­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 208 blog entries.

Det Maritime MBA Legat (2020)

Et antal MBA legater uddeles hvert år til fremtidens ledere i Det Blå Danmark, og i 2020 er dette bl.a. gået til Blue Water Shipping A/S, J. Lauritzen A/S og Logimatic Engineering A/S.

 

Early engagement lån til R&D / udviklingsprojekter

flettner rotor 2

Den Danske Maritime Fond støttede sidste år OMT med et early engagement lån til et R&D/innovationsprojekt, som var tituleret “Wind Assisted Propulsion for Container Vessels”. Ideen var at undersøge og vurdere mulighed for benytte Flettner rotor teknologien ombord på skibe med stor overbygning, f.eks. krydstogtskibe, bilskibe, containerskibe. Anvendelsen af Flettner rotorer er velkendt og flere demonstrationsprojekter med Flettner rotorer er tilgængelige. Flettner rotorer er mest effektive på åbne dæk, og effekten er bedst med den effektive vind på tværs af sejlretningen. Anvendelse af Flettner rotorer på skibe med stor overbygning er derfor umiddelbart begrænset af frit åbent dæk til installation og operation af rotorerne.

OMT fik en ide til nyt koncept for at installere og anvende Flettner rotorer på skibe med store overbygninger. Med støtte fra Den Danske Maritime Fond har OMT udført 3D-CFD beregninger af konceptet for at vurdere effekten og anvendeligheden af ideen på et specifikt koncept. Beregningerne og analysen viste. at konceptet øgede effekten af Flettner rotoren, men desværre øgedes drag og turbulens pga. interaktion med overbygningen. Så det samlede bidrag af Flettner konceptet er desværre ikke nok til at retfærdiggøre anvendelse ombord på skibe med stor overbygning.

Baseret på projektets resultater har OMT konkluderet, som også nu bevist på fx tankskibe, at Flettner rotorer:

– har et potentiale for at reducere fremdrivningseffekten af skibe
– potentialet er stærkt afhængig af skibstypen
– effekten af Flettner rotorer er størst for fritstående rotorer
– effekten af overbygninger kan have en negativ effekt på effekten og bør vurderes specifikt for specifikke skibstyper
– ved installation af flere rotorer kan effekten reduceres pga. interaktion mellem rotorerne, som bør vurderes specifikt for det enkelte design
– effekten af Flettner rotorer kan med fordel analyseres og vurderes ved hjælp af RANS-CFD beregninger.

I forhold til projektstyring af udviklingsprojekter er det vigtigt fortløbende at vurdere business casen og kontinuerligt vurdere, ved hjælp af f.eks. projekt-gates, om projektet skal fortsætte. Dette specifikke projekt har givet OMT flere og nye ideer til anvendelsen af Flettner rotorer og har også givet indsigt og erfaring i hvordan RANS-CFD beregninger kan anvendes til at vurdere koncepter med Flettner rotorer. OMT arbejder således videre med andre ideer og koncepter til effektiv anvendelse af Flettner rotorer på ombord på skibe med det formål at reducere klimabelastningen fra skibe.

OMT, Wind assisted propulsion

Baggrund

Flettner rotor-princippet blev benyttet for første gang i 1924 (opkaldt efter den tyske ingeniør Anton Flettner), men har først for alvor haft kommerciel interesse de senere år, grundet høje brændstofpriser. Flettner rotorer (rotor-sejl) testes i dag af flere rederier, herunder Viking Line og Maersk Tankers.

Flettner teknologien har et stort potentiale i forhold til at reducere brændstof og CO2. Teknologien kræver dog åbne dæk samt vind på tværs for at yde maksimalt, hvilket begrænser anvendelsen af Flettner rotorer på skibe med store overbygninger som fx containerskibe og krydstogtskibe.

Projekt

OMT vil med projektet lave proof-of-concept for en idé og et nyt koncept, der vil øge effektiviteten af Flettner rotorer (rotor-sejl) på skibe med store overbygninger med henblik på effektivt at anvende vindkraft. Indledende betragtninger og CFD-beregninger af konceptet i 2D indikerer, at konceptet potentielt kan forbedre effekten af Flettner rotorer markant.

Forventede resultater

Forventet udkomme af projektet er: (1) proof-of-concept; (2) et optimeret system / designkoncept beskyttet med et eller flere patenter; (3) et analyseværktøj til bestemmelse af besparelser og business case for købere af systemet; (4) et koncept skibsdesign af containerskib og krydstogtskib med systemet fuldt integreret med tilhørende Approval in Principle fra klassifikationsselskab; (5) forretningsplan.

Søfartsstyrelsen, Maritim rådgiver i Washington DC (2020-2021)

American flag waving with the Capitol Hill in the background

American flag waving with the Capitol Hill in the background

Baggrund

USA har markant indflydelse på udviklingen i verdenshandelen og de markedsvilkår, som den globale skibsfart operer under. Samtidig har det amerikanske marked afgørende betydning for den maritime sektor i Danmark. Det er derfor vigtigt for Det Blå Danmark, at danske maritime interesser i USA aktivt fremmes gennem tæt dialog med de amerikanske myndigheder og beslutningstagere.

Søfartsstyrelsen har siden 2014 haft en maritim rådgiver i Washington DC til at fremme danske maritime interesser, fx når det gælder markedsadgang og lovgivning. Den Danske Maritime Fond har medfinansieret den maritime rådgiver i perioden 2016-2020, og Søfartsstyrelsen har søgt fonden om støtte til at forlænge ordningen.

Projekt

Projektet omfatter lokalansættelse af en maritim rådgiver på den danske ambassade i Washington DC. Den maritime rådgiver skal, sammen med Søfartsstyrelsen i Danmark, igangsætte og koordinere aktiviteter i USA, der kan fastholde markedsadgang samt fremme vækst og innovation i den maritime sektor i Danmark.

Den maritime rådgiver vil følge politiske initiativer og sager i USA og indgå i løbende dialog med relevante amerikanske myndigheder og beslutningstagere for at fremme danske maritime interesser. Den maritime rådgiver vil ligeledes fungere som kontaktpunkt for danske maritime virksomheder og interessenter, der oplever udfordringer eller har spørgsmål til den markeds- og reguleringsmæssige udvikling i USA, samt bidrage til at promovere danske maritime styrkepositioner og styrke Danmarks bilaterale samarbejde med USA.

Endelig vil den maritime rådgiver understøtte Danmarks involvering i Consultative Shipping Group (CSG), som består af 18 lande i Europa, Asien samt Canada, der alle tilslutter sig de samme værdier og principper om åben og uhindret adgang til de internationale søfartsmarkeder med særligt fokus på USA. Den maritime rådgiver vil i den forbindelse varetage rollen som næstformand i Cotton Club, der består af CSG-landenes faste repræsentanter i Washington DC.

Forventede resultater

Finansieringen fra Den Danske Maritime Fond vil medvirke til at fastholde og styrke adgangen til USA som eksportmarked for danske maritime virksomheder og til at fremme samarbejdsmuligheder inden for maritim innovation. Dette vil bidrage til at styrke Det Blå Danmarks konkurrenceevne, innovationskraft og vækst.

Energy Innovation Cluster, Green Offshore Vessel

ESVAGT NJORD IN SUNSET IN WIND FARM-zoomed in (002)

Baggrund

Den voksende opmærksomhed på CO2 udledningen retter et stort fokus på skibsfarten. Både olie & gas branchen og vind industrien efterspørger grønne løsninger til de mange servicefartøjer der betjener vindparker og olieinstallationer.

Målet om 70% CO2 reduktion er sat, og der er i industrien forventninger og krav om fremdrift, men der opleves ”berøringsangst” for at tage de første skridt. Et bredt funderet samarbejde med de relevante brancher involveret og samtidig deltagelse af teknologineutrale aktører til at give et uvildigt overblik over de enkelte energiteknologiers styrker i relation til deres anvendelse vil kunne åbne op ved at bidrage til et bedre beslutningsgrundlag for rederierne i kystnære operationer.

Projekt

Projektet vil indsamle forskningsbaseret viden om tilgængelige teknologier, deres modenhed og udfordringer fra en lang række eksisterende projekter og aktører. Disse data sammenholdes med en kortlægning af sejlmønstre og behov fra en typisk operatør (ESVAGT). Projektgruppen vil herefter belyse fordele og ulemper ved de enkelte teknologier, deres modenhed og tidshorisont for tilhørende infrastruktur. Projektet vil samarbejde og dele data med andre projekter rettet mod andre segmenter i den maritime industri og skal ses som et supplement til andre analyser.

Projektet vil desuden analysere mulighederne for optimeringer med mulige hybridløsninger relateret til de særlige sejlmønstre. Denne analyse relateres til den eksisterende flådes fremdrivningssystemer og gennemføres med repræsentanter for alle de relevante teknikleverandører. Afslutningsvis vil projektet komme med anbefalinger for nybygningerne i en 3-5 års tidshorisont.

Forventede resultater

Projektets ambition er at levere en oversigt, der kan beskrive fordele og risici ved de enkelte teknologier og mulige hybridløsninger frem mod betydelige CO2 reduktioner for kystnære serviceoperationer. Der skal leveres en oversigt over økonomiske konsekvenser ved de forskellige teknologier og tilhørende CO2 reduktion. Analysen skal kunne danne basis for rederiernes strategiske overvejelser mod nye fremdrifts teknologier og bidrage til reduktion af de dertil hørende risici.

 

Tuco Group, ProZero Lightweight Electric Hydro Foiling Platform

PLEP

Baggrund

Politisk og samfundsmæssigt er der stor fokus på omstilling til vedvarende energi og anvendelse af grøn energi på tværs af verdens mange transportsystemer. Det er på baggrund heraf, og ud fra et ønske om at modernisere og forme den fremtidige moderne maritime industri og skabe værdi for den danske maritime industri, at TUCO nu vil udvikle en moderne, hurtig nuludslips letvægts arbejdsbåd.

Projektets fundament er baseret på tre teknologier: letvægt gennem komposit materialer, elektrisk fremdrift, samt hydrofoils, som tilsammen kan bidrage til at understøtte dette ønske og nedbryde de markedsbarrierer, der pt. modarbejder en adoption af hurtige elektriske arbejdsbåde, nemlig størrelsen på batteripakken og derved prisen for slutbrugeren.

Projekt

Gennem udvikling af letvægts elektriske arbejdsbåde, som yderligere anvender hydrofoilteknologien til at øge energieffektiviteten, sigtes der målrettet mod at modernisere den professionelle arbejdsbåd og minimere udledningen af emissioner. Alt dette vil bidrage med teknologier, som sætter den danske maritime branche forrest i kampen om at forme det grønne moderne maritime marked og fremtidens hurtige elektriske både.

Projektidéen opnår konkret dette ved at anvende tre energieffektive teknologier, som sammen vurderes at kunne nedbryde de største kendte barrierer for elektrisk fremdrift, herunder hastighed, energieffektivitet, batteripakke omkostninger samt operationel distance.

I projektperioden vil Tuco udvikle og fremstille en demonstrator i størrelsen ca. 11.5m, som skal fungere som teknologisk udviklingsplatform samt bruges til yderligere test og som udstillingsvindue til industrien og markederne. Ved at anvende Tuco’s eksisterende ProZero platform opnås en høj grad af skalerbarhed. Viden fra demonstratoren kan derfor føres videre over i et bredt spænd af størrelser og applikationer.

Forventede resultater

Projektet vil bidrage til den fælles indsats for at opnå opfyldelse af klimamålene mod 2030, gennem udbredelsen af elektrificering samt hydrofoilens øgning af energieffektiviteten af hurtige maritime fartøjer målrettet professionelle brugere.

Tuco forventer ved projektets afslutning, at følgende konkrete udbytte er materialiseret:
• Udvikling og korrekt implementering af de nye teknologier til en fælles platform, som sikrer målet om en hurtigt sejlende elektrisk hydrofoil komposit platform, som er skalerbar op til større hurtigfærger i +30 meter. Med minimum TRL-niveau 8.
• Prototypen er testet i operationelt miljø med fuldt fungerende systemer og undersystemer.
• Platformen skal bidrage kommercielt til øget omsætning, vækst og nye arbejdspladser.
• Reducererer emissionstal for professionelle arbejdsbåde ned til zero-emission niveau.
• Den nye bådserie lever på en række områder op til FN’s verdensmål.

Endelig kan læringen, som medtages af at udvikle denne type produkter, potentielt spejles over i lystbåde, for at få opbygget en mere miljørigtig infrastruktur på tværs af hele den maritime sektor.

 

TechBBQ 2020, Preparing the Maritime Sector for the next wave of Innovation

TechBBQ-2019-226-500x500

Baggrund

Med den rivende digitale udvikling i erhvervslivet står brancherne, og herunder den maritime, overfor en skillevej: enten investerer man i bølgen med innovative løsninger og fremtidens teknologier, eller også vil industrien halte bagefter med store konsekvenser. På Skandinaviens største tech- og innovationsevent (TechBBQ) udforskes, hvordan vi bedst udvikler innovative løsninger gennem det maritime økosystem og skaber synergier mellem det maritime og andre tech-økosystemer. De digitale teknologier kan give morgendagens løsninger på at forbinde nye tech-områder med det maritime, men også for at forbinde de maritime aktører bedre med hinanden. TechBBQ er platformen til at bygge broer og øge det maritime samarbejde med andre teknologier, såsom Kunstig Intelligens (AI), Deep Learning (DL), samt Internet of Things (IoT), så områderne kan drage nytte af hinanden, og nye løsninger kan udvikles på tværs og internt i det maritime økosystem.

Projekt

Projektet omfatter et stort udstillingsområde på TechBBQ 2020 for den maritime sektor, hvor aktører fra Danmark og resten af Norden vil blive inviteret til at komme og udstille over for +8.000 deltagere fra ind- og udland. Derudover faciliteres netværksmuligheder med henblik på at skabe synergier og anspore flere nye maritime virksomheder til at opnå investeringer, så deres potentiale og innovative løsninger kan blive realiseret og markedsført. Det sker ved at arrangere workshops, så de møder andre maritime aktører, investorer samt lokale og internationale tech-miljøer, som kan understøtte med netværk, kapital og kompetencer.

Forventede resultater

Projektet vil resultere i en mere forbundet maritim sektor og integreret økosystem, som vil have følgevirkninger i lang tid efter TechBBQ er afholdt. Det Blå Danmark får opmærksomhed som den globale frontløber for maritime teknologier, og der åbnes op for en bredere samarbejdsflade for maritime aktører indbyrdes og med andre tech-områder. I 2019 formåede TechBBQ at samle i alt 249 maritime aktører, som blev sat sammen via forskellige aktiviteter. Den langsigtede virkning er, at der bliver skabt konstellationer i øjenhøjde med de maritime startups via mødet med økosystemet, og at det er med til at gavne det maritime samarbejde, samt udviklingen af innovative ideer til den digitale fremdrift og grønne omstilling.

 

CBS m.fl., Maritime Research Alliance

Baggrund

Den maritime forskningsalliance har til formål at styrke den maritime forskning i Danmark på tværs af naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora samt formidlingen af denne forskning gennem uddannelse og samarbejde med erhvervet til gavn for Det Blå Danmark. Der er et stigende behov i Det Blå Danmark for bedre adgang til ny, forskningsbaseret viden inden for udvalgte områder (klima- og miljøteknologi, dataanalyse m.m.) eller bredere i relation til, hvordan FN’s verdensmål kan indarbejdes i de danske maritime virksomheders forretning og i deres værdikæder.

Den maritime forskningsalliance omfatter i udgangspunktet de maritime forskningsmiljøer på Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt de maritime uddannelsesinstitutioner SIMAC og MARTEC.

Projekt

Alliancen bygger videre på de uformelle relationer, der er blevet skabt på tværs af de danske universiteter og maritime uddannelsesinstitutioner over de senere år og vil formalisere, koordinere og udvikle den tværvidenskabelige maritimt rettede forskning og forskningsformidling inden for særligt tre temaer (men dog ikke begrænset til disse):

1) Innovationer til nedbringelse af skibsfartens skadelige luftemissioner og opnåelse af klimaneutralitet, herunder særligt i relation til kulstof (Dekarbonisering)
2) Øget effektivitet og kvalitet gennem teknologiudvikling og smartere løsninger på skibene og på rederikontorer i land samt inden for den bredere maritime infrastruktur, herunder særligt havnene (Automatisering)
3) Øget konkurrenceevne og vækst gennem digitalisering og udvikling af dataanalytiske kompetencer (Datadreven vækst).

Forventede resultater

Den maritime forskningsalliance vil styrke Det Blå Danmark gennem:
• Nye tværgående og praksisrettede forskningsprojekter inden for de tre hovedtemaer
• Data og empiri: indsamling, behandling og anvendelse
• Nye uddannelseselementer på alle niveauer og på tværs af videnskaberne
• Erhvervsrettet formidling og dialog om alliancens forskningsresultater – særligt via en online forskningsportal rettet mod interessenter i Det Blå Danmark, men også gennem konferencer og faglige arrangementer.

 

DTU Mekanik, Ammoniak som brændstof

ammonia engine

Baggrund

Ammoniak er aktuelt som alternativt motorbrændstof i fremtiden, og for tiden omtalt som et perspektivrigt brændstof, især til marine motorer, på længere sigt. Ammoniak kan betragtes som et såkaldt ”elektro brændstof”, idet det kan produceres ud fra brint og luft, hvor brinten kan produceres ud fra overskudsstrøm fra vindmøller. Derved bliver det et bæredygtigt brændstof, som ikke er forbundet med kuldioxid produktion. I modsætning til metanol, metan mm., der kan produceres under samme betegnelse, behøver man ikke kuldioxid til brændstofproduktionen, og dette kan være en stor fordel. Ammoniak er imidlertid et relativt ukendt brændstof til motorer, og anvendelsen er derfor forbundet med tekniske udfordringer.

Projekt

Størstedelen af dieselmotorerne i drift i den maritime sektor er udstyret med en enkelt brændstofdyse til direkte indsprøjtning af diesel i forbrændingskammeret. Disse motorer er som udgangspunkt ikke velegnede til ammoniakforbrænding med mindre ammoniakken tilføres indsugningsluften, (evt. sammen med en mindre mængde brint) og antændes med en mindre dieselindsprøjtning. Modificeringen til ammoniakdrift vil dog være forholdsvis simpel. I nærværende projekt forsøger vi at få ammoniak til at fungere tilfredsstillende som brændstof i en forsøgsmotor af denne type. Driften vil blive optimeret med henblik på at opnå bedst mulig virkningsgrad og lavest mulige emissioner. Desuden vil der blive lagt vægt på at anvende ammoniak så ”ren” som muligt, dvs. med mindst mulig anvendelse af støttebrændstof (diesel og brint). Der vil endvidere specielt være fokus på at begrænse emissionerne af ammoniak, der er giftigt, og lattergas, der er en meget kraftig drivhusgas.

Forventede resultater

Erfaringerne med ammoniak i dette projekt vil give nyttig indsigt i forbrændingen af ammoniak i motorer, som typisk anvendes i det maritime miljø. Dette vil være et væsentligt bidrag til rederiernes og andre relevante branchers vurdering af potentialet for anvendelse af ammoniak til skibstransport. Projektet indgår endvidere i et internationalt projekt, under Det Internationale Energiagentur (IEA), hvor erfaringerne fra andre lande således også inddrages.

Merrytime Software, DockPlan WEB

Illustration

Baggrund

DockPlan er et eksisterende softwareprodukt, der anvendes til styring af processen omkring dokning af skibe. Programmet benyttes til at specificere de dokningsopgaver, der udgør dokningsspecifikationen, og til at indhente og sammenligne værftstilbud. Programmet håndterer endvidere selve dokningsprocessen, status og opfølgning på igangværende jobs, omkostningsoverblik, udsendt personel m.v..

DockPlan er i dag en traditionel desktop-applikation, der er installeret på brugerens computer, men systemet har yderligere stort potentiale, ved at lade det udvikle til en web-applikation, og ved at drage nytte af de muligheder, som denne teknologi giver.

Projekt

Som web-applikation kan DockPlan udbydes som en samarbejdsplatform for alle dokningens interessenter. Der skal ikke længere installeres software hos brugerne, i stedet tilgår man systemet på internettet, ved brug af en standard web-browser.

Forskellige brugere kan, uanset geografisk lokation, inviteres til at deltage i dokningen, eller i udvalgte jobs i dokningsspecifikationen. Den dokningsansvarlige kan tildele inviterede brugere forskellige roller på dokningen, hvilket giver adgang til afgrænset data og bestemt funktionalitet.

Som web-applikation kan DockPlan automatisk indhente pristilbud hos værfter og underleverandører, og advisere den dokningsansvarlige, når sådanne tilbud er modtaget. Værfter og underleverandører vil modtage et link til dokningen, hvori de præsenteres for de opgaver hvortil deres tilbud ønskes, sammen med den information de behøver for at kunne afgive tilbud.

Forventede resultater

Projektet vil i betydelig grad automatisere og digitalisere området for skibsdokninger. Blandt andet sker al interaktion og informationsudveksling vedrørende dokningen direkte i systemet, ligesom systemet automatisk adviserer involverede parter om relevante hændelser på dokningen, såsom ændringer, forsinkelser, materialeleverancer m.v.

Som web-applikation opdateres dokningernes data i DockPlan momentant og på global basis. Skibets ejere, den tekniske afdeling, eller andre interessenter, vil således kunne følge status på igangværende dokninger i realtid.

Som et vigtigt led i digitalisering af processen omkring skibsdokninger, vil systemet desuden tilbyde mulighed for fuld integration til andre systemer, såsom PMS-, indkøbs- og budgetsystemer.

Første version af den nye DockPlan er planlagt til september 2020. Udviklingsprojektet fortsætter igennem 2021 og 2022 med kvartalsvis frigivelse af ny funktionalitet.