Ny Søgning

Blockchain Labs, Maritime feasibility study

Baggrund

Digitaliseringen i finanssektoren foregår hurtigt og en teknologi udviklet til etableringen af ”Bitcoin” ”valutaen” har grebet om sig og betragtes nu som den næste generation af ”tingenes” internet. Blockchain menes at kunne revolutionere internationale (handels)transaktioner herunder særligt finansielle og derfor måske også indenfor den maritime sektor. Vurderingen er, at den maritime sektor ”hænger fast” i gamle papirrutiner; svære at ændre og meget bekostelige.  Blockchain teknologien kunne eliminere dette behov for ”papir” og fysiske dokumenter og dermed tilbyde nyskabende løsninger med en reel ”value proposition”. Blockchain teknologien er en åben global database, en distribueret kassebog eller tingbog (på engelsk ”a public ledger”) som er fundamentet for, at krypterede anvendelses logaritmer, der sikkert registrerer transaktioner, kan anvendes.

Projekt

Projektet er et feasibility study der skal vurdere behov og muligheder for etablering af et Global Blockckain Hub for den maritime industri i København. Ideen til dette studie opstod og blev udviklet ved en workshop som ansøger afholdt i forbindelse med Danish Maritime Days i 2016. ”Blockchain” teknologi har potentiale til at forandre mange arbejdsgange i international handel (f.eks. transaktioner vedr. remburs og konnossementers overdragelse (Blockchain teknologien er basis for “Bitcoin” økonomien”, men også måling og registrering af skibsemissioner) og således også i den maritime sektor (”disruption”).

Forventede resultater

Projektet skal igennem en 12 måneders periode afdække hvilke muligheder der er for anvendelse af blockchain teknologien i shippingbranchen, hvilke interessenter der kunne tænkes at ville bakke op, og dernæst beskrive struktur og fremtidig governance for etableringen af et fælles industricenter for udvikling af løsninger baseret på blockchain teknologien.

Projektresultat

BLOCs årsbrev 2017 kan læses her: 2017 BLOCs year in review