Ny Søgning

CBS, Lektor/adjunkt til CBS shipping-bacheloruddannelse

Kilen set udefra.

Kilen set udefra (foto: Bjarke MacCharthy)

Baggrund

Copenhagen Business School’s 3-årige bacheloruddannelse i ”International Shipping and Trade” udgør et vigtigt rekrutteringsgrundlag for danske rederier, operatører, skibsmæglere og andre shippingvirksomheder, idet den tiltrækker og kvalificerer ambitiøse og talentfulde unge til merkantile jobs. Efter endt uddannelse varetager dimittenderne centrale kommercielle eller analytiske funktioner, og efterspørgslen efter shippingbachelorer er stigende. Dermed bidrager uddannelsen væsentligt til at sikre den fortsatte konkurrenceevne for danske virksomheder i en volatil branche, der er udfordret af hastigt stigende kompleksitet og usikkerhed med hensyn til eksempelvis den grønne omstilling og digitalisering.

Projekt

Med henblik på en markant videreudvikling af uddannelsen, og særligt at styrke uddannelsen inden for finansiel analyse og økonomisk kvantitative kompetencer, har Den Danske Maritime Fond valgt at støtte ansættelsen af en universitetslektor/-adjunkt på CBS med en dedikeret maritim forskningsprofil i krydsfeltet mellem strategi, innovation og finansiel analyse og med særligt henblik på grøn omstilling.

Lektoren/adjunkten forventes at bidrage til den fortsatte udvikling af uddannelsen og til at sikre en høj kvalitet af de færdiguddannede bachelorer. Lektoren/adjunkten skal bl.a. forske og undervise inden for bacheloruddannelsens maritime kernefag og fungere som vejleder på maritime bachelorprojekter.

Endvidere skal vedkommende bidrage til – i regi af Maritime Research Alliance, som Den Danske Maritime Fond tidligere har valgt at støtte – at udvikle samarbejdet med de øvrige danske universiteter og maritime uddannelsesinstitutioner til glæde for de studerende på alle institutionerne.

Endelig skal lektoren/adjunkten hjælpe med at udvikle et nyt alumnenetværk for uddannelsen, og herigennem bidrage til at øge synligheden af uddannelsen i Det Blå Danmark og i udlandet.

Forventede resultater

Med projektet sikres det, at uddannelsens dimittender får et dybt kendskab til såvel finansiel som mere generel økonomisk kvantitativ analyse. De udrustes til at varetage vigtige, merkantile jobs i dansk shipping og bibringes den fornødne viden og redskaber til at finde løsninger for virksomhederne for investeringsporteføljer og i den strategiske omstilling til grøn skibsfart.

Lektoren/adjunkten vil styrke samarbejdet i Maritime Research Alliance og et nyt alumnenetværk, som regelmæssigt skal organisere maritime foredrag og netværksmøder til glæde for uddannelsens alumner og studerende. Dermed højnes synlighed af bacheloruddannelsen generelt i dansk shipping såvel som i udlandet.