­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 227 blog entries.

IT Universitetet, Stuvningsalgoritmer og AI-metoder til maksimering af containerskibes kapacitet og fragtindtægter

ITU, 2021-059, Billede

Baggrund:

Containershipping er en grundpille i verdensøkonomien og er den transportform, der udleder mindst CO2. Branchen omsætter for over 100 milliarder dollars årligt og Danmark spiller en central rolle med over 18% af verdensmarkedet. Forretningsmodellen for et containerrederi er at fragte så mange containere som muligt og opnå højest mulig fragtrate per container. En kendt udfordring er dog, at containerskibe har komplekse stuvningsregler og sødygtighedskrav. Det er derfor vanskeligt at styre salget af bookings, så fragtkompositionen udnytter skibenes kapacitet maksimalt.

Projekt:

Pilotprojekter udført af det danske firma Sealytix har vist, at avancerede stuvningsalgoritmer og AI-metoder kan bruges til at forøge indtjeningen for et containerskib med helt op til 10 procent. Det er signifikant i en branche, der normalt kun har en profitmargin på få procent. Forskningsprojektets formål er at løse nogle af de basale datalogiske problemstillinger, som udviklingen af disse algoritmer har identificeret og som har vist sig at være vanskeligst i praksis.

Forventede resultater

Projektets primære resultat er nye algoritmer og AI-metoder til at optimere stuvningen af et containerskib, så størst indtjening opnås. Samtidig ønsker vi at engagere det åbne forskningsmiljø med standardbeskrivelser af problemet og uddanne nye eksperter til området, så Danmark fastholder sin førerposition.

 

DECK1, Skalering af handelsplatformen og udvikling af operationsmoduler der forbinder handel med operation

Baggrund

Der var 27.000 transporter til offshore vindmøller i 2020, og allerede i 2030 forventes der at være 200.000 transporter eller mere. Dette er konsekvensen af de klimamål, der er vedtaget frem til 2035. DECK1 støtter den udvikling, og arbejder på en software, der gør effektiv deling af transport mellem offshore energiselskaber muligt og i mange tilfælde vil kunne spare både til og penge ved at dele et skib mellem flere operationer. I tillæg vil det via DECK1 være muligt at koordineret samarbejde med f.eks. en drone for øget fleksibiliteten under en operation eller inspektion. Dette reducerer både omkostninger, CO2 for transporten, samt støtter en effektiv grøn energikilde til optimal produktion.

Projekt

DECK1’s software har tre trin, der dækker Handel, Rapportering og Analyse/Simulering. Projektet omhandler Rapportering, der deles op i 4 trin:
1. Klargøring af API og back-end fra Handelsplatformen. Optimere linket mellem handel og planlægning til rapporteringen, hvor aftalen måles på flere parametre.
2. Udvikling af Rapporterings inputmodulet. Udvikler en standard for input inklusiv en høj grad af automatisering af input. Dette giver øget sikkerhed ombord, samt ensartet data, der øger effektive analyser
3. Udvikling af Rapporterings output formater og integrationer. Standard output gør det enklere at integrere med tredjeparts software og lave effektive analyser for globale operationer.
4. Test af projekt i Nordsøen på Beta niveau. En grundig Beta testing gennemføres for hvert enkelt trin, samt en større test inklusiv aktuelle sejladser, hvor effekten kan dokumenteres fra planlægning til endt sejlads, inkl. procent forbedringer på økonomi, transport emission og forbedret produktion af vindmøllen, der blev serviceret.
Rapporteringsmodulet håndterer disse kontrakter digitalt og indsamler data til internt brug som optimering mm. og som bevis for arbejdet mod FN’s klimamål og lignende.

Forventede resultater

Efter projektet vil softwaren kunne håndtere både handel og rapportering i en digital proces, der optimerer offshore logistik i forhold til miljø på selve transporten, effektivt netværk af transportmuligheder for stabil tilgængelighed af vindmøller offshore, samt giver arbejderne en tryggere transport, samtidig med der er økonomiske fordele for brugerne. Tilsammen giver dette mere miljørigtigt strøm til vores el-net på land.

 

DTU Management, Vil du være med til at bygge fremtidens forskningsskib? Byggeriet af DANA V som uddannelsesprojekt

DANA

Illustration: KNUD E. HANSEN

 

Baggrund

Baggrund Danmarks nuværende ocean- og arktisgående forskningsskib Dana IV ejes af DTU og er fra 1981 og både teknisk, forskningsmæssigt og miljømæssigt forældet. Der skal derfor bygges et nyt forskningsskib – DANA V. Det nye skib skal være platform for marin monitering samt marin forskning på internationalt ledende niveau, inden for f.eks. klima og biodiversitet, geologiske samt akvatiske ressourcer og deres bæredygtige udnyttelse. Skibets skal yderligere bidrage målrettet til det maritime videnskabelige område, herunder maritime ingeniøruddannelser og som innovations- og testplatform for den maritime sektor.

Projekt

Design- og byggefasen af det nye forskningsskib rummer en oplagt mulighed for udvikling og gennemførelse af maritime uddannelsesaktiviteter med formålet at tiltrække flere studerende til det maritime område. Både det afsluttede forskningsprogram BlueINNOship og det igangværende ShippingLab viser, at adgangen til forskningsbaseret viden er kritisk for det Blå Danmark. De har også vist, at den danske maritime forskning er blevet bredere funderet og rækker længere ud i de maritime miljøer end før. Flere og flere problemstillinger kræver tværgående løsninger, der forholder sig til sektorkobling. Desuden er uddannelsen af maritime ingeniører bredt set uvurderlig for branchen, og uddannelse af næste generation maritime ingeniører skal ikke kun forholde sig til enkelte afgrænsede områder. En bæredygtig udvikling kræver forståelse for mange forskellige perspektiver, og design og byggefasen af DANA V er oplagt til at lære de studerende den tværfaglige viden, der er behov for. Derudover kan design- og byggefasen af Danmarks nye arktisgående forskningsskib bruges aktivt til at promovere det maritime område.

Forventede resultater

DTU ønsker med nærværende ansøgning, at design og byggeri af det nye forskningsskib bidrager til uddannelse af fremtidens maritime studerende, hvor læring og forståelse af byggeprocessen af et skib kan ses og måles, fx i forhold til skibsprojektering, autonomi, bæredygtighed, livscyklusanalyser, grønne løsninger, støjminimering og systemforståelse, som alle er vigtige områder for fremtidens skibsfart. Dette konkret ved at udvikle nye kurser/uddannelsestilbud i samarbejde med industrien og de øvrige danske maritime uddannelsesinstitutioner, herunder Maritime Research Alliance (MRA).

 

Aalborg Events, The Tall Ships Races 2022

The Tall Ships Races. Aalborg Danmark Trainees  Dato: 05.07.19 Foto:  Lars Horn / Baghuset

The Tall Ships Races. Aalborg Danmark
Trainees
Dato: 05.07.19
Foto: Lars Horn / Baghuset

Baggrund

The Tall Ships Races er en kapsejlads, som finder sted mellem forskellige havne verden rundt hvert år. Sejladsen organiseres af Sail Training International, der fremmer og organiserer oplevelsesmæssig og praksisorienteret læring for unge i 15-25 års alderen gennem sejltræning. Traditionen startede i 1956, og formålet var at samle fuldriggere til en sejlbegivenhed. The Tall Ships Races er siden vokset i omfang og
popularitet. I dag deltager skibe fra hele verden, og mødet mellem nationer er blevet et vigtigt element i The Tall Ships Races.

Projekt:

Fra den 4.-7. august 2022 er Aalborg for 6. gang værter for The Tall Ships Races. Skibene gæstede Aalborg for første gang i 1999, og med et samlet besøgstal på mere end 3,7 mio. besøgende, har arrangementet i løbet af årene udviklet sig til en sand publikumsmagnet. Det forventes at mere end 60 af verdens smukkeste sejlskibe, 3.000 besætningsmedlemmer og 750.000 gæster besøger Aalborg, når byen er sluthavn for The Tall Ships Races. I 2022 sender Aalborg 100 unge fra hele Danmark på en oplevelse for livet, når de skal sejle med som trainee fra Antwerpen til Aalborg sammen med unge fra hele verden. De unge trainees påmønstrer i Antwerpen og deltager i racet til Aalborg. Et trainee-forløb ombord på et sejlskib indebærer deltagelse i det daglige arbejde ombord på skibene. Som trainee er de unge en fast del af besætningen, hvor de lærer om alt fra navigation, fortøjninger og sejl. I et læringsforløb som ung trainee får man styrket både sine faglige og sociale kompetencer. De unge vil få en følelse af at være en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor alle er lige, hvad enten du laver mad til besætningen eller sætter sejl. Derved får de deltagende unge trainees en unik mulighed for at lære mere om livet til søs, og derved et bedre grundlag for at vurdere om den fremtidige karriere skal være indenfor den maritime verden.

Forventede resultater:

Erfaringerne fra de tidligere The Tall Ships Races har vist at de unge, som tilmelder sig denne oplevelse, kommer med mange forskellige baggrunde og formål for deltagelse. Nogle ønsker blot den gode oplevelse, mens andre benytter chancen til at få afprøvet om den fremtidige karriere skal findes indenfor den maritime verden. Målet med at sende 100 unge på deres livs rejse er at give dem nye perspektiver på deres fremtidige livsbane – gerne indenfor det maritime.

 

Maersk Broker Advisory Services, Kortlægning og svar på relevante problemstillinger med hensyn til brug af skibe til transport af CO2

Ship,Tanker,Gas,Lpg,Top,Speed,On,The,Sea,For

Baggrund

CCTS-teknologien kan blive en vigtig del af den grønne omstilling og en nødvendig brik for at nå, ikke blot de danske, men også de globale reduktionsmål. Danmarks potentiale for lagring af CO2 forventes at være 4-8 mio. ton. CO2 i 2030, hvilket svarer til 29-38% af Danmarks 2030 reduktionsmål.
Alle igangværende projekter indenfor CCTS-sektoren er stadig i deres tidlige stadie og fokus har hidtil været på den tekniske udførelse af teknologien. Næste fase vil kræve en koordinering blandt aktørerne for i bedst muligt omfang at kunne kommercialisere CCTS, så løsningen kan konkurrere på markedsvilkår.
Som en erfaren søfartsnation har Danmark et stort potentiale for at blive ledende inden for søbåren transport af CO2 og en del danske maritime aktører har kompetencerne til at kunne spille en anseelig rolle på tværs af CCTS-værdikæden.

Projekt

Projektet vil have karakter af et forstudie og vil bestå af en kortlægning og besvarelse af relevante kommercielle problemstillinger med hensyn til brug af skibe til transport af CO2. Forstudiet vil bl.a. berøre volumen, rater, type af kontrakter, konkurrerende alternativer for transport og infrastruktur. Forstudiet vil både inddrage teknologiske, politiske, kommercielle og miljømæssige overvejelser.

Forventede resultater

Det forventede resultat af projektet vil være udviklingen af en ”roadmap” for kommercialiseringen af brugen af skibsfart i CCTS-værdikæden. Denne ”roadmap” vil inddrage og svare på kommercielle problemstillinger som CCTS-industrien står overfor. Siden CCTS-industrien stadig er i sin spæde
opstart har danske maritime aktører en gylden mulighed for at positionere sig rigtigt, så de står klar til at spille en stor rolle på tværs af den maritime værdikæde fremadrettet.
Projektet vil blive anset som en succes, hvis det formår at belyse alle kritiske problemstillinger med hensyn til brug af skibe til transport af CO2 og at den viden kan bruges af danske maritime aktører til at positionere sig så Danmark kan blive en ledende spiller indenfor transport af CO2.

 

Søfartsstyrelsen, Maritim rådgiver i Washington DC (2021-2023)

American flag waving with the Capitol Hill in the background

American flag waving with the Capitol Hill in the background

Baggrund

USA har markant indflydelse på udviklingen i verdenshandelen og de markedsvilkår, som den globale skibsfart operer under. Samtidig har det amerikanske marked afgørende betydning for den maritime sektor i Danmark. Det er derfor vigtigt for Det Blå Danmark, at danske maritime interesser i USA aktivt fremmes gennem tæt dialog med de amerikanske myndigheder og beslutningstagere.

Søfartsstyrelsen har siden 2014 haft en maritim rådgiver i Washington DC til at fremme danske maritime interesser, fx når det gælder markedsadgang og lovgivning. Den Danske Maritime Fond har medfinansieret den maritime rådgiver i perioden 2016-2021, og Søfartsstyrelsen har søgt fonden om støtte til at forlænge ordningen.

Projekt

Projektet omfatter lokalansættelse af en maritim rådgiver på den danske ambassade i Washington DC. Den maritime rådgiver skal, sammen med Søfartsstyrelsen i Danmark, igangsætte og koordinere aktiviteter i USA, der kan fastholde markedsadgang samt fremme vækst og innovation i den maritime sektor i Danmark.

Den maritime rådgiver vil følge politiske initiativer og sager i USA og indgå i løbende dialog med relevante amerikanske myndigheder og beslutningstagere for at fremme danske maritime interesser. Den maritime rådgiver vil ligeledes fungere som kontaktpunkt for danske maritime virksomheder og interessenter, der oplever udfordringer eller har spørgsmål til den markeds- og reguleringsmæssige udvikling i USA, samt bidrage til at promovere danske maritime styrkepositioner og styrke Danmarks bilaterale samarbejde med USA.

Endelig vil den maritime rådgiver understøtte Danmarks involvering i Consultative Shipping Group (CSG), som består af 18 lande i Europa, Asien samt Canada, der alle tilslutter sig de samme værdier og principper om åben og uhindret adgang til de internationale søfartsmarkeder med særligt fokus på USA. Den maritime rådgiver vil i den forbindelse varetage rollen som næstformand i Cotton Club, der består af CSG-landenes faste repræsentanter i Washington DC.

Forventede resultater

Finansieringen fra Den Danske Maritime Fond vil medvirke til at fastholde og styrke adgangen til USA som eksportmarked for danske maritime virksomheder og til at fremme samarbejdsmuligheder inden for maritim innovation. Dette vil bidrage til at styrke Det Blå Danmarks konkurrenceevne, innovationskraft og vækst.

ZeroNorth A/S, Fuel Table Accuracy, Validation & Benchmark

ZN question

Baggrund

Optimering af CO2 udledningen i den maritime industri kræver præcis estimering af brændstofforbruget i alle typer vejrforhold, som bygger på multi-dimensionnelle fuelmodels. Som industri har vi dog ingen indsigt i disse modellers kvalitet og står uden en fælles benchmark, som modellerne kan holdes op i mod. Industrien kan derfor ikke validere optimeringen af CO2 udledningen korrekt eller optimere bedst muligt.

Udfordringen er del op i tre dele:
Udfordring 1: det estimerede brændstofforbrug baseret på fuel tables er ikke altid i overensstemmelse med operatørernes forventninger eller Noon reports.
Udfordring 2: Ingen industri ‘best practise’ til at validere resultatet. Som industri har vi ingen måde at validere resultatet af en fuel model eller en benchmark, som vi kan sammenligne med.
Udfordring 3: Timing. Det tager ofte lang tid at lave en skibsspecifik fuel table, og det understøtter ikke markets behov for on demand optimeringsberegninger for fx short term charter fleet. Hvis vi som industri skal have succes med at reducere CO2 udledningen, så skal vi sammen adressere denne udfordring sætte ‘best practise’. Det er det, som dette projekt vil løse.

Projekt

Projektet er delt op i 4 dele:
1. Validering og estimering af fuel tables data
2. Stor workshop på tværs af industrien, som søger at finde en fælles metode for validering og benchmark
3. Guide og transparens for operatøren i deres daglige arbejde med optimering af brændstofforbrug
4. stærkere CO2 fokuserede løsninger, som bygger på valideret data

Forventede resultater

Efter projektet vil vi som industri stå med:
1. En fælles benchmark som vi kan validere korrektheden af en fuel model op i mode helt ned på skibs-niveau
2. En validering af fuel tabel modellernes styrker og svagheder til sammen at forbedre modellerne
3. En plan for, hvordan vi sikre bedre datakvalitet og gennemsigtighed på tværs af industrien
4. Et stærkere bånd mellem industriens spillere – på tværs af partnere og konkurrenter, så vi sammen kan arbejde henimod lavere CO2 udledninger
5. Et bedre fundament for at guide særligt operatørerne til at tage de rette beslutninger på det rette tidspunkt.
Dette vil til sammen bringe os et essentielt skridt tættere på at nå FN’s verdensmål.

Maersk Supply Service, Transport af CO2 med supplyskib

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

Baggrund

For at opnå regeringens CO2 emission mål vil der være brug for søbåren transport af CO2 til CCS (Carbon Capture & Storage). I testfasen, og før dedikerede tankskibe er bygget, vil der være brug for alternativ transport. Her kan Maersk Supply Service’s skibe spille en aktiv rolle, da de, efter modifikationer med tanke på dækket, er egnede til sådan transport.

Projekt

Et supplyskib vil blive modificeret, så det kan transportere CO2 i tryktanke på dækket. Maersk Supply Service har tidligere transporteret væsker i tanke på dækket, og har skibe, der er egnede til denne type operation med indbygget dynamisk positioneringsudstyr og er vant til at operere tæt på olieplatforme samt under de høje sikkerhedskrav som er forbundet med denne type opgave. Projektet vil kombinere teknologier og udstyr fra andre segmenter i skibs- og olieindustrien.

Forventede resultater

At få designet og modificeret et skib med tanke, pumper og andet udstyr, og ved hjælp af denne test bevise at supplyskibe kan spille en rolle i test-fasen og til industrien er opskaleret, og potentielt åbne for alternativ beskæftigelse af eksisterende tonnage. Det forventes også at involvering i dette projekt kan skabe yderligere interesse for at bruge forsyningsskibe i alternative grønne segmenter på grund af deres fleksible design og som en stabil platform for operationer.

Danske Maritime m.fl., Maritim konference på Christiansborg 2021

konference

Baggrund

CO-industri, Danske Maritime og Danske Rederier har tidligere – med støtte fra Den Danske Maritime Fond – gennemført maritime konferencer på Christiansborg. Disse konferencer har hver især været en stor succes, ligesom de har samlet interessenter og nøglepersoner fra og omkring hele branchen. Parterne ønsker at gennemføre et lignende arrangement i 2021 med fokus på de temaer, der aktuelt fylder mest i branchen.

Projekt

Projektet består af tre dele: en analyse, en konference og en VIP-middag.

Om analysen: Skal være dagsordensættende og afsøge generelle behov og udfordringer på tværs af de maritime erhverv. Den gennemføres som kvalitativ caseanalyse og tager udgangspunkt i nøglesegmenter i Det Blå Danmark. Analysen skal tydeliggøre et faktuelt grundlag og evt. fællesudfordringer og potentialer for de maritime erhverv. Analysen vil tageudgangspunkt i følgende tre overliggende temaer: covid-19 erfaring -kortsigtet effekt, covid-19 strategieffekt – langsigtet effekt, markedspotentiale og strategisk fokus.

Om konferencen: Konferencen afholdes i Fællessalen på Christiansborg den 9. november 2021. Den arrangeres som et halvdagsarrangement med start kl. 14:00 og afslutning kl. 16:30 (efterfulgt af netværk med drikkevarer og snacks).

Om VIP-middagen: Konferencen efterfølges af en middag samme aften for en mindre gruppe særligt inviterede, herunder udvalgte politikere, embedsmænd, talere, væsentlige aktører fra Det Blå Danmark.

Forventede resultater

Projektet forventes at skabe positiv opmærksomhed omkring Det Blå Danmark i bred forstand og behandle aktuelle temaer, som kan bidrage til branchens fortsatte succes. Med konferencen ønskes at fastholde et stærkt politisk fokus på branchen og debattere Det Blå Danmarks potentialer og behov i kølvandet på coronakrisen med fokus på bl.a. grøn omstilling, eksportvilkår, protektionisme/handelsbarrierer, FUI samt arbejdspladser og kompetencebehov.

 

BlueKey ApS, Project BlueKey Corporate Search Solution

BlueKey Data Onepager

 

Baggrund:

Aktører i shippingbranchen bruger et hav af data fra forskellige datakilder, når de skal udarbejde konkurrencedygtige tilbud, dels eksterne data (fx vind- og vejrforhold), dels virksomhedens egne interne data (information om skibe, performance, mm). De eksterne data tilgås igennem en række forskellige systemer, og optil flere kontaktpersoner er i spil, når et tilbud udarbejdes.

BlueKey vil simplificere denne proces og tilbyde samarbejdende shippingvirksomheder en skræddersyet platform, der virker som en søgemaskine. Her samles alle de senest opdaterede interne og eksterne data.

Projekt:

BlueKey samler information omkring eksempelvis et specifikt skibs placering, bunkerpriserne i en specifik havn, vejrforholdene undervejs på rejsen, og mange andre elementer i en intuitiv og pålidelig søgemaskine. BlueKey samler alt dette og skræddersyer de ønskede informationer og data til en specifik shippingvirksomhed. Løsningen kaldes BlueKey Corporate Search Solution. Dette projekt skal skabe denne platform for en række shippingvirksomheder, som derefter kan bruge de mange eksterne og interne data til at udarbejde tilbud, og ovenikøbet analysere deres egne data hurtigere. BlueKey vil sørge for, at virksomheder, der tilslutter sig og får oprettet en platform, ikke behøver at bekymre sig om IT, og i stedet kan bruge deres dyrebare tid på at gøre det, de er bedst til.

BlueKey har løbende dialog med kunderne omkring hvad de ønsker at se på deres platform. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan udarbejdes på en skræddersyet søgemaskine. Hvis kunderne ønsker det, er det muligt yderligere at bruge kunstig intelligens på deres data, der vil finde mønstre og forhold, som brugerne af en BlueKey Corporate Search Solution kan anvende i deres beslutningsproces. Samme intelligens vil blive brugt til at skabe årvågenhed omkring CO2-forbrug. Dette vil, sammen med pålidelige og opdaterede data, bevirke, at virksomheder kan spare ressourcer og i sidste ende blive mere profitable.

Forventede resultater:

BlueKey forventer at have en række søgemaskiner færdige, så virksomheder, der gør brug af en Corporate Search Solution, vil blive mere effektive i deres udarbejdelse af tilbud og handler. Shippingvirksomhederne vil få et større overblik over deres egne interne data, og hvordan dette kan kombineres og analyseres sammen med eksterne data, hvor alt dette samles og vises i et pålideligt system. Shippingvirksomheder har efterfølgende større indsigt i deres egne data og kan benytte dette til at opnå en konkurrencemæssig fordel.