­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 208 blog entries.

DTU Skylab, Soft Funding til maritime projekter i DTU Skylabs fundingprogram

DTU Skylab Funding

Baggrund

DTU Skylab Funding er startet i 2014 som et initiativ, der hjælper DTU studerende og yngre forskere med adgang til soft funding og legater fra private fonde. Programmet finder årligt med ca 1.500.000 DKK fordelt på ca. 15-20 projekter. Ansøgninger kommer fra alle uddannelsesretninger på DTU og bliver uddelt uden at virksomhederne afgiver andele.

Projekt

Projektet har til formål at oprette et maritimt spor i det allerede eksisterende setup i “Skylab Funding”. Midlerne vil blive uddelt til talentfulde DTU startups og vil på den måde bidrage til at sætte fokus på behov og muligheder indenfor den maritime sektor. I projektet udnyttes den eksisterende Skylab Funding platform til at skabe en inspirations-, marketing- og rekrutteringskanal for unge studerende, der arbejder med projekter, der har potentiale for at blive til innovative og skalerbare virksomheder indenfor det maritime fag. Da digitalisering og bæredygtig udvikling er to grundelementer i DTU’s nye strategi for 2020-2025, vil DTU Skylab, i samarbejde med DTU’s institutter og undervisere, kunne skabe en grobund for nyskabende projekter, der udvikler industrier og brancher i en positiv retning. På denne måde kan også opbygges en stærk fødekanal til Den Danske Maritime Fonds støtte- og investeringsmuligheder indenfor den maritime sektor.

Forventede resultater

DTU Skylab forventer, at projektet bidrager til en større opmærksomhed omkring mulighederne for at skabe innovation i den maritime industri. Ved at tilbyde maritime startups fundingmuligheder samt adgang til DTU Skylabs accelerator program og inkubator, vil DTU Skylab kunne gå ud til specifikke miljøer på DTU og håndplukke relevante projekter, der fremviser potentiale. På baggrund af dette projekt styrkes sandsynligheden for, at flere innovative projekter som SubBlue Robotics, Dacoma (tidl. Bauritec) og MASH Energy (tidl. MASH Biotech) – der alle tidligere har været gennem DTU Skylab programmet og sidenhen har fået støtte fra Den Danske Maritime Fond – får den nødvendige støtte hos DTU Skylab, og derved på sigt bliver investeringsparate.

Danske Maritime, FN’s Verdensmål – en ny platform i den maritime industri

FNs verdensmål

Baggrund

For virksomheder verden over er bæredygtighed kommet mere og mere i fokus. Et stigende antal kunder stiller krav til deres leverandører om produktion, hvor der er taget aktivt stilling til både det klima- og miljømæssige fodaftryk og til bæredygtighed i bred forstand, herunder arbejdsvilkår også i yderste led.

FN´s 17 Verdensmål harmonerer godt med filosofien i den danske maritime industri. Virksomhederne er blandt de førende i verden på teknologi, der reducerer skibsfartens forurening markant, og det danske arbejdsmarked er kendt for ordnede forhold.

Derfor er mange af de 17 Verdensmål ofte en naturlig del af hverdagen i den maritime industri, og hvis en virksomhed synliggør sine høje standarder, kan dette være en løftestang til øget eksport.

Dette har nogle virksomheder allerede succes med, men mange virksomheder har brug for inspiration til, hvordan de kan arbejde målrettet med Verdensmålene. Danske Maritime ønsker at understøtte arbejdet for, at Verdensmålene integreres i den maritime industris hverdag.

UNDP, FN´s udviklingsprogram, som er en nøgleaktør i implementering af Verdensmålene, er partner i projektet. UNDP i Danmark har tidligere gennemført projektet ”SDG Accelerator for SMVer”, som førte til 32 virksomheders implementering af Verdensmålene.

Projekt

Projektet består af et intenst forløb med ca. 10 maritime virksomheder, som lærer at koble udvalgte Verdensmål med deres kerneforretning. Samtidig har projektet fokus på at dele relevant viden og information om Verdensmålene i Det Blå Danmark, bl.a. ved at afholde to workshops undervejs.

Projektet starter 1. november 2020 og forløber 14 måneder frem. På det tidspunkt er håbet, at den maritime industri er tilbage i normal gænge efter COVID-19-udfordringerne og igen fokuserer på de styrker og særlige værdier, som kendetegner de mange dygtige virksomheder.

Forventede resultater

Danske Maritime forventer, at projektet fører til, at dele af forretningen i de udvalgte virksomheder efter forløbet kobles op til udvalgte Verdensmål. Det er også målet, at hele den maritime sektor får brugbar, konkret viden om Verdensmålene, og at mange virksomheder bliver inspireret til at fordybe sig professionelt i bæredygtighed og de forretningsmæssige muligheder hermed. Dette arbejde vil Danske Maritime understøtte, da organisationen i løbet af projektet bliver uddannet til at fungere som coach inden for Verdensmålene. I projektet justeres og videreudvikles allerede eksisterende og testede redskaber og metoder specifikt til den globale maritime sektor.

Projektet støtter FN´s Verdensmål og dermed både øget vækst og en bedre verden.

CBS, Lektor/adjunkt til CBS shipping-bacheloruddannelse

Kilen set udefra.

Kilen set udefra (foto: Bjarke MacCharthy)

Baggrund

Copenhagen Business School’s 3-årige bacheloruddannelse i ”International Shipping and Trade” udgør et vigtigt rekrutteringsgrundlag for danske rederier, operatører, skibsmæglere og andre shippingvirksomheder, idet den tiltrækker og kvalificerer ambitiøse og talentfulde unge til merkantile jobs. Efter endt uddannelse varetager dimittenderne centrale kommercielle eller analytiske funktioner, og efterspørgslen efter shippingbachelorer er stigende. Dermed bidrager uddannelsen væsentligt til at sikre den fortsatte konkurrenceevne for danske virksomheder i en volatil branche, der er udfordret af hastigt stigende kompleksitet og usikkerhed med hensyn til eksempelvis den grønne omstilling og digitalisering.

Projekt

Med henblik på en markant videreudvikling af uddannelsen, og særligt at styrke uddannelsen inden for finansiel analyse og økonomisk kvantitative kompetencer, har Den Danske Maritime Fond valgt at støtte ansættelsen af en universitetslektor/-adjunkt på CBS med en dedikeret maritim forskningsprofil i krydsfeltet mellem strategi, innovation og finansiel analyse og med særligt henblik på grøn omstilling.

Lektoren/adjunkten forventes at bidrage til den fortsatte udvikling af uddannelsen og til at sikre en høj kvalitet af de færdiguddannede bachelorer. Lektoren/adjunkten skal bl.a. forske og undervise inden for bacheloruddannelsens maritime kernefag og fungere som vejleder på maritime bachelorprojekter.

Endvidere skal vedkommende bidrage til – i regi af Maritime Research Alliance, som Den Danske Maritime Fond tidligere har valgt at støtte – at udvikle samarbejdet med de øvrige danske universiteter og maritime uddannelsesinstitutioner til glæde for de studerende på alle institutionerne.

Endelig skal lektoren/adjunkten hjælpe med at udvikle et nyt alumnenetværk for uddannelsen, og herigennem bidrage til at øge synligheden af uddannelsen i Det Blå Danmark og i udlandet.

Forventede resultater

Med projektet sikres det, at uddannelsens dimittender får et dybt kendskab til såvel finansiel som mere generel økonomisk kvantitativ analyse. De udrustes til at varetage vigtige, merkantile jobs i dansk shipping og bibringes den fornødne viden og redskaber til at finde løsninger for virksomhederne for investeringsporteføljer og i den strategiske omstilling til grøn skibsfart.

Lektoren/adjunkten vil styrke samarbejdet i Maritime Research Alliance og et nyt alumnenetværk, som regelmæssigt skal organisere maritime foredrag og netværksmøder til glæde for uddannelsens alumner og studerende. Dermed højnes synlighed af bacheloruddannelsen generelt i dansk shipping såvel som i udlandet.

Nautix Technologies, Digital Task Management for Ships

Nautix Product

Baggrund

Søfolk bestrider et af de farligste erhverv i verden. Nautix Technologies vil gøre deres liv lettere og sikrere og vil hjælpe industrien til at arbejde smartere gennem digitalisering. Nautix Technologies udfordrer status quo og ønsker at bidrage med digital transformation af arbejdsområdet for de 2 millioner søfolk globalt, gennem udvikling af en SaaS-løsning for skibsejere og ledere til at drive deres skibe sikkert og smart.

Projekt

Nautix Technologies har designet et helt nyt koncept og prototype til frontlinearbejdere i søfarten til planlægning og styring af kritiske opgaver og operationer udført ombord på skibene. Målet er en digital platform til samarbejde mellem skib og land. Overlegen kommunikation mellem skib og land fjerner behovet for store mængder e-mails og telefonopkald, der i øjeblikket bruges til styring af daglig forretningsdrift, og gør arbejdsstyrken mere produktiv. En bedre synlighed og gennemsigtighed på tværs af flåden resulterer i øget driftseffektivitet, processtyring og sikkerhed for rederiet. Nautix Technologies vil i projektet udvikle deres prototype til et MVP (Minimum Viable Product) og gennem tests med pilotkunder validere produkt og forretningsmodel.

Forventede resultater

Nautix Technologies forventer i projektet at:
• Starte Nautix MVP – Digital Task Management til test med pilotkunderne i september 2020,
• Fuldføre pilotprojektet på to skibe og underskrive en aftale med pilotkunderne om at købe Nautix-produkt til udrulning på deres kontorer og flåden inden december 2020,
• Underskrive en aftale med pilotkunder om at videreudvikle produktet inden december 2020.

Hero image

 

DTU, Maritim Chair ved Maritime DTU

ror

Baggrund

Den danske maritime branche står overfor en fremtid der kræver stor omstillingsevne. Mere forskning finder sted i tværgående konsortier og omkring multidisciplinære forskningsgrupper. Flere og flere problemstillinger kræver tværgående løsninger og kobling til andre sektorer, hvilket blandt andet ses i problematikken om grønne brændstoffer og bæredygtighed, men også i problemstillinger som maritim informatik, cybersecurity og maritim logistik. Adgangen til forskningsbaseret viden samt maritime ingeniører er kritisk for det Blå Danmark. Her spiller forskningsbaseret undervisning på et internationalt førende plan en vigtig rolle for internationale erhverv som det maritime område. DTU har i mange år uddannet kandidater til den maritime sektor gennem forskningsbaseret undervisning, men der i stigende grad behov for tværdisciplinære tilgange især i forhold til den bæredygtige agenda. Den Maritim Chair på DTU vil være med til at øge forskningens betydning på området og udbygge undervisningen indenfor den maritime industri.

Projekt

Dette projekt vil igennem ansættelse af en anerkendt kacapacitet skabe en maritim ”chair”, et professorat specielt egnet til at styrke Maritime DTUs indsats med at skabe tværgående maritim forskning og uddannelse på DTU i tæt samspil med branchen. Chairen ligger i forlængelse af lignende tiltag på amerikanske topuniversiteter som MIT og Cornell, hvor ”professor of practice” sikrer en tæt sammenhæng mellem forskning og erhverv, mellem uddannelse og hele industrien samt synliggørelse af det maritime Danmark på DTU og i samfundet. Chairen vil stå for et bredt favnende introduktionskursus til det maritime erhverv og motivere industri og studerende til projektsamarbejder. Forskningsmæssigt vil chairen samme med Maritim DTU sikrer flere forskningsprojekter mellem maritime Danmark og DTU for at sikrer Danmarks førerposition indenfor den maritime industri.

Forventede resultater

En Maritim Chair ved Maritime DTU vil styrke Det Blå Danmark gennem:
• Flere tværgående forskningsprojekter med industrien
• Tiltrækning af studerende til det maritime område på DTU
• Nye uddannelsesmæssige tiltag på tværs af DTU.

 

Liengaard & Roschmann, Vesselindex – Tank

vesselindex

 

Baggrund

Som i tørlast industrien er markedet for tankskibe blevet mere og mere komplekst over de sidste 15-20 år i takt med den kraftige vækst i verdensøkonomien. Tankskibe er derfor ikke længere en standard hyldevare, og kommercielle egenskaber kan variere stort fra skib til skib. Der er derfor et øget behov for at kunne analysere indkomstpotentialet af tankskibe. Som både operatør, lasteejer, skibsreder eller investorer er det væsentligt at sikre, at det skib man enten chartrer, køber eller belåner, passer ind i den individuelle forretningsmodel.

Projekt

Projektet består i at videreudvikle ”VesselIndex.com” til tankindustrien, så aktører sættes i stand til at opnå en uafhængig og professionel vurdering af indkomstpotentialet af et hvilket som helst tankskib og sætte det i relation til andre tankskibe. Med projektet kommer VesselIndex.com til at tilfredsstille et aktuelt behov for beslutningsstøtte ved at sætte brugeren i stand til at beregne en individuel værdi på vidt forskellige skibe under skiftende markedsforhold, for derved at kunne optimere indtjening samt reducere tidsforbrug.

Forventede resultater

Liengaard & Roschmann forventer at Vesselindex – Tank vil sætte brugeren i stand til at:
a) modellere scenarier baseret på brugerdefinerede parametre, så som fremtidige forventninger til fragtmarked og brændstofpriser. Dermed kan brugere få støtte til at foretage risikovurderinger af langsigtede forpligtelser (”Scenario”),
b) foretage optimeringsberegninger i forhold til hvordan et skib kan beskrives kommercielt for at opnå den størst mulige attraktion på markedet og dermed forbedre indtjeningspotentialet (”Optimal Speed”),
c) Identificere søsterskibe samt at udføre ”live” due diligence på skibets kommercielle beskrivelse af fart og forbrug (”Live Due Diligence”),
d) tildele individuel værdi til kommercielle skibsfeatures (”Vessel Features”),
e) håndtere sin portefølje af skibe gennem favoritlister og andre administrative funktioner med henblik på at understøtte brugerens kommercielle aktiviteter (”Favorites”).

 

Dansk Energirådgivning, På Brint over Fjorden

Projekt billede - DMF

Baggrund

Potentialet for at anvende alternative drivmidler til fremdrift af danske små-færger er lovende. En stor del af de mindre danske færger kan med fordel omlægges til fuld-elektrisk drift. Dog er der en række ruter, hvor opladning af færgernes batterier besværliggøres af manglende lokal net-kapacitet. Resultatet af dette er meget dyre net-tilkoblingsløsninger for at kunne opnå den ønskede ladeeffekt. For disse færger kan brint og brændselsceller være et oplagt grønt alternativ, der via Power2X-teknologier muliggør effektiv udnyttelse af overskydende energi fra den stigende andel af fluktuerende energikilder i Danmark. Dette projekt vil derfor belyse, hvilke muligheder, begrænsninger og perspektiver, der ligger i at omstille mindre færger til emissionsfri drift på brint-elektriske fremdriftssystemer med brændselsceller.

Projekt

Projektet ”På Brint over Fjorden” vil via en række aktiviteter være med til at klargøre brint-elektriske fremdriftsløsninger på mindre danske færger. Ved at analysere tekniske, miljømæssige, økonomiske, lovgivningsmæssige såvel som beskæftigelsesmæssige effekter af overgangen til brint-drevne fremdriftsløsninger, vil kommunale og private færgerederier få et overblik over og indsigt i de forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med omdannelsen. Projektet vil teknologisk fokusere på hybrid brændselscelle og batterielektrisk energiforsyning til ø-, og genvejsfærger med regionalt produceret brint.

Forventede resultater

Projektets primære målsætning er at bidrage med et beslutningsstøttende værktøj for politikerne og færgeselskaberne, når der skal traffes afgørelse om ombygning af færgerne samt indføres brug af alternative drivmidler til fremdrift. Projektet vil resultere i et oplæg til et fuldskalatest- og demonstrationsprojekt på brint-baseret færgedrift.

Projektpartnere

Morsø kommune, færgen ”Feggesund”, Skive kommune, færgen ”Sleipner Fur”, Ballard Power Systems, Danske Maritime, Everfuel, Green Hub Denmark, OSK-Shiptech, Dansk Energirådgivning.

 

ReFlow ApS, Digital algoritmisk værktøj til beregning af CO2 aftryk for komponenter i et cirkulært flow

Baggrund

Virksomheder på tværs af industrierne står overfor tiltagende krav om at tilpasse sig den grønne omstilling og have fokus på FN’s 17 verdensmål. Projektet har til formål at engagere maritime virksomheder i en cirkulær økonomi for effektivt at nedbringe deres CO2 udledning.

Projekt

Sailing towards Zero II er den næste fase af projekt Sailing Towards Zero (link), hvor formålet var at udvikle en algoritme til at beregne CO2 ved produktionen af maritime komponenter (nye såvel som genfremstillede komponenter). Dette projekt fortsætter i forlængelse af det første ved at kortlægge producenter, der bruger cirkulært vedligehold. Produktet digitaliserer algoritmen, så rederier og producenter har adgang til selv at estimere deres CO2 besparelse ved at benytte brugt fremfor nyt. Derudover er formålet at gøre opmærksom på det potentiale cirkulær økonomi har – både økonomisk og bæredygtigt.

Forventede resultater

Projektet vil muliggøre en bæredygtig rapportering, som allerede ses i industrier som bilindustrien, men som endnu ikke har gjort sit indtog i den danske maritime industri. En bæredygtig rapportering vil belyse industriens CO2 udledning, det potentialet der kan spares ved implementeringen af cirkulær økonomi,,samt give aktører nogle nye værdifulde redskaber til at videreudvikle den grønne dagsorden.

 

stz-II

Besigtelseskontoret af 1914, Videreudvikling af ”SA Remote”

DDMF

Baggrund

COVID-19 har vist, at det kan være vanskeligt at komme ud til skibe for besigtelser eller inspektioner, og Survey Association udviklede tilbage i 2018 Athena Surveys (nu: SA Remote), som muliggjorde at skibenes besætninger kunne tilvejebringe information og billeder, som inspektører ellers besigtelsesmænd så efterfølgende kan vurdere, uden at skulle rejse ud til skibene. Platformen har siden resulteret i økonomiske besparelser for kunderne, men også afledt reducering af CO2 emssionsudledninger og administrations byrde for skibenes besætning. DDMF støttede i 2019 færdigudviklingen af platformen og den er siden blevet testet af flere forsikringsselskaber og redere, som har afdækket et behov for videreudvikling.

Projekt

Projektets formål er at udvikle et sprogmodul, som vil muliggøre at besætninger kan udfærdige ’synet’ på deres lokal sprog, men hvor gennemgangen af input og den endelige rapport vil kunne være på et andet sprog. Endvidere vil næste version kunne tillade andre parter end skib og vurderingsmand adgang, i og med at reder, manager, inspektør, mægler og forsikring alle vil kunne give input/se input og følge synsprocessen.

Forventede resultater

En digitalisering af synsopgaven vil foruden økonomiske besparelser samt formindskelse af forstyrrelsen på skibets drift og CO2 udledningsbegrænsning nu også kunne muliggøre bredere brug af platformen, i og med nationale flåder, hvor det engelske sprog ikke er fremherskende, nu også vil kunne gøre brug af SA Remote.

 

Søfartsstyrelsen, Repræsentant v. IMO/London

Etablering af en permanent IMO- repræsentation i London. Målet er, at skabe vækst i Det Blå Danmark ved at fremme danske interesser i IMO herunder specifikt udstyrsproducenternes interesser. Den faste repræsentant skal styrke Søfartsstyrelsens indsats i forhold til IMO. En oprettelse af en fast dansk repræsentation i IMO er et af de konkrete forslag i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark.

www.sofartsstyrelsen.dk

 Afsluttende rapport: Afrapportering-2013-2015