Danske Maritime, FN’s Verdensmål – en ny platform i den maritime industri

print

FNs verdensmål

Baggrund

For virksomheder verden over er bæredygtighed kommet mere og mere i fokus. Et stigende antal kunder stiller krav til deres leverandører om produktion, hvor der er taget aktivt stilling til både det klima- og miljømæssige fodaftryk og til bæredygtighed i bred forstand, herunder arbejdsvilkår også i yderste led.

FN´s 17 Verdensmål harmonerer godt med filosofien i den danske maritime industri. Virksomhederne er blandt de førende i verden på teknologi, der reducerer skibsfartens forurening markant, og det danske arbejdsmarked er kendt for ordnede forhold.

Derfor er mange af de 17 Verdensmål ofte en naturlig del af hverdagen i den maritime industri, og hvis en virksomhed synliggør sine høje standarder, kan dette være en løftestang til øget eksport.

Dette har nogle virksomheder allerede succes med, men mange virksomheder har brug for inspiration til, hvordan de kan arbejde målrettet med Verdensmålene. Danske Maritime ønsker at understøtte arbejdet for, at Verdensmålene integreres i den maritime industris hverdag.

UNDP, FN´s udviklingsprogram, som er en nøgleaktør i implementering af Verdensmålene, er partner i projektet. UNDP i Danmark har tidligere gennemført projektet ”SDG Accelerator for SMVer”, som førte til 32 virksomheders implementering af Verdensmålene.

Projekt

Projektet består af et intenst forløb med ca. 10 maritime virksomheder, som lærer at koble udvalgte Verdensmål med deres kerneforretning. Samtidig har projektet fokus på at dele relevant viden og information om Verdensmålene i Det Blå Danmark, bl.a. ved at afholde to workshops undervejs.

Projektet starter 1. november 2020 og forløber 14 måneder frem. På det tidspunkt er håbet, at den maritime industri er tilbage i normal gænge efter COVID-19-udfordringerne og igen fokuserer på de styrker og særlige værdier, som kendetegner de mange dygtige virksomheder.

Forventede resultater

Danske Maritime forventer, at projektet fører til, at dele af forretningen i de udvalgte virksomheder efter forløbet kobles op til udvalgte Verdensmål. Det er også målet, at hele den maritime sektor får brugbar, konkret viden om Verdensmålene, og at mange virksomheder bliver inspireret til at fordybe sig professionelt i bæredygtighed og de forretningsmæssige muligheder hermed. Dette arbejde vil Danske Maritime understøtte, da organisationen i løbet af projektet bliver uddannet til at fungere som coach inden for Verdensmålene. I projektet justeres og videreudvikles allerede eksisterende og testede redskaber og metoder specifikt til den globale maritime sektor.

Projektet støtter FN´s Verdensmål og dermed både øget vækst og en bedre verden.