Ny Søgning

Danske Maritime m.fl., Maritim konference

Baggrund

Danske Rederier, CO-industri og Danske Maritime afholder en maritim konference på Christiansborg den 16. november 2017. Ligeledes med støtte fra Den Danske Maritime Fond har de tre parter med succes afholdt lignende konferencer i hhv. 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 og 2015.

Projekt

Konferencen har til hensigt at skabe positiv opmærksomhed om Det Blå Danmark i bred forstand – rederier, skibsværfter og producenter af maritimt udstyr m.v. Med konferencen er det ønsket at fastholde og øge det politiske fokus på branchen samt at vise, at Det Blå Danmark er en styrkeposition for Danmark med et stort vækst- og beskæftigelsespotentiale.
Med projektet skabes en platform, hvor erhvervets aktører kan møde relevante beslutningstagere og drøfte aktuelle problemstillinger. Projektet skal sætte fokus på og samle den danske maritime industri – både inden for sektoren, i den brede offentlighed og blandt beslutningstagere, ligesom det skal styrke den maritime industris profil og tage pulsen på implementeringen af anbefalingerne i rapporten fra Vækstteamet for Det Blå Danmark.
Ud over konferencen afholdes også et VIP-arrangement aftenen forinden med deltagelse af politikere, embedsmænd, konferencens talere, væsentlige aktører fra Det Blå Danmark mv.

Forventede resultater

Det forventes, at projektet vil resultere i en succesfuld konference og tilhørende VIP-arrangement, der bidrager til en øget kendskabsgrad til Det Blå Danmark og til erhvervets styrkepositioner og udviklingspotentiale blandt politikere og embedsmænd samt i offentligheden i øvrigt. Projektet giver desuden mulighed for at holde såvel politikere som erhverv op på de mange gode tanker, der er udtænkt i forbindelse med Vækstteamets arbejde, og den efterfølgende dialog.