­

Aktuelt

Nyhedsbrev, marts 2021

DK - 2. pladsen - Frigga på vej til Lysekil

Foto: Seahealth & Welfare.

Ved årets første uddelingsrunde i 2021 har Den Danske Maritime Fond bevilget 11 millioner kroner til 13 projekter, primært inden for Fondens store temaområder: Maritime erhvervsprojekter, Maritim forskning og Fremme af Det Blå Danmark. Med den ekstraordinære bevilling på op til 45 millioner kroner over tre år fra A.P. Møller Fonden, som vi tidligere har fortalt om, har vi fra denne donation været i stand til at prioritere en række almennyttige projekter, som er særligt velegnede til at bibringe bred udvikling og dermed vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.
Du kan læse nyhedsbrevet herunder: Nyhedsbrev, marts 2021

Yderligere midler til vækst og jobskabelse i Det Blå Danmark

Det Blå Danmark - flag

Læs med i ugens Søfart, Maritimt Synspunkt, hvor Lotte G. Lundberg håber på endnu et aktivt år med gode projektansøgninger, der opnår støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Lotte G. Lundberg: Yderligere midler til vækst og jobskabelse i Det Blå Danmark – Maritimt Synspunkt, Søfart

Nyhedsmeddelelse 22. februar 2021

Med en bevilling på op til 45 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål er rammerne for Den Danske Maritime Fonds almennyttige aktiviteter sikret for de kommende tre år.

Læs den fulde pressemeddelelse her: Nyhedsmeddelse 22. februar 2021.

Innovation og iværksætterlyst trods Covid 19

billede 2019-018

Det er opbyggeligt at se, at der stadig hersker iværksætterlyst og innovationskraft i Det Blå Danmark trods Covid-19.
Læs med i ugens Søfart, Maritimt Synspunkt hvor Direktør Lotte G. Lundberg debatterer emnet og tilskynder til flere maritime projekter.
SØFART, Maritimt synspunkt, uge 51, 2020

 

Tillykke med genudpegningen !

DDMF_marts 2019_01

Til Fondens Bestyrelse har Danske Rederier netop genudpeget Tommy Thomsen, CEO i Lauritzen Fonden som formand og Martin Fruergaard, CEO i Ultragas. Færgerederierne har genudpeget Carsten Jensen, Adm. Direktør i Molslinjen. Alle for endnu en to-årig periode. Det glæder os – og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Du kan læse mere om, hvordan Fondens Bestyrelse sammensættes via fundats af Danske Rederier, (to medlemmer), Danske Maritime (to medlemmer), Danske Rederier/Færgerederierne (et medlem) og Erhvervsministeriet (et medlem) her: Bestyrelsen

Nyhedsbrev nr. 4, december 2020

ror

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 5,8 millioner kroner til 6 projekter. Hermed er i 2020 bevilget i alt 43 millioner kroner til 39 projekter inden for Fondens fire temaområder: Maritime erhvervsprojekter, Maritim forskning, Fremme af Det Blå Danmark, samt Uddannelseslegater. I et år, der i alle sammenhænge har været specielt for Det Blå Danmark, er det positivt at konstatere, at der uændret hersker udviklingslyst og innovationskraft, både i forskningsøjemed men særligt inden for start-ups. Det har vi brug for mere af i Det Blå Danmark, og hermed skal lyde en påmindelse om, at Fonden fortsat prioriterer at agere fødselshjælp til start-ups og co-funder af R&D projekter i etablerede virksomheder.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, december 2020

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2020

Nyhedsbrev okt 2020

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 6,5 millioner kroner til 6 projekter. Der har til denne runde været lidt færre ansøgninger end vanligt, men til gengæld rammer projekterne bredt vort uddelingsfokus, herunder lån til start-ups og donationer til forskning og uddannelsesudvikling. Og de fleste med et højt element af digitalisering, automatisering og grøn omstilling – temaer som er gennemgående for vores uddelinger.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, oktober 2020

Læs med om et af vores erhvervsprojekter der via en app bidrager til sikkerhedslæring til søs

IHS Markit pictures2  IHS Markit pictures, ver 4

Scoutbase fik i 2019 et start-up lån af Fonden til at videreudvikle deres produkt (Sikkerhedslæring til søs) fra en tidlig MVP til en skalerbar og kommercielt levedygtig løsning. Scoutbase er en digital feedback-platform via en app på smartphone til besætningen på skibe, der automatisk sporer problemer relateret til “de menneskelige faktorer”, som påvirker arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel om bord på skibe. Rederierne får adgang til de indsamlede data, på et simpelt og intuitivt dashboard, hvor man kan holde øje med, hvordan de forskellige indikatorer for menneskelige faktorer udvikler sig, hvor de kommer fra, hvor ofte de opstår, og hvad konsekvenserne er. Data kan ses for hele flåden eller for de enkelte skibe, således at det kan afgøres, hvor der er behov for tiltag.
Scoutbase er kommet rigtig godt fra start og bruges i øjeblikket af både DFDS og Shell Maritime & Shipping. Det næste halve år går med at udrulle Scoutbase til yderligere to-tre rederier samt via forholdet til Shell at begynde at adressere de over 400 virksomheder, der deltager i deres “Partners in Safety” program.
Scoutbases afsluttende rapport til Fonden om projektets forløb og resultater giver et godt indblik i proces og milestones, om landvindinger, udfordringer, next step mv.
Du kan læse mere om projektet og deres afsluttende rapport her: Link

Maritim innovation på en ny måde

2019-002 nyt billede

Læs med i ugens SØFART, Maritimt Synspunkt om DTU Skylab og den nye maritime vinkel, som Den Danske Maritime Fond har medvirket til at facilitere.

Den maritime industri har brug for flere startups og iværksættere. En bevilling fra Den Danske Maritime Fond skal inspirere centre, institutter og uddannelsesretninger på DTU til at udvikle ny teknologi til søfarten. Tre maritime startups, MASH Energy, Dacoma og Subblue Robotics, var tidligere på DTU Skylab programmet og har efterfølgende fået finansiering fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til videreudvikling.

Lotte G. Lundberg: Maritim innovation på en ny måde – Maritimt synspunkt, SØFART

 

Nyhedsbrev nr. 2, juni 2020

edited-03220-kopi, ROBOT

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 13 millioner kroner til 14 projekter. I denne Fondens 2020 sommeruddeling er vi glade for at have bidraget væsentligt til forsknings- og uddannelsesaktiviteter. En større bevilling går til etablering af en ”Maritime Chair” på DTU. Herudover doneres et betydeligt beløb til styrkelse af CBS’ shipping bachelor program, idet vi har ønsket at understøtte Bachelorløftet lanceret fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sidste år, og som en række virksomheder i Det Blå Danmark har bundet sig til. Endnu en interessant rammebevilling går til DTU Skylab, som Fonden har ønsket at støtte pro-aktivt. DTU studerende får mulighed for at udvikle ideer og prototyper, som på sigt måske kunne kommercialiseres. På trods af Covid-19 krisen er vi også glade for at se den uændrede virkelyst på start-ups, og denne gang er der også ydet et antal lån til udvikling af digitale løsninger indenfor både kommercielle og operationelle aktiviteter.
Du kan læse nyhedbrevet her: Nyhedsbrev nr. 2 – Juni 2020