Dacoma, Stabiliseringssystem for Crew Transfer Vessels

print

2019-002 nyt billede

Baggrund

I dag leverer 4500 havvindmøller grøn energi til husstande og industri i Europa. I 2018 kom mere end 400 nye til. Mandskabstransport af montør- og servicepersonale til havvindmølleparker vanskeliggøres i dårligt vejr af, at personalet ofte bliver søsyg. Derudover kan der opstå risiko for personskader ved af- og påstigning, når fartøjerne udsættes for høje bølger. Transporten til vindmøllerne foregår i ”crew transfer vessels” (CTV), som typisk har plads til 12-24 personer og som er konstrueret og bygget til formålet. DACOMA har udviklet et aktivt bølgestabiliseringssystem til CTV fartøjer, som overgår fordelene af de eksisterende løsninger, fordi det er mere kompakt, dæmper bølgebevægelserne mere effektivt og oveni er brændstofbesparende. DACOMAs løsning kan også anvendes til offshore og det kystnære fiskeopdræt, lodsbåde, store lystfartøjer og turistbåde.

Projektet

Projektets formål er, at forplante ideen fra laboratorie- til prototypestadium. DACOMA systemet er demonstreret på modelskala i vandtankforsøg. Nu skal systemet opskaleres og optimeres til at opfylde de tekniske krav inden for offshore sejlads, mens der samtidigt skal designes og bygges et stabilisatorsystem til en demobåd. Formålet med demobåden er, at kunder fra offshore vindmølle- og CTV branchen kan være vidne til komfort- og sikkerhedsgevinst af vores løsning. DACOMA systemet skal udvikles til et konkurrencedygtigt produkt som kan brænde igennem på det globale marked og som danner grundlag til en sund forretning for virksomheden.

Link til præsentationsvideo på engelsk: Præsentationsvideo

Forventede resultater

De to store milepæle i projektet er:
1) at demonstrere anvendeligheden af teknikken til offshore mandskabstransport vha. en demobåd
2) at bekræfte forretningsmodellens bæredygtighed med udgangspunkt i et stærkt og robust produkt.
Som overordnede resultater forventes:
• at kunne præsentere et unikt, velfungerende bølgedæmpningssystem til offshore mandskabstransport, som øger produktiviteten og tilgængeligheden af service/montage personale i offshore anlæg,
• at sikre produktets konkurrencedygtighed gennem patenterede, innovative, digitale løsninger, som kan godkendes til maritim sejlads og som sikrer kunden et lavt total-cost-of-ownership
• at etablere en sund og solid forretning til gavn for vores kunder og
• at skabe en bedre, miljøvenlig, mere komfortabel og mere sikker mandskabstransport.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport samt præsentation kan ses her:

Dacoma slutrapport 27.09.2020

Dacoma slutrapport slides 22.09.2020

Der er i ovennævnte materiale links til forskellige videoer og presseomtale.