Den Danske Maritime Fond ledes af en Bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Bestyrelsen er angivet nedenfor og der kan findes yderligere information om hvert enkelt bestyrelsesmedlem ved at klikke på ikonet til venstre for navnet.

CEO for Lauritzen Fonden.
Udpeget af Danske Rederier.
Indtrådt den 1. jan. 2015, genvalgt jan. 2017 og jan. 2019, nuværende valgperiode udløber jan. 2021.
Bestyrelsesformand i J. Lauritzen A/S og C.W. Obel A/S. Medlem af bestyrelsen i Port of Singapore International og Chemical Transportation Group.
Medlem af Panama Canal Advisory Board.
Kompetencer inden for rederivirksomhed, generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser.
Tommy Thomsen betragtes som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Adm. direktør for Danske Maritime.
Udpeget af Danske Maritime.
Indtrådt den 4. okt. 2011, genvalgt i okt. 2013 og okt. 2015, okt. 2017, nuværende valgperiode udløber okt. 2019.
Medlem af bestyrelsen i Maritime Development Center (tidligere: Europas Maritime Udviklingscenter), MARCOD, SEA Europe og Lyngdal Invest ApS.
Medlem af Advisory Board for CBS Maritime.
Kompetencer inden for den internationale maritime industri, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser.

Direktør for Søfartsstyrelsen.
Udpeget af Erhvervsministeren.
Indtrådt den 30. sep. 2014, nuværende valgperiode udløber sep. 2019.
Medlem af bestyrelsen i European Maritime Safety Agency (formand) og Consultative Shipping Group (formand).
Medlem af Board of Governors for World Maritime University samt Advisory Board for CBS Maritime.
Kompetencer inden for generel ledelse, maritim regulering samt erhvervs-, vækst- og skibsfartspolitik, og med praktisk maritim uddannelsesbaggrund.

CEO for Ultragas ApS.
Udpeget af Danske Rederier.
Indtrådt den 1. jan. 2019, nuværende valgperiode udløber dec. 2020.
Bestyrelsesmedlem i Danske Rederier.
Kompetencer indenfor global rederivirksomhed, og generel ledelse.

Direktør for Karstensens Skibsværft A/S
Udpeget af Danske Maritime
Indtrådt den 5. apr. 2011, genvalgt i 2013, 2015, 2017 og 2019, nuværende valgperiode udløber april 2021.
Medlem af bestyrelsen i Karstensens Skibsværft A/S, Nuuk Værft A/S og Danish Yacht A/S. Næstformand for Danske Maritimes forretningsudvalg.
Kompetencer inden for skibsbygning, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser.

CEO for MOLSLINJEN.
Udpeget af Færgerederierne.
Indtrådt den 1. jan. 2019, nuværende valgperiode udløber dec. 2020.
Medlem af bestyrelsen i Færgerederierne.
Kompetencer inden for rederivirksomhed og generel ledelse.
Carsten Jensen opfattes som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

DDMF bestyrelse (marts 2019) - lille

Bestyrelsen, fra venstre: Martin Fruergaard, Andreas Nordseth, Carsten Jensen, Næstformand Jenny N. Braat, Knud Degn Karstensen, Formand Tommy Thomsen.

Infoboks

Fondens bestyrelse udpeges af Danske Rederier (tidligere Danmarks Rederiforening) som udpeger Formand og et menigt medlem, Danske Rederier (tidligere Rederiforeningen af 2010) og Færgerederierne (tidligere Bilfærgernes Rederiforening) udpeger i fællesskab et menigt medlem. Danske Maritime udpeger Næstformand og et menigt medlem. Erhvervs- og Vækst Ministeren udpeger et menigt medlem som udpeges for fem år ad gangen. Alle andre medlemmer udpeges for to årige perioder hvor genudpegning kan finde sted.