Ny Søgning

DBI, CONTAIN – Fire Safety Strategies for Container Ships

Containere

Baggrund

Brande på containerskibe udgør et stort og uløst problem i den globale maritime branche. Ikke alene koster brandene årligt mange søfolk livet, men de direkte og afledte tab på grund af brandene løber også op i astronomiske summer. Brandene er meget komplekse, særligt når det gælder brande i lastrum. Det er vanskeligt at detektere branden tilstrækkeligt tidligt, og slukningsarbejdet er farligt og besværligt. Dertil kommer, at den stigende mængde fejldeklareret gods giver katastrofale brande, når farligt gods er placeret dybt i lastrummet og bryder i brand. Endelig spiller menneskelige faktorer ind, for hvordan er besætningen fx forberedt på at håndtere en brand? Det Blå Danmarks rederier, udstyrsproducenter mfl. kan som aktører i verdens næststørste flagstat for containerskibe dog spille en stor rolle i forhold til at reducere skaderne ved brande. Derfor gennemføres et forprojekt, hvor der sættes fokus på at styrke danske aktørers indflydelse på fremtidige teknologier til brandsikkerhed i containerskibes lastrum.

Projekt

Forprojektets formål er at demonstrere gennemførligheden af løsninger til at styrke brandsikkerheden og derved bidrage til at reducere skaderne som følge af brand i lastrum på containerskibe. Projektet har som mål at skitsere og verificere løsninger, der kan afprøves i stor skala i et efterfølgende projekt. Et andet mål er at kortlægge Det Blå Danmarks rolle i at løse udfordringerne med brande på containerskibe. Herigennem skal anvises en en road map mod styrket brandsikkerhed for hele værdikæden i containershipping.

Pilotprojektet fokuserer på følgende 3 områder:
– Beskrivelse af brandscenarier til styrket forebyggelse og brandbekæmpelse
– Awareness – hvordan individuel og organisatorisk adfærd påvirker brandsikkerheden på containerskibe
– Forberedelse af demonstrationer og datafangst til et efterfølgende projekt.

Forventede resultater

Det forventes, at projektet bidrager med ny viden om brande i lastrum på containerskibes, hvilket skal sætte rederier, shippingfirmaer, udstyrsproducenter og andre aktører i den maritime værdikæde i stand til at prioritere deres indsats for at styrke brandsikkerheden.

Det forventes, at projektet bidrager med ny viden om brande i lastrum på containerskibes, hvilket skal sætte rederier, shippingfirmaer, udstyrsproducenter og andre aktører i den maritime værdikæde i stand til at prioritere deres indsats for at styrke brandsikkerheden.