Dan-Unity CO2, Carbon Capture & Storage – Conceptual Design of CO2 carriers

print

Dan Unity picture

Baggrund

Der vil i fremtiden blive brug for opskaleret søbåren transport af CO2 til CCS (Carbon Capture &Storage) ikke mindst for at nå diverse CO2 emission reducerende mål. CCS har været kendt i en del år, men en søbåren transport af meget større mængder CO2 end i dag ombord på større semi-ref skibe, byder på flere ukendte udfordringer især ifbm. design af cargotanke, isolering, rørsystemer, cargo udstyr såsom pumper, kompressorer, kondensatorer, sikkerhedssystemer samt last- og losning systemer.

Projekt

To danske rederier – Evergas og Ultragas – er gået sammen i et joint venture ved navn Dan-Unity CO2 for at kombinere de to rederiers financielle kapaciteter, ekspertise og erfaring i at designe og konstruere specialiserede gas carriers og håndtere alle aktiviteter relateret til søbåren CO2 transport. Projektet understøtter formålet med Dan-Unity CO2 ved at udvikle et cargotank design og -system for semi-ref gas carriers flere gange større end de nuværende – og få – mindre CO2 carriers. Desuden vil projektet omhandle en udvikling af et pre-skibsdesign med en CO2 neutral fremdrivning, der vil sikre en fremtidig drift i henhold til IMO’s 2030 mål.

Forventede resultater

Resultatet af projektet – concept design og opstart på FEED (Front End Engineering Design) – vil være et pre-design af CO2 lasttanke, tilhørende lastudstyr samt (skibs-og fremdrivningsdesign) således at der redegøres for tekniske udfordringer og løsninger samt ikke mindst pris for dette. En egentlig outline specification vil blive udfærdiget klar til værfter og underleverandører for første prisestimat. Størrelserne på semi-ref gascarriers forventes at være flg: 50.000 m3, 20.000+m3 og en 7.000 m3.