Ny Søgning

CBS, Forskningsprojekt ”Navigating Troubled Waters”

Baggrund

Store og uforudsigelige forandringer har præget shippingsektoren siden 2001. Asiatiske tigre og en kinesisk drage har drevet verdenshandlen til nye højder, mens teknologiske kvantespring har forandret hele verdens produktions- og kommunikationsapparat på mindre end 25 år. Læg dertil de seneste års finansielle og politiske udsving og uforudsigelighed og du har en verden, hvor alt virker i konstant opbrud.

Det opbrud har medført fragtrater, brændstof- og tonnagepriser, der svinger fra det ene hidtil uhørte yderpunkt til det andet og tilbage igen. Sådan en verden skal danske shippingselskaber navigere i og sætte en holdbar strategisk retning for. Et strategiarbejde, der i højere grad end tidligere kræver et stærkt ledelsesregime med tro på den satte kurs, men hvor det er lige så vigtigt at have hånden konstant hvilende på styrpinden, ved et pludseligt behov for at søge mod nye horisonter.

Projekt

Med forskningsprojektet om ledelsesregimer i dansk shipping vil vi kortlægge og analysere fire udvalgte danske rederiers strategiske svar på de ovenstående forandringer. I dette projekt vil vi gå tæt på nøgleaktører fra de fire cases og gennem interviews og samtaler analysere deres baggrunde og specifikke roller i forskellige ledelsesregimers tilsynekomst, storhed og fald.

Forventede resultater

Projektets formål er at skabe en dybt forankret indsigt i rederiernes strategiske forandringer i en tid præget af såvel interne som eksterne forandringer. En sådan indsigt kan hjælpe os med at klæde fremtidens nøgleaktører på til de udfordringer som venter.