Den Danske Maritime Fond ledes af en Bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Bestyrelsen er angivet nedenfor og der kan findes yderligere information om hvert enkelt bestyrelsesmedlem ved at klikke på ikonet til venstre for navnet.

CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande).
Udpeget af Danske Rederier.
Indtrådt den 1. jan. 2015, genvalgt jan. 2017, nuværende valgperiode udløber jan. 2019.
Medlem af bestyrelsen i Port of Singapore International, Lauritzen Fonden (næstformand), Chemical Transportation Group og C.W. Obel A/S.
Medlem af Panama Canal Advisory Board.
Kompetencer inden for rederivirksomhed, generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser.
Tommy Thomsen betragtes som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Adm. direktør for Danske Maritime.
Udpeget af Danske Maritime.
Indtrådt den 4. okt. 2011, genvalgt i okt. 2013 og okt. 2015, okt. 2017, nuværende valgperiode udløber okt. 2019.
Medlem af bestyrelsen i Maritime Development Center (tidligere: Europas Maritime Udviklingscenter), MARCOD, SEA Europe og Lyngdal Invest ApS.
Medlem af Advisory Board for CBS Maritime.
Kompetencer inden for den internationale maritime industri, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser.

Direktør for Søfartsstyrelsen.
Udpeget af Erhvervsministeren.
Indtrådt den 30. sep. 2014, nuværende valgperiode udløber sep. 2019.
Medlem af bestyrelsen i European Maritime Safety Agency (formand) og Consultative Shipping Group (formand).
Medlem af Board of Governors for World Maritime University samt Advisory Board for CBS Maritime.
Kompetencer inden for generel ledelse, maritim regulering samt erhvervs-, vækst- og skibsfartspolitik, og med praktisk maritim uddannelsesbaggrund.

Managing Director for Terntank A/S.
Udpeget af Rederiforeningen af 2010.
Indtrådt den 1. nov. 2017, nuværende valgperiode udløber dec. 2018.
Bestyrelsesmedlem i Rederiforeningen af 2010.
Kompetencer indenfor global rederivirksomhed, og generel ledelse.
Jens Buchhave betragtes som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Direktør for Karstensens Skibsværft A/S
Udpeget af Danske Maritime
Indtrådt den 5. apr. 2011, genvalgt i 2013, 2015 og 2017, nuværende valgperiode udløber april 2019.
Medlem af bestyrelsen i Karstensens Skibsværft A/S, Nuuk Værft A/S og Danish Yacht A/S
Kompetencer inden for skibsbygning, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser.

CEO for Hafnia Tankers ApS
Udpeget af Danske Rederier
Indtrådt den 1. jul 2017, nuværende valgperiode udløber juli 2019.
Medlem af bestyrelsen i Danske Rederier, Kapitalforeningen BLS Invest, Clipper Group Ltd, Clipper Group A/S, datterselskaber i Hafnia-gruppen, medlem af komitéen Assuranceforeningen SKULD.
Kompetencer inden for rederivirksomhed, generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser

_MG_0211xxxb, hoej oploesning

Bestyrelsen fra venstre: Jens Buchhave, Mikael Skov, Formand Tommy Thomsen, Andreas Nordseth, Næstformand Jenny N. Braat og Knud Degn Karstensen.

Infoboks

Fondens bestyrelse udpeges af; Danske Rederier (tidligere Danmarks Rederiforening) som udpeger Formand og et menigt medlem, Rederiforeningen af 2010 og Færge Rederierne (tidligere Bilfærgernes Rederiforening) udpeger i fællesskab et menigt medlem. Danske Maritime udpeger Næstformand og et menigt medlem. Erhvervs- og Vækst Ministeren udpeger et menigt medlem som udpeges for fem år ad gangen. Alle andre medlemmer udpeges for to årige perioder hvor genudpegning kan finde sted.