Tilbage til projekter 3. Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag - 2017

Danske Rederier, Maritime Disruptors Academy

Baggrund

Skal dansk søfart være på forkant med den digitale udvikling, kræver det, at rederierne er opdateret på de seneste trends og teknologi og aktivt arbejder med at udvikle deres forretning i lyset af disse. Kort sagt, skal mulighederne maksimeres og truslerne minimeres. Som svar på denne udfordring udvikler Danske Rederier et Maritime Disruptors Academy i samarbejde med rådgivningsvirksomheden DareDisrupt.

Projekt

Maritime Disruptors Academy er et uddannelsesprogram, der er udviklet specifikt til rederierne i Danmark. Akademiet har til formål at give rederiernes nøglemedarbejdere en bedre forståelse af, hvordan de bedst navigerer i en verden, der er under konstant forandring, og hvordan de arbejder strategisk de nye digitale muligheder for at fremtidssikre dansk søfart. Akademiet vil være en blanding af to elementer, der er fordelt over de fire kursusdage. Det første element er forelæsninger, hvor kursisterne vil få en detaljeret indføring i nye teknologier og trends, der har potentialet til at forandre skibsfarten markant. Dernæst er der et aktivt element, hvor deltagerne bruger den nye viden i workshops. Den røde tråd i det aktive element vil være deltagernes løbende udvikling af et scenarie for shippingindustrien i 2030. Deltagerne vil være ansatte i rederierne, der enten har et ledelsesansvar inden for et forretningsområde, eller er engageret i strategi og forretningsudvikling. Herudover inviteres studerende fra CBS og DTU, der har en interesse for en karriere i et rederi, til at deltage. I alt forventes ca. 40 personer at deltage i Maritime Disruptors Academy.

Læs mere om projektet på Danske Rederiers hjemmeside her: Link til Danske Rederier

Forventede resultater

Når kursisterne har været gennem de fire kursusdage fordelt på to moduler, vil de have en forståelse af nye teknologier, og hvorledes disse potentielt kan udfordre shippingindustrien. Denne nye viden kan bruges i rederiernes interne strategiarbejde med henblik på at tilpasse og videreudvikle virksomhedernes forretningsmodeller, så de omfavne de nye muligheder og er på forkant med udviklingen.

 

Udklip