­

Aktuelt

Varsling af nye bevillingsvilkår for erhvervsprojekter

Til nyhed om nye vilkår for erhvervslånphoto-1589666564459-93cdd3ab856a (002)
Photo by Anne Nygård on Unsplash

En vigtig del af Den Danske Maritime Fonds aktiviteter består i at støtte maritime start-ups og medfinansiere innovation i etablerede virksomheder. Dette har vi gjort i mange år med bevilling på op til halvdelen af projektbudgettet med tilbagebetalingspligt og på meget favorable vilkår. I forhold til at Fonden typisk støtter projekter i et endog meget tidligt og eksperimenterende stadie for start-ups – og før andre fonde og finansieringskilder normalt vil medfinansiere – har vi kunnet konstatere en pæn succes og videreudvikling af de projekter, vi har støttet med denne form for uddeling.

Vores vilkår har og vil forblive at være meget favorable, men i takt med at at early stage funding muligheder i markedet generelt har udviklet sig, har vi ladet os inspirere af andre fondes modeller for rammeaftaler med tilbagebetalingspligt. Derfor implementerer vi fra juni 2021 en ny og mere simplificeret model for aftalegrundlag for erhvervsprojekter. Konceptet er uændret støtte på op til 50% af projektbudgettet med tilbagebetalingspligt og 0% rente. Vi indfører imidlertid en fast tilbagebetalingsfri periode fra dato for bevilling, som derefter efterfølges af en periode med faste halvårlige tilbagebetalinger med faste betalingsdatoer.

Vi håber på mange ansøgninger fra både start-ups og virksomheder, der har relevante projekter, der kan bidrage til væksten af Det Blå Danmark.

Nyhedsbrev, juni 2021

BilledeNyhedsbrevillu03b

Den Danske Maritime Fond har ved årets anden uddelingsrunde bevilget 16,5 millioner kroner til 19 projekter inden for Fondens hovedkategorier. Til denne runde er der endnu en gang et spændende projekt indenfor Carbon Capture Transportation and Storage (CCTS, som har fået midler til en del af den eksperimenterende fase af logistikken herfor. CCTS kunne generelt blive en dansk styrkeposition, og vi er glade for atter at kunne bidrage til denne del af innovationen indenfor klimatiltag og grøn omstilling

Endvidere har vi fokuseret på den store udfordring, der er i både søfarten og den maritime industri at tiltrække unge studerende til de maritime tekniske uddannelser; lige fra erhvervsuddannelserne til universitetsniveau. Der er derfor til denne runde bevilget midler til flere prominente projekter indenfor dette felt.

Nyhedsbrev, juni 2021

Christian M. Ingerslev og Thomas S. Knudsen indtræder i bestyrelsen hos Den Danske Maritime Fond

Bestyrelsen - 003_7919
Pressemeddelelse, 14. juni 2021.

Danske Rederier har indstillet Christian M. Ingerslev, CEO for Maersk Tankers, som nyt bestyrelsesmedlem i Den Danske Maritime Fond i stedet for Martin Fruergaard i forbindelse med sidstnævntes nye stilling som CEO i Hong Kong baserede Pacific Basin. Ligeså har Danske Maritime indstillet Thomas S. Knudsen, ex Orients Fond og ex CEO MAN Solutions, som nyt bestyrelsesmedlem i Fonden i stedet for Knud D. Karstensen, Adm. Direktør for Karstensens Skibsværft. Begge blev på bestyrelsesmøde i dag formelt indvalgt i Bestyrelsen for Den Danske Maritime Fond.
Du kan læse pressemeddelelsen her: Pressemeddelelse, 14. juni 2021

Nyhedsbrev, marts 2021

DK - 2. pladsen - Frigga på vej til Lysekil

Foto: Seahealth & Welfare.

Ved årets første uddelingsrunde i 2021 har Den Danske Maritime Fond bevilget 11 millioner kroner til 13 projekter, primært inden for Fondens store temaområder: Maritime erhvervsprojekter, Maritim forskning og Fremme af Det Blå Danmark. Med den ekstraordinære bevilling på op til 45 millioner kroner over tre år fra A.P. Møller Fonden, som vi tidligere har fortalt om, har vi fra denne donation været i stand til at prioritere en række almennyttige projekter, som er særligt velegnede til at bibringe bred udvikling og dermed vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.
Du kan læse nyhedsbrevet herunder: Nyhedsbrev, marts 2021

Yderligere midler til vækst og jobskabelse i Det Blå Danmark

Det Blå Danmark - flag

Læs med i ugens Søfart, Maritimt Synspunkt, hvor Lotte G. Lundberg håber på endnu et aktivt år med gode projektansøgninger, der opnår støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Lotte G. Lundberg: Yderligere midler til vækst og jobskabelse i Det Blå Danmark – Maritimt Synspunkt, Søfart

Nyhedsmeddelelse 22. februar 2021

Med en bevilling på op til 45 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål er rammerne for Den Danske Maritime Fonds almennyttige aktiviteter sikret for de kommende tre år.

Læs den fulde pressemeddelelse her: Nyhedsmeddelse 22. februar 2021.

Innovation og iværksætterlyst trods Covid 19

billede 2019-018

Det er opbyggeligt at se, at der stadig hersker iværksætterlyst og innovationskraft i Det Blå Danmark trods Covid-19.
Læs med i ugens Søfart, Maritimt Synspunkt hvor Direktør Lotte G. Lundberg debatterer emnet og tilskynder til flere maritime projekter.
SØFART, Maritimt synspunkt, uge 51, 2020

 

Tillykke med genudpegningen !

DDMF_marts 2019_01

Til Fondens Bestyrelse har Danske Rederier netop genudpeget Tommy Thomsen, CEO i Lauritzen Fonden som formand og Martin Fruergaard, CEO i Ultragas. Færgerederierne har genudpeget Carsten Jensen, Adm. Direktør i Molslinjen. Alle for endnu en to-årig periode. Det glæder os – og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Du kan læse mere om, hvordan Fondens Bestyrelse sammensættes via fundats af Danske Rederier, (to medlemmer), Danske Maritime (to medlemmer), Danske Rederier/Færgerederierne (et medlem) og Erhvervsministeriet (et medlem) her: Bestyrelsen

Nyhedsbrev nr. 4, december 2020

ror

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 5,8 millioner kroner til 6 projekter. Hermed er i 2020 bevilget i alt 43 millioner kroner til 39 projekter inden for Fondens fire temaområder: Maritime erhvervsprojekter, Maritim forskning, Fremme af Det Blå Danmark, samt Uddannelseslegater. I et år, der i alle sammenhænge har været specielt for Det Blå Danmark, er det positivt at konstatere, at der uændret hersker udviklingslyst og innovationskraft, både i forskningsøjemed men særligt inden for start-ups. Det har vi brug for mere af i Det Blå Danmark, og hermed skal lyde en påmindelse om, at Fonden fortsat prioriterer at agere fødselshjælp til start-ups og co-funder af R&D projekter i etablerede virksomheder.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, december 2020

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2020

Nyhedsbrev okt 2020

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 6,5 millioner kroner til 6 projekter. Der har til denne runde været lidt færre ansøgninger end vanligt, men til gengæld rammer projekterne bredt vort uddelingsfokus, herunder lån til start-ups og donationer til forskning og uddannelsesudvikling. Og de fleste med et højt element af digitalisering, automatisering og grøn omstilling – temaer som er gennemgående for vores uddelinger.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, oktober 2020