­

Aktuelt

Nyhedsmeddelelse 22. februar 2021

Med en bevilling på op til 45 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål er rammerne for Den Danske Maritime Fonds almennyttige aktiviteter sikret for de kommende tre år.

Læs den fulde pressemeddelelse her: Nyhedsmeddelse 22. februar 2021.

Innovation og iværksætterlyst trods Covid 19

billede 2019-018

Det er opbyggeligt at se, at der stadig hersker iværksætterlyst og innovationskraft i Det Blå Danmark trods Covid-19.
Læs med i ugens Søfart, Maritimt Synspunkt hvor Direktør Lotte G. Lundberg debatterer emnet og tilskynder til flere maritime projekter.
SØFART, Maritimt synspunkt, uge 51, 2020

 

Tillykke med genudpegningen !

DDMF_marts 2019_01

Til Fondens Bestyrelse har Danske Rederier netop genudpeget Tommy Thomsen, CEO i Lauritzen Fonden som formand og Martin Fruergaard, CEO i Ultragas. Færgerederierne har genudpeget Carsten Jensen, Adm. Direktør i Molslinjen. Alle for endnu en to-årig periode. Det glæder os – og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Du kan læse mere om, hvordan Fondens Bestyrelse sammensættes via fundats af Danske Rederier, (to medlemmer), Danske Maritime (to medlemmer), Danske Rederier/Færgerederierne (et medlem) og Erhvervsministeriet (et medlem) her: Bestyrelsen

Nyhedsbrev nr. 4, december 2020

ror

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 5,8 millioner kroner til 6 projekter. Hermed er i 2020 bevilget i alt 43 millioner kroner til 39 projekter inden for Fondens fire temaområder: Maritime erhvervsprojekter, Maritim forskning, Fremme af Det Blå Danmark, samt Uddannelseslegater. I et år, der i alle sammenhænge har været specielt for Det Blå Danmark, er det positivt at konstatere, at der uændret hersker udviklingslyst og innovationskraft, både i forskningsøjemed men særligt inden for start-ups. Det har vi brug for mere af i Det Blå Danmark, og hermed skal lyde en påmindelse om, at Fonden fortsat prioriterer at agere fødselshjælp til start-ups og co-funder af R&D projekter i etablerede virksomheder.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, december 2020

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2020

Nyhedsbrev okt 2020

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 6,5 millioner kroner til 6 projekter. Der har til denne runde været lidt færre ansøgninger end vanligt, men til gengæld rammer projekterne bredt vort uddelingsfokus, herunder lån til start-ups og donationer til forskning og uddannelsesudvikling. Og de fleste med et højt element af digitalisering, automatisering og grøn omstilling – temaer som er gennemgående for vores uddelinger.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, oktober 2020

Læs med om et af vores erhvervsprojekter der via en app bidrager til sikkerhedslæring til søs

IHS Markit pictures2  IHS Markit pictures, ver 4

Scoutbase fik i 2019 et start-up lån af Fonden til at videreudvikle deres produkt (Sikkerhedslæring til søs) fra en tidlig MVP til en skalerbar og kommercielt levedygtig løsning. Scoutbase er en digital feedback-platform via en app på smartphone til besætningen på skibe, der automatisk sporer problemer relateret til “de menneskelige faktorer”, som påvirker arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel om bord på skibe. Rederierne får adgang til de indsamlede data, på et simpelt og intuitivt dashboard, hvor man kan holde øje med, hvordan de forskellige indikatorer for menneskelige faktorer udvikler sig, hvor de kommer fra, hvor ofte de opstår, og hvad konsekvenserne er. Data kan ses for hele flåden eller for de enkelte skibe, således at det kan afgøres, hvor der er behov for tiltag.
Scoutbase er kommet rigtig godt fra start og bruges i øjeblikket af både DFDS og Shell Maritime & Shipping. Det næste halve år går med at udrulle Scoutbase til yderligere to-tre rederier samt via forholdet til Shell at begynde at adressere de over 400 virksomheder, der deltager i deres “Partners in Safety” program.
Scoutbases afsluttende rapport til Fonden om projektets forløb og resultater giver et godt indblik i proces og milestones, om landvindinger, udfordringer, next step mv.
Du kan læse mere om projektet og deres afsluttende rapport her: Link

Maritim innovation på en ny måde

2019-002 nyt billede

Læs med i ugens SØFART, Maritimt Synspunkt om DTU Skylab og den nye maritime vinkel, som Den Danske Maritime Fond har medvirket til at facilitere.

Den maritime industri har brug for flere startups og iværksættere. En bevilling fra Den Danske Maritime Fond skal inspirere centre, institutter og uddannelsesretninger på DTU til at udvikle ny teknologi til søfarten. Tre maritime startups, MASH Energy, Dacoma og Subblue Robotics, var tidligere på DTU Skylab programmet og har efterfølgende fået finansiering fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til videreudvikling.

Lotte G. Lundberg: Maritim innovation på en ny måde – Maritimt synspunkt, SØFART

 

Nyhedsbrev nr. 2, juni 2020

edited-03220-kopi, ROBOT

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 13 millioner kroner til 14 projekter. I denne Fondens 2020 sommeruddeling er vi glade for at have bidraget væsentligt til forsknings- og uddannelsesaktiviteter. En større bevilling går til etablering af en ”Maritime Chair” på DTU. Herudover doneres et betydeligt beløb til styrkelse af CBS’ shipping bachelor program, idet vi har ønsket at understøtte Bachelorløftet lanceret fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sidste år, og som en række virksomheder i Det Blå Danmark har bundet sig til. Endnu en interessant rammebevilling går til DTU Skylab, som Fonden har ønsket at støtte pro-aktivt. DTU studerende får mulighed for at udvikle ideer og prototyper, som på sigt måske kunne kommercialiseres. På trods af Covid-19 krisen er vi også glade for at se den uændrede virkelyst på start-ups, og denne gang er der også ydet et antal lån til udvikling af digitale løsninger indenfor både kommercielle og operationelle aktiviteter.
Du kan læse nyhedbrevet her: Nyhedsbrev nr. 2 – Juni 2020

Early engagement lån til R&D / udviklingsprojekter

flettner rotor 2

Den Danske Maritime Fond støttede sidste år OMT med et early engagement lån til et R&D/innovationsprojekt, som var tituleret “Wind Assisted Propulsion for Container Vessels”. Ideen var at undersøge og vurdere mulighed for benytte Flettner rotor teknologien ombord på skibe med stor overbygning, f.eks. krydstogtskibe, bilskibe, containerskibe. Anvendelsen af Flettner rotorer er velkendt og flere demonstrationsprojekter med Flettner rotorer er tilgængelige. Flettner rotorer er mest effektive på åbne dæk, og effekten er bedst med den effektive vind på tværs af sejlretningen. Anvendelse af Flettner rotorer på skibe med stor overbygning er derfor umiddelbart begrænset af frit åbent dæk til installation og operation af rotorerne.

OMT fik en ide til nyt koncept for at installere og anvende Flettner rotorer på skibe med store overbygninger. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond har OMT udført 3D-CFD beregninger af konceptet for at vurdere effekten og anvendeligheden af ideen på et specifikt koncept. Beregningerne og analysen viste. at konceptet øgede effekten af Flettner rotoren, men desværre øgedes drag og turbulens pga. interaktion med overbygningen. Så det samlede bidrag af Flettner konceptet er desværre ikke nok til at retfærdiggøre anvendelse ombord på skibe med stor overbygning.

Baseret på projektets resultater har OMT konkluderet, som også nu bevist på fx tankskibe, at Flettner rotorer:

– har et potentiale for at reducere fremdrivningseffekten af skibe
– potentialet er stærkt afhængig af skibstypen
– effekten af Flettner rotorer er størst for fritstående rotorer
– effekten af overbygninger kan have en negativ effekt på effekten og bør vurderes specifikt for specifikke skibstyper
– ved installation af flere rotorer kan effekten reduceres pga. interaktion mellem rotorerne, som bør vurderes specifikt for det enkelte design
– effekten af Flettner rotorer kan med fordel analyseres og vurderes ved hjælp af RANS-CFD beregninger.

I forhold til projektstyring af udviklingsprojekter er det vigtigt fortløbende at vurdere business casen og kontinuerligt vurdere, ved hjælp af f.eks. projekt-gates, om projektet skal fortsætte. Dette specifikke projekt har givet OMT flere og nye ideer til anvendelsen af Flettner rotorer og har også givet indsigt og erfaring i hvordan RANS-CFD beregninger kan anvendes til at vurdere koncepter med Flettner rotorer. OMT arbejder således videre med andre ideer og koncepter til effektiv anvendelse af Flettner rotorer på ombord på skibe med det formål at reducere klimabelastningen fra skibe.

Den maritime forskning og udvikling er alt for fragmenteret

Finn-Salomon-Nielsen-FK5

Den Danske Maritime Fond har til forårets bevillingsrunde støttet initiativet, Maritime Research Alliance. Her er CBS, DTU, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gået sammen med Søfartsskolerne Simac og Martec om at samle kræfter omkring tværgående maritim forskning.
Læs med i SØFART, Maritimt Synspunkt: Søfart, Maritimt Synspunkt, Uge 19, 2020
Læs mere om Maritime Research Alliance under Fondens støttede projekter:  https://www.dendanskemaritimefond.dk/cbs-m-fl-maritime-research-alliance/