Tilbage til projekter 1. Maritime erhvervsprojekter - 2018

BunkerMetric, BunkerPlanner

2018-103, Bunker Metric logo and splash screen_13(high res) cropped

 

Baggrund

Indkøb og salg af brændstof til skibe (bunker) foregår i høj grad baseret på relativt simple systemer, tommelfingerregler, og personlige relationer. BunkerMetric mener, at dette vil ændre sig i de kommende år, idet:
• IMO’s 2020 svovlaftale vil have en kraftig indvirkning på bunker-industrien og vil øge kompleksiteten af, og omkostningerne til skibs brændstof.
• Digitalisering og IT-værktøjer som beslutningsstøtte er, også i shipping- og bunker-industrien, i tiltagende grad accepteret.
• De lave indtjeningsmarginer i shipping dikterer nødvendigheden af besparelser – også i forbindelse med indkøb af brændstof.

BunkerMetric tager lederskab i denne digitalisering og forandring. Virksomhedens løsning, BunkerPlanner, vil for et givent skib, på en given voyage, vejlede rederierne om hvilken havn, der skal handles brændstof, hvilken mængde og grade der skal købes. BunkerPlanner’s forslag tager højde for alle operationelle, kommercielle og lovmæssige regler for indkøb og brug af bunker, og vurderes som en helhed i henhold til en samlet plan for bunker indkøb for hvert enkelt skib. Baseret på konkrete test-analyser forventes det, at BunkerPlanner vil generere besparelser på 1-3% af de relevante rederiers brændstofudgifter. Et meget stort optimeringspotentiale i en shippingindustri, der frem mod 2020 årligt køber brændstof for ca. USD 200 milliarder.

Projekt

Projektets hovedaktivitet er at færdigudvikle et web-baseret beslutningsstøttesystem til rederier, som giver besparelse på deres flådes brændstof udgifter. Igennem samarbejde med flere testkunder vil BunkerMetric afstemme krav til systemets funktionalitet. Målet er at BunkerMetric kan håndtere alle nødvendige regler, krav og drivere, som en operatør sidder med i en travl hverdag, hvor bunker-indkøb blot er en blandt mange beslutninger der skal tages. BunkerMetric vil sikre adgang til nødvendige datakilder og implementere en optimerings-super-regnemaskine, der for et konkret skib, sejlplan og markedspriser udregner den optimale indkøbsplan for bunker.

Forventede resultater

Når projektet er afsluttet, vil BunkerMetric have et funktionelt, webbaseret bunkerplanlægnings- system med live dataforbindelser til udvalgte datakilder. Produktet vil være modnet i samarbejde med rederier, og BunkerPlanner vil være fremvist både i industri-fora, konferencer, medier og gennem direkte salgsarbejde. BunkerMetric vil efter projektets afslutning løbende udvikle nye funktioner og forbedre produktet, men støttet af DMF vil grundstenene være på plads frem mod kommerciel udrulning.

 

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her: BunkerPlanner – Final Report 230819

Projektet fortsættes i projektet BunkerForecast projektet fra 2019. Se link til projektbeskrivelse her: BunkerForecast projekt