­

Aktuelt

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2020

Nyhedsbrev okt 2020

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 6,5 millioner kroner til 6 projekter. Der har til denne runde været lidt færre ansøgninger end vanligt, men til gengæld rammer projekterne bredt vort uddelingsfokus, herunder lån til start-ups og donationer til forskning og uddannelsesudvikling. Og de fleste med et højt element af digitalisering, automatisering og grøn omstilling – temaer som er gennemgående for vores uddelinger.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, oktober 2020

Læs med om et af vores erhvervsprojekter der via en app bidrager til sikkerhedslæring til søs

IHS Markit pictures2  IHS Markit pictures, ver 4

Scoutbase fik i 2019 et start-up lån af Fonden til at videreudvikle deres produkt (Sikkerhedslæring til søs) fra en tidlig MVP til en skalerbar og kommercielt levedygtig løsning. Scoutbase er en digital feedback-platform via en app på smartphone til besætningen på skibe, der automatisk sporer problemer relateret til “de menneskelige faktorer”, som påvirker arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel om bord på skibe. Rederierne får adgang til de indsamlede data, på et simpelt og intuitivt dashboard, hvor man kan holde øje med, hvordan de forskellige indikatorer for menneskelige faktorer udvikler sig, hvor de kommer fra, hvor ofte de opstår, og hvad konsekvenserne er. Data kan ses for hele flåden eller for de enkelte skibe, således at det kan afgøres, hvor der er behov for tiltag.
Scoutbase er kommet rigtig godt fra start og bruges i øjeblikket af både DFDS og Shell Maritime & Shipping. Det næste halve år går med at udrulle Scoutbase til yderligere to-tre rederier samt via forholdet til Shell at begynde at adressere de over 400 virksomheder, der deltager i deres “Partners in Safety” program.
Scoutbases afsluttende rapport til Fonden om projektets forløb og resultater giver et godt indblik i proces og milestones, om landvindinger, udfordringer, next step mv.
Du kan læse mere om projektet og deres afsluttende rapport her: Link

Maritim innovation på en ny måde

2019-002 nyt billede

Læs med i ugens SØFART, Maritimt Synspunkt om DTU Skylab og den nye maritime vinkel, som Den Danske Maritime Fond har medvirket til at facilitere.

Den maritime industri har brug for flere startups og iværksættere. En bevilling fra Den Danske Maritime Fond skal inspirere centre, institutter og uddannelsesretninger på DTU til at udvikle ny teknologi til søfarten. Tre maritime startups, MASH Energy, Dacoma og Subblue Robotics, var tidligere på DTU Skylab programmet og har efterfølgende fået finansiering fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til videreudvikling.

Lotte G. Lundberg: Maritim innovation på en ny måde – Maritimt synspunkt, SØFART

 

Nyhedsbrev nr. 2, juni 2020

edited-03220-kopi, ROBOT

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 13 millioner kroner til 14 projekter. I denne Fondens 2020 sommeruddeling er vi glade for at have bidraget væsentligt til forsknings- og uddannelsesaktiviteter. En større bevilling går til etablering af en ”Maritime Chair” på DTU. Herudover doneres et betydeligt beløb til styrkelse af CBS’ shipping bachelor program, idet vi har ønsket at understøtte Bachelorløftet lanceret fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sidste år, og som en række virksomheder i Det Blå Danmark har bundet sig til. Endnu en interessant rammebevilling går til DTU Skylab, som Fonden har ønsket at støtte pro-aktivt. DTU studerende får mulighed for at udvikle ideer og prototyper, som på sigt måske kunne kommercialiseres. På trods af Covid-19 krisen er vi også glade for at se den uændrede virkelyst på start-ups, og denne gang er der også ydet et antal lån til udvikling af digitale løsninger indenfor både kommercielle og operationelle aktiviteter.
Du kan læse nyhedbrevet her: Nyhedsbrev nr. 2 – Juni 2020

Early engagement lån til R&D / udviklingsprojekter

flettner rotor 2

Den Danske Maritime Fond støttede sidste år OMT med et early engagement lån til et R&D/innovationsprojekt, som var tituleret “Wind Assisted Propulsion for Container Vessels”. Ideen var at undersøge og vurdere mulighed for benytte Flettner rotor teknologien ombord på skibe med stor overbygning, f.eks. krydstogtskibe, bilskibe, containerskibe. Anvendelsen af Flettner rotorer er velkendt og flere demonstrationsprojekter med Flettner rotorer er tilgængelige. Flettner rotorer er mest effektive på åbne dæk, og effekten er bedst med den effektive vind på tværs af sejlretningen. Anvendelse af Flettner rotorer på skibe med stor overbygning er derfor umiddelbart begrænset af frit åbent dæk til installation og operation af rotorerne.

OMT fik en ide til nyt koncept for at installere og anvende Flettner rotorer på skibe med store overbygninger. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond har OMT udført 3D-CFD beregninger af konceptet for at vurdere effekten og anvendeligheden af ideen på et specifikt koncept. Beregningerne og analysen viste. at konceptet øgede effekten af Flettner rotoren, men desværre øgedes drag og turbulens pga. interaktion med overbygningen. Så det samlede bidrag af Flettner konceptet er desværre ikke nok til at retfærdiggøre anvendelse ombord på skibe med stor overbygning.

Baseret på projektets resultater har OMT konkluderet, som også nu bevist på fx tankskibe, at Flettner rotorer:

– har et potentiale for at reducere fremdrivningseffekten af skibe
– potentialet er stærkt afhængig af skibstypen
– effekten af Flettner rotorer er størst for fritstående rotorer
– effekten af overbygninger kan have en negativ effekt på effekten og bør vurderes specifikt for specifikke skibstyper
– ved installation af flere rotorer kan effekten reduceres pga. interaktion mellem rotorerne, som bør vurderes specifikt for det enkelte design
– effekten af Flettner rotorer kan med fordel analyseres og vurderes ved hjælp af RANS-CFD beregninger.

I forhold til projektstyring af udviklingsprojekter er det vigtigt fortløbende at vurdere business casen og kontinuerligt vurdere, ved hjælp af f.eks. projekt-gates, om projektet skal fortsætte. Dette specifikke projekt har givet OMT flere og nye ideer til anvendelsen af Flettner rotorer og har også givet indsigt og erfaring i hvordan RANS-CFD beregninger kan anvendes til at vurdere koncepter med Flettner rotorer. OMT arbejder således videre med andre ideer og koncepter til effektiv anvendelse af Flettner rotorer på ombord på skibe med det formål at reducere klimabelastningen fra skibe.

Den maritime forskning og udvikling er alt for fragmenteret

Finn-Salomon-Nielsen-FK5

Den Danske Maritime Fond har til forårets bevillingsrunde støttet initiativet, Maritime Research Alliance. Her er CBS, DTU, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gået sammen med Søfartsskolerne Simac og Martec om at samle kræfter omkring tværgående maritim forskning.
Læs med i SØFART, Maritimt Synspunkt: Søfart, Maritimt Synspunkt, Uge 19, 2020
Læs mere om Maritime Research Alliance under Fondens støttede projekter:  https://www.dendanskemaritimefond.dk/cbs-m-fl-maritime-research-alliance/

Nyhedsbrev nr. 1, marts 2020

Nyhedsbrev marts 2020

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 18 millioner kroner til 13 projekter.
Fondens første uddelingsrunde i 2020 har i særlig grad adresseret grøn omstilling og digitalisering. Det er temaer, som vi som fond er glade for at understøtte. Et af de store projekter, som vi har valgt at tilgodese, er DFDS’ Fuel Cell Test Skib. Her tilbyder man partnerskab for virksomheder, der er interesseret i at gå i åben innovation om at finde fremtidens fremdrift med særligt fokus på teknologi indenfor brændselsceller. Ad denne vej vil man støtte udvikling af bæredygtige power løsninger og dermed kombinere Danmarks styrkepositioner indenfor bæredygtig drift af skibe og grønne teknologier. Herudover er en større bevilling tilgået det gode initiativ fra stort set alle danske universiteter og søfartsakademier om at etablere et samarbejde, Maritime Research Alliance, der befordrer maritim forskning på tværs. Bl.a. som resultat af den tidligere af Fonden støttede analyse fra 2018, der fastslog, at maritim forskning var underfinansieret. Igen her er hovedtemaerne grøn omstilling, digitalisering og automatisering. Endeligt er der et antal interessante erhvervsprojekter (start-up/scale-ups), som er bevilget lån. Alle er kendetegnet ved ildsjæle indenfor Det Blå Danmark, som har rigtigt gode projekter til både operationelle og kommercielle platforme, der via digitalisering bringer mere effektivitet ind i forretningen.
Du kan læse nyehdsbrevet her: Nyhedsbrev 1, marts 2020

Foto: Seahealth & Welfare fotokonkurrence 2019.

Diversitet. Hvorfor går det så langsomt?

CarstenLundager,WIS Denmark arrangement23jan2020

Fotograf: Carsten Lundager.

Der arbejdes aktivt med diversitet på strategisk niveau i mange af de store maritime virksomheder. Men hvorfor går det så langsomt med tiltrækning og rekruttering af flere kvinder til sektoren?
Læs med i SØFART, Maritimt Synspunkt, hvor Sekretariatschef Lotte G. Lundberg debatterer udfordringen.

Lotte G. Lundberg: Diversitet. Hvorfor går det så langsomt? – Maritimt Synspunkt, SØFART

Der er gang i digitaliseringen, men stadig et uforløst potentiale

2018-068, billede 2
Læs med her på Esbjergs Havns Nyhedsbrev af den 6. dec., hvor sekretariatschef Lotte G. Lundberg taler lidt om digitalisering i den maritime sektor.

Lotte G. Lundberg: Der er gang i digitaliseringen, men stadig et uforløst potentiale

Nyhedsbrev nr. 4, december 2019

Det Blå Danmark - flag 2

Den Danske Maritime Fond har netop godkendt i alt 7 ansøgninger til en samlet bevillingssum på 7 millioner kroner. De samlede bevillinger i 2019 kommer således op på 50 millioner kroner.

Du kan læse mere om de enkelte projekter på Fondens hjemmeside under ”Projekter” og ”2019” ( link ).

Du kan læse nyhedsbrevet her: 2019 Nyhedsbrev 4, december 2019