Den Danske Maritime Fonds Bestyrelse er udpeget i henhold til Fondens fundats. Heri fremgår, at Bestyrelsen består af seks medlemmer, der udpeges for to ad gangen efter følgende fordelingsnøgle: (a) Danske Rederier udpeger to medlemmer, heriblandt Bestyrelsens formand, (b) Danske Maritime udpeger to medlemmer, heriblandt Bestyrelsens næstformand, (c) Færgerederierne og Danske Rederier udpeger i fællesskab et medlem, (d) Erhvervsministeren udpeger et medlem, der i modsætning til de øvrige Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en fem-årig periode. I henhold til fundatsen fratræder et bestyrelsesmedlem ved udgangen af det kalenderår, hvor det pågældende medlem er fyldt 70 år.

Nuværende Bestyrelse er:

CEO for Lauritzen Fonden.
Udpeget af Danske Rederier.
Indtrådt den 1. jan. 2015. Genvalgt i 2017, 2019 og 2021. Valgperiode udløber ultimo 2022.
Bestyrelsesformand i J. Lauritzen A/S og C.W. Obel A/S. Medlem af bestyrelsen i Port of Singapore International og Chemical Transportation Group.
Medlem af Panama Canal Advisory Board.
Kompetencer inden for rederivirksomhed, generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser.
Tommy Thomsen betragtes som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Adm. direktør for Danske Maritime.
Udpeget af Danske Maritime.
Indtrådt den 4. okt. 2011, genvalgt i 2013, 2015, 2017, 2019 og 2021. Nuværende valgperiode udløber okt. 2023.
Medlem af bestyrelsen i Maritime Development Center (MDC), MARCOD, SEA Europe og Lyngdal Invest ApS.
Medlem af Advisory Board for CBS Maritime.
Kompetencer inden for den internationale maritime industri, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser.

Direktør for Søfartsstyrelsen.
Udpeget af Erhvervsministeren.
Indtrådt den 30. sep. 2014, genvalgt 2019. Nuværende valgperiode udløber sep. 2024.
Medlem af bestyrelsen i European Maritime Safety Agency (formand) og Consultative Shipping Group (formand).
Medlem af Board of Governors for World Maritime University samt Advisory Board for CBS Maritime.
Kompetencer inden for generel ledelse, maritim regulering samt erhvervs-, vækst- og skibsfartspolitik, og med praktisk maritim uddannelsesbaggrund.

Bestyrelsesformand i Eltronic Fueltech A/S. Medlem af bestyrelsen i Hans Jensen Lubricators A/S, C.C. Jensen A/S, Svanehøj Group A/S og Bawat A/S.
Udpeget af Danske Maritime.
Indtrådt den 1. jun. 2021. Nuværende valgperiode udløber maj 2023.
Kommercielle og tekniske kompetencer inden for den maritime industri. Generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser.
Thomas Knudsen betrages som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

CEO for Maersk Tankers A/S og Maersk Product Tankers A/S.
Udpeget af Danske Rederier.
Indtrådt den 1. jun. 2021. Nuværende valgperiode udløber maj 2023.
Bestyrelsesmedlem i Danske Rederier.
Bestyrelsesformand i ZeroNorth A/S.
Kompetencer indenfor global rederivirksomhed og generel ledelse.

CEO for MOLSLINJEN.
Udpeget af Færgerederierne.
Indtrådt den 1. jan. 2019. Genvalgt i 2021. Valgperiode udløber ultimo 2022.
Medlem af bestyrelsen i Færgerederierne.
Kompetencer inden for rederivirksomhed og generel ledelse.
Carsten Jensen betragtes som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen - 003_7919

Infoboks

Den Danske Maritime Fond er en privat, erhvervsdrivende fond. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes og branchen styrkes internationalt.