Tilbage til projekter 1. Maritime erhvervsprojekter - 2019

Bunker Metric, BunkerForecast

bunkerBarge

Baggrund

Trampskibe kender ofte kun deres sejlplan en rejse fremad, fra en eller flere lastehavne til en eller flere lossehavne. For at bedømme hvor meget brændstof, der skal købes til rejsen, skal rederiets operatør vurdere hvor meget brændstof, der skal forbruges på rejsen. Men ofte har operatøren kun begrænset information om, hvad der sker efter den sidste lossehavn på rejsen, så hvor meget brændstof skal skibet have tilbage ved afslutning af rejsen?

Hvis skibet ender i en havn med lave priser, er det let at afgøre, at det skal have en mindre mængde tilbage, dvs. minimumsreserven. Men hvad er bedst, hvis det ender ved dyre steder som Australien eller Vestafrika? Dette vil BunkerForecast besvare, ved at vurdere hvad den mest sandsynlige næste rejse er for skibene, og hvordan dette bør påvirke indkøbet af brændstof ved afsejling fra den første rejse. Herudover vil det blive betragtet hvordan charter-raten for skibet vil påvirke bunkerindkøb, samt udvikling af interfaces til rederiers interne systemer for at gøre brug af systemet nemt at bruge. BunkerForecast er en videre udvikling af projektet BunkerPlannerLINK ).

Projekt

Projektet vil forudsige et skibs sejlplan baseret på analyse af historiske sejladser, primært ved betragtning af en større mængde AIS data. Ved at betragte tidligere sejladser for mange skibe af samme type og størrelse, vil en skibsspecifik sejlplan blive udledt. Disse oplysninger bliver integreret i BunkerPlanner, hvor forslag til bunkerindkøb vil overveje både de bekræftede rejser samt den mest sandsynlige fremtidige rejse.

Projektet vil udvide BunkerPlanner til direkte at betragte bunkerindkøb i forhold til en given charter-rate for en rejse og de tidsvinduer, der aftales med kunden for lastning og losning. Her kan ofte være noget fleksibilitet, som med fordel kan betragtes i samspil med mulighederne for bunker indkøb.

Den sidste del af projektet har til formål at give bedre integration med klient systemer, der giver mulighed for en bedre brugeroplevelse.

Forventede resultater

BunkerPlanner vil ved afslutning af projektet på flere områder have en markant styrket operationel og kommerciel logik, der markant øger værdien af systemet for dets brugere. Projektet vil blive udført i samarbejde med flere rederier, der sikrer relevans og kvalitet i produktet for slutbrugeren.

 

Projektresultat

Afsluttende projektrapport kan læses her: Bunker Forecast – Final Report