Ny Søgning

Danske Maritime m.fl., Maritim konference på Christiansborg 2019

Danske Rederier Danske Maritime Maritim konference i Fællessalen på Christiansborg 2017

Baggrund

Danske Rederier, CO-industri og Danske Maritime afholder i fællesskab en maritim konference i Fællessalen på Christiansborg den 18. november 2019. Hensigten med arrangementet er dels at skabe positiv opmærksomhed omkring Det Blå Danmark i bred forstand, dels at debattere hvordan vi kan indfri Det Blå Danmarks fremtidige udviklings- og vækstpotentiale og samtidig bidrage til løsningen på nogle af tidens helt store globale klima- og miljøudfordringer. Med konferencen er det således ønsket at fastholde og øge det politiske fokus på branchen samt at vise, at Det Blå Danmark er en vigtig styrkeposition, som skaber vækst og velstand i Danmark. Ved konferencen vil vi sætte fokus på aktuelle temaer, som kan bidrage til branchens fortsatte succes. CO-industri, Danske Maritime og Danske Rederier har tidligere – med støtte fra Den Danske Maritime Fond – gennemført maritime konferencer på Christiansborg. Disse konferencer har hver især været en stor succes, og parterne ønsker på den baggrund at gennemføre et lignende arrangement i 2019.

Projekt

Projektet består af tre dele: en analyse, en konference samt en VIP-middag. For at kunne præsentere og tage udgangspunkt i ny viden ved konferencen vil der blive udarbejdet en analyse med fokus på maritim innovation, der er blevet til kommercielle succeser. Analysen bliver udarbejdet af en ekstern konsulent i nært samarbejde med de tre projektpartnere, og den vil bidrage til at danne en indholdsramme om konferencen. Selve konferencen afholdes som et halvdagsarrangement i Fællessalen på Christiansborg mandag den 18. november 2019. Tematisk vil konferencen centrere sig omkring viden, innovation, iværksætteri, kompetencer/fremtidige kompetencekrav samt klima- og miljøudfordringer/-løsninger. Fælles for alle disse områder er, at de er vigtige i forbindelse med arbejdet med Vækstplanen for Det Blå Danmark, som blev offentliggjort primo 2018. Konferencen efterfølges af en middag om aftenen den 18. november for en mindre gruppe særligt inviterede, herunder udvalgte politikere, embedsmænd, konferencetalere, væsentlige aktører fra Det Blå Danmark mv.

Forventede resultater

Det forventes, at en interessant analyse samt en succesfuld konference og tilhørende arrangement vil fastholde og udvide kendskabet til erhvervets styrkepositioner og vækstmuligheder blandt politikere, embedsmænd samt maritime interessenter.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her: Rapport