Tilbage til projekter 2. Maritim erhvervsudvikling - 2009

Danmarks Rederiforening, Europæiske maritime klynger

Danmarks Rederiforening har, med støtte fra Fonden, udarbejdet en oversigt over eksisterende forskning i maritime klynger og deres økonomiske betydning for de nationale økonomier i Europa.

Projektresultat

Læs rapporten herunder:

The Economic Significance of Maritime Clusters