Ny Søgning

Danske Rederier, Målbaseret regulering af CO2 udledningen

co-reduktion

Baggrund

IMO skal indfri ambitionerne i sin klimastrategi for international skibsfart fra 2018 gennem tiltag på kort, mellem og lang sigt. Det kan eksempelvis være i form af ny regulering. Forhandlingerne om især de kortsigtede tiltag, som skal virke fra senest 2023, foregår netop nu.

I januar 2019 fremsatte Søfartsstyrelsen sammen med sine tyske og spanske kollegaer derfor et forslag til IMO’s Marine Environment Protection Committee (MEPC 74) om en målbaseret regulering af CO2-udledningen fra international skibsfart. Konkret betyder den målbaserede tilgang, at rederiet som defineret i SOLAS kapitel IX, skal sætte reduktionsmål for CO2-udledningen målt i forhold til transportarbejdet for det enkelte skib for en et- eller flerårig periode. Rederiet beslutter selv de nødvendige operationelle eller tekniske tiltag. Kravet er, at målene nås og at skibet er mindst 40% mere effektivt i 2030 sammenlignet med 2008.

Projekt

Studiet skal belyse flere forhold for at vise, hvordan IMO og relevante aktører kan etablere og implementere en stærk og velfungerende håndhævelse af den målbaserede tilgang. Studiet tænkes at bestå af fem dele:

1. Beskrivelse erfaringer fra relevante eksisterende håndhævelses modeller og deres tilhørende auditeringssystemer, som den målbaserede tilgang kan drage læring fra (fx International Safety Management (ISM) Code).
2. Beskrivelse af en eller flere mulige modeller for en velfungerende håndhævelse med tilhørende auditeringssystemer.
3. Analyse af fordele og ulemper for rederier, myndigheder, auditeringsbureauer og andre relevante aktører ved de mulige modeller for håndhævelse med tilhørende auditeringssystemer, samt en vurdering af om modellerne er implementerebare og effektive, herunder om de tilskynder relevante myndigheder til at prioriterer håndhævelsen.
4. Beskrivelse af mulige afledte effekter (fx redernes incitament til at deltage i innovation, flåde forøgelse eller fornyelse)
5. Anbefalinger af en eller flere modeller til håndhævelse og auditering.

Forventede resultater

Studiets målsætning er at levere en grundig og transparent analyse af de mulige tilgange til håndhævelse af den målbaserede tilgang til reduktion af CO2-udledningen fra international skibsfart. Resultatet af studiet skal bidrage til klimaforhandlingerne ved MEPC 75 i marts 2020.

Projektresultat

Afsluttende rapport kan ses her: Afsluttende rapport