Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brandstrategi for autonome færger

print

Baggrund

Autonomi for skibe er på vej. I Norge er flere projekter på vej og i Danmark har Søfartsstyrelsen fået til opgave at undersøge mulighederne. Derfor overvejer flere rederier, hvilke perspektiver og barrierer autonomi rummer. På trods af, at der ikke forventes fuldt autonome skibe inden for de nærmeste år er interessen for at undersøge vejen dertil stor. For små skibe er det afgørende at kunne opnå driftsbesparelser, og den vigtigste kilde hertil er at reducere besætningens størrelse. Rederiet Færgen ønsker at udvikle en indenrigs, batteridrevet færge, hvor målet er at gøre færgen delvist autonom, betjent af et enkelt besætningsmedlem. Spørgsmålet er, hvordan det forholder sig med brandsikkerheden på et sådant skib ved delvis eller fuld autonomi? Hvordan kan et enkelt besætningsmedlem overvåge driften, håndtere krisesituationer og koordinere evakuering af passagererne? Og hvordan gøres passagerne mere selvhjulpne i en krisesituation? Her er behov for at nytænke brandstrategierne for dette og lignende skibe.

Projekt

Projektet er et demonstrationsprojekt, som skal give et grundlag for en brandstrategi for helt eller delvist autonome småfærger i Danmark, hvor teknologi og human factors integreres. Det munder ud i såvel tekniske anbefalinger som anbefalinger til træning og rekruttering. Projektet skal desuden indgå som baggrundsmateriale for Søfartsstyrelsens arbejde med autonome skibe og andre danske projekter inden for autonome skibe. Det er således målet at understøtte en brandsikker overgang til hel eller delvis autonomi.

Forventede resultater

Projektet har 4 leverancer:
1. En samlet vurdering af ”technical readiness” for autonome småfærger i Danmark på baggrund af studier af brande i andre autonome transportmidler.
2. Fastlæggelse af brandtekniske designkrav for autonome småfærger på baggrund af analyse af skibets general arrangement samt aktiv brandteknologi (detektering, slukning, evakuering).
3. Analyse af menneskelige faktorer: optimering af mønstring og evakuering af semiautomatiserede passagerskibe/færge; anbefalinger til fremtidig rekruttering af besætning samt analyse af oplevet sikkerhed.
4. Ny brandstrategi: En holistisk brandstrategi der involverer general arrangement, teknologi samt human factors og derigennem gør brandsikkerhed til et fremtidigt designelement for skibstypen.