Tilbage til projekter 2. Maritim erhvervsudvikling - 2017

Danske Rederier, Konsulentrapport – covered bonds

Baggrund

Skibe har siden etableringen af EUs kapitalkravsdirektiv (CRD) i 2005 kunnet indgå som sikkerhed for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO). Skibe er i dag eksplicit nævnt i kapitalkravsforordningen (CRR) art. 129 (g). Den status drøftes aktuelt i EU, idet særligt dele af Europaparlamentet har peget på, at skibe er mere usikre end ejendomme, og derfor ikke bør behandles på samme måde. Skibsfinansiering baseret på skibsobligationer er et velkendt instrument i den danske maritime klynge, og en udbredt anvendelse af instrumentet i Europa vil også være til danske rederiers fordel, da det generelt vil kunne gøre lån til skibe billigere.

Projekt

Der er søgt om støtte til udarbejdelse af ” Report on covered bond market in the ship financing industry”. Rapporten vil beskrive skibsfinansieringsmarkedet og den potentielle virkning af en ændring af skibsobligationers status i kapitalkravsforordningen.

Forventede resultater

Rapporten skal danne basis for erhvervets dialog med danske og europæiske beslutningstagere, hvor forventningen er, at rapporten kan medvirke til, at beslutninger om skibsobligationers stilling tages på et faktabaseret grundlag.

 

Udklip