Tilbage til projekter 2. Maritim erhvervsudvikling - 2017

Danske Rederier, Pocket Guide on Ballast Water Management

Baggrund

Ballastvandskonventionen trådte i kraft den 8. september 2017 – 13 år efter vedtagelsen i IMO i 2004 – og den har været meget lang tid om at gennemgå de nationale godkendelsesprocesser. Konventionens regler har været diskuteret undervejs og der er gennemført flere justeringer til implementeringen som skal gennemføres i de kommende år. Der er derfor i shippingbranchen en vis usikkerhed på de gældende regler, ikke mindst efter at der på IMO’s Marine Environment Protection Committee mødet i begyndelsen af juli 2017 blev vedtaget nye ændringer.

Projekt

Der skal i projektet udvikles en lille og ikke mindst letforståelig vejledning til de ansvarlige besætningsmedlemmer ombord og andre involverede i rederierne, som en første forberedelse på at tage fat på et nyt og teknisk kompliceret område. Der vil komme omhyggelige, side- og teksttunge vejledninger fra klasseselskaberne og andre på Ballastvandskonventionen, men behovet for en mere umiddelbar første informationskilde har været tydeligt. Den lille blå bog om ballastvand indeholder både information om IMO’s Ballastvandskonvention og om USA’s nationale regler. Bogen indeholder også en checkliste til forberedelse af myndighedernes havnestatskontrol samt oversigt over hvilke håndbøger og certifikater, der skal være på plads om bord under de forskellige stadier af implementeringsprocessen.

Forventede resultater

Det er forventet at den lille blå bog om ballastvand vil få stor betydning for rederiernes succesfulde implementering af de nye krav på skibene. Den er lettilgængelig for officeren og er meget præcist formuleret i forhold til de nye krav samt hvor, hvornår og hvordan de skal implementeres.

Projektresultat

Pocket guiden blev offentliggjort d. 5. september 2017, umiddelbart før konventionens ikrafttræden.
Danske Rederiers pressemeddelelse kan læses her: Pressemeddelelse

Pocket guiden kan downloades her: The little Blue Book on Ballast Water

Forside af Pocket Guide on Ballast Water Management