Ny Søgning

WorldCareers, Rekrutteringskampagne 2016 – 2018

DDMF billede

Baggrund

Kampagnen World Careers blev søsat i 2006 under administration af Danske Rederier (tidligere: Danmarks Rederiforening) og med opbakning fra hele klyngen i Det Blå Danmark. Det overordnede formål for etablering af kampagnen var, og er stadig, at udbrede kendskabet til det maritime erhverv og dets muligheder for job og uddannelse, med det sigte at tiltrække kvalificerede ansøgere til uddannelser i klyngen. Fondene, der yder støtte hertil, har over en længere periode udtrykt ønske om et samarbejde mellem World Careers og Søfartens Fremme med det formål at udnytte og optimere ressourcerne i forhold til rekrutteringsindsatsen overfor målgruppen 14-18 årige bedst muligt og skabe synergi og udvikling. På denne baggrund har parterne (Danske Rederier og Søfartens Fremme) nået til enighed om at alle rekrutteringsaktiviteter i Foreningen Søfartens Fremme integreres i World Careers pr. 1. januar 2016. Integreringen af Søfartens Fremmes rekrutteringsaktiviteter skal ses som en styrkelse af Det Blå Danmark under ét brand: World Careers.

Projektet

Projektet omfatter økonomisk støtte til World Careers for perioden 2016-2018. Strategien er fortsat, at World Careers skal være hele Det Blå Danmarks rekrutteringskampagne, men kampagnen er fra 2016 udvidet til at være målrettet unge i alderen fra 14-28 år, mod tidligere 18-28 år. Specifikt omfatter kampagnen online medier, skole- og vejleder aktiviteter, biograf/audio, forskellige events, messeaktiviteter, PR, sociale medier og website, kampagnematerialer, evaluering og analyser, samt drift.

Forventede resultater

Projektet har en stor nytteværdi for den maritime branche og desuden en positiv PR signalværdi, ikke mindst politisk.