Tilbage til projekter 4. Maritim forskning - 2019

CBS, Creating Circular Economy Clusters for Sustainable Ship Recycling in Denmark

 milan-seitler-696605-unsplash

Foto: Milan Seitler on Unsplash.

Baggrund

Der er store erhvervs- og samfundsøkonomiske muligheder for forsvarligt skibsophug og forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi på udvalgte danske maritime lokaliteter. Udviklingen af Frederikshavns Havn har allerede vist betydelige beskæftigelseseffekter, ligesom omstillingen til cirkulær økonomi i hollandske havne har betydet tiltrækning af investeringer, forretningsudvikling og maritimt iværksætteri. Omstilling til skibsophug baseret på cirkulær økonomi indebærer også mulighed for at øge levetiden på de højværdiressourcer, der indgår i skibe og skibsudstyr, hvilket kan give store besparelser for skibsredere og operatører.

Projekt

Dette projekt undersøger mulighederne for at opbygge en dansk maritim styrkeposition inden for konkurrence- og bæredygtigt skibsophug baseret på cirkulær økonomi.
Der udarbejdes fem oversigtsanalyser og en sammenfattende rapport, som afrapporteres på en konference på CBS i slutningen af maj 2020. De fem delanalyser vil være hhv. en flådeanalyse, en værftsanalyse, en analyse af danske maritime udstyrsleverandører, en analyse af markedet for genanvendelse og en samfundsøkonomisk ”cost benefit”-analyse. Hovedrapporten udarbejdes af forskere fra CBS og SDU i samarbejde med konsulenthusene Litehauz og Marloc og med input fra Danske Rederier og Danske Maritime.

Forventede resultater

1. Flådeanalysen vil identificere de relevante segmenter af skibe over 500 GT (bruttotonnage), som potentielt er til rådighed for ophug og genbrug i Danmark. Dette indebærer en oversigt over den danske handelsflåde (fragtskibe, færger, specialfartøjer, tankskibe m.m.) og andre skibe i dansk farvand under EU-flag.
2. Værftsanalysen vil afdække muligheder og begrænsninger for at udvikle konkurrencedygtige aktiviteter inden for forsvarligt skibsophug og genanvendelse af skibsmaterialer og udstyr i Danmark og identificere forudsætningerne for forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi i maritime erhvervsparker, værfts- og havneområder.
3. Analysen af de danske maritime udstyrsleverandører sigter på at kortlægge styrkepositioner inden for fremstilling og genvinding af skibsmaterialer, komponenter og udstyr ud fra et ”vugge til grav”-perspektiv.
4. Analysen af markedsforholdene for ”end of life”- skibe vil klarlægge markedsforholdene for skibe til ophugning og de materialer og komponenter, der kan genindvindes eller genbruges i processen.
5. ”Cost benefit”-analysen vil afdække omkostninger og fordele ved skibsophug i Danmark og Sydøstasien med det sigte at internalisere de samfundsøkonomiske omkostninger. Analysen vil desuden afdække behovet for finansielle instrumenter, offentlige tilskud m.m. til at ophjælpe en sådan dansk styrkeposition.

Projektresultat

Afsluttende rapport kan læses her: Sustainable Ship Recycling Clusters in DK report

Kortfattet (dansksproget) nyhedsartikel, som er bragt på SDU’s hjemmeside kan ses her:  Link til hjemmeside