Ny Søgning

Danske Rederier, Studie af lokal job- og værdiskabelse ift. havvindmølleparker

Ziton_WIND SERVER_2_2015

Baggrund

Havvind har igennem de seneste par årtier skabt fundamentet for en lang række maritime hubs langs de danske kyster. Med disse hubs er der fulgt maritim aktivitet og jobs. Havvind er derfor blevet et vigtigt anker for den danske maritime industri.
I 2018 blev der indgået en ny energiaftale omfattende tre nye havvindmølleparker med en samlet kapacitet på minimum 2,400 MW svarende til alle danske husstandes samlede energiforbrug. Hver af disse tre parker forventes at producere minimum 800 MW, hvilket vil være dobbelt så meget som Danmarks nuværende største havmøllepark (Anholt).

Projektet

Projektets formål er at undersøge den lokale job- og værdiskabelse af konstruktion, opsætning og nedtagning af havvindmølleparker i lokale service- og afskibningshavne og de omkringliggende lokalsamfund.
Tidligere studier har fokuseret på de samlede effekter, hvor det ikke har været muligt at vurdere effekterne for de enkelte brancher, såsom den maritime. Der er derfor brug for et studie med fokus på job- og værdiskabelsen for den maritime branche. Studiet skal derfor muliggøre en vurdering af både de samlede lokale effekter såvel som de sektorspecifikke effekter og operationer.

Forventede resultater

Studiets målsætning er at levere en transparent og tilbundsgående undersøgelse af de lokale og sektor-specifikke effekter af havvindmølleparker, hvorved studiet vil bidrage med:
1) en evidensbaseret platform, der kan starte en konstruktiv dialog om de lokale og maritime virkninger af investeringer i havvindmølleparker med eksterne interessenter såsom danske og europæiske medier, politikere og lokalbefolkninger, og 2) viden om, hvordan man kan måle de lokale og maritime virkningen af store investeringer i havvindmølleparker service- og afskibningshavne med udgangspunkt i hhv. projektets og lokalsamfundets specifikke karakteristika.