­

About Peter Karlshøj

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Karlshøj has created 227 blog entries.

ZeroNorth A/S, Fuel Table Accuracy, Validation & Benchmark

ZN question

Baggrund

Optimering af CO2 udledningen i den maritime industri kræver præcis estimering af brændstofforbruget i alle typer vejrforhold, som bygger på multi-dimensionnelle fuelmodels. Som industri har vi dog ingen indsigt i disse modellers kvalitet og står uden en fælles benchmark, som modellerne kan holdes op i mod. Industrien kan derfor ikke validere optimeringen af CO2 udledningen korrekt eller optimere bedst muligt.

Udfordringen er del op i tre dele:
Udfordring 1: det estimerede brændstofforbrug baseret på fuel tables er ikke altid i overensstemmelse med operatørernes forventninger eller Noon reports.
Udfordring 2: Ingen industri ‘best practise’ til at validere resultatet. Som industri har vi ingen måde at validere resultatet af en fuel model eller en benchmark, som vi kan sammenligne med.
Udfordring 3: Timing. Det tager ofte lang tid at lave en skibsspecifik fuel table, og det understøtter ikke markets behov for on demand optimeringsberegninger for fx short term charter fleet. Hvis vi som industri skal have succes med at reducere CO2 udledningen, så skal vi sammen adressere denne udfordring sætte ‘best practise’. Det er det, som dette projekt vil løse.

Projekt

Projektet er delt op i 4 dele:
1. Validering og estimering af fuel tables data
2. Stor workshop på tværs af industrien, som søger at finde en fælles metode for validering og benchmark
3. Guide og transparens for operatøren i deres daglige arbejde med optimering af brændstofforbrug
4. stærkere CO2 fokuserede løsninger, som bygger på valideret data

Forventede resultater

Efter projektet vil vi som industri stå med:
1. En fælles benchmark som vi kan validere korrektheden af en fuel model op i mode helt ned på skibs-niveau
2. En validering af fuel tabel modellernes styrker og svagheder til sammen at forbedre modellerne
3. En plan for, hvordan vi sikre bedre datakvalitet og gennemsigtighed på tværs af industrien
4. Et stærkere bånd mellem industriens spillere – på tværs af partnere og konkurrenter, så vi sammen kan arbejde henimod lavere CO2 udledninger
5. Et bedre fundament for at guide særligt operatørerne til at tage de rette beslutninger på det rette tidspunkt.
Dette vil til sammen bringe os et essentielt skridt tættere på at nå FN’s verdensmål.

Maersk Supply Service, Transport af CO2 med supplyskib

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

Baggrund

For at opnå regeringens CO2 emission mål vil der være brug for søbåren transport af CO2 til CCS (Carbon Capture & Storage). I testfasen, og før dedikerede tankskibe er bygget, vil der være brug for alternativ transport. Her kan Maersk Supply Service’s skibe spille en aktiv rolle, da de, efter modifikationer med tanke på dækket, er egnede til sådan transport.

Projekt

Et supplyskib vil blive modificeret, så det kan transportere CO2 i tryktanke på dækket. Maersk Supply Service har tidligere transporteret væsker i tanke på dækket, og har skibe, der er egnede til denne type operation med indbygget dynamisk positioneringsudstyr og er vant til at operere tæt på olieplatforme samt under de høje sikkerhedskrav som er forbundet med denne type opgave. Projektet vil kombinere teknologier og udstyr fra andre segmenter i skibs- og olieindustrien.

Forventede resultater

At få designet og modificeret et skib med tanke, pumper og andet udstyr, og ved hjælp af denne test bevise at supplyskibe kan spille en rolle i test-fasen og til industrien er opskaleret, og potentielt åbne for alternativ beskæftigelse af eksisterende tonnage. Det forventes også at involvering i dette projekt kan skabe yderligere interesse for at bruge forsyningsskibe i alternative grønne segmenter på grund af deres fleksible design og som en stabil platform for operationer.

Danske Maritime m.fl., Maritim konference på Christiansborg 2021

konference

Baggrund

CO-industri, Danske Maritime og Danske Rederier har tidligere – med støtte fra Den Danske Maritime Fond – gennemført maritime konferencer på Christiansborg. Disse konferencer har hver især været en stor succes, ligesom de har samlet interessenter og nøglepersoner fra og omkring hele branchen. Parterne ønsker at gennemføre et lignende arrangement i 2021 med fokus på de temaer, der aktuelt fylder mest i branchen.

Projekt

Projektet består af tre dele: en analyse, en konference og en VIP-middag.

Om analysen: Skal være dagsordensættende og afsøge generelle behov og udfordringer på tværs af de maritime erhverv. Den gennemføres som kvalitativ caseanalyse og tager udgangspunkt i nøglesegmenter i Det Blå Danmark. Analysen skal tydeliggøre et faktuelt grundlag og evt. fællesudfordringer og potentialer for de maritime erhverv. Analysen vil tageudgangspunkt i følgende tre overliggende temaer: covid-19 erfaring -kortsigtet effekt, covid-19 strategieffekt – langsigtet effekt, markedspotentiale og strategisk fokus.

Om konferencen: Konferencen afholdes i Fællessalen på Christiansborg den 9. november 2021. Den arrangeres som et halvdagsarrangement med start kl. 14:00 og afslutning kl. 16:30 (efterfulgt af netværk med drikkevarer og snacks).

Om VIP-middagen: Konferencen efterfølges af en middag samme aften for en mindre gruppe særligt inviterede, herunder udvalgte politikere, embedsmænd, talere, væsentlige aktører fra Det Blå Danmark.

Forventede resultater

Projektet forventes at skabe positiv opmærksomhed omkring Det Blå Danmark i bred forstand og behandle aktuelle temaer, som kan bidrage til branchens fortsatte succes. Med konferencen ønskes at fastholde et stærkt politisk fokus på branchen og debattere Det Blå Danmarks potentialer og behov i kølvandet på coronakrisen med fokus på bl.a. grøn omstilling, eksportvilkår, protektionisme/handelsbarrierer, FUI samt arbejdspladser og kompetencebehov.

 

BlueKey ApS, Project BlueKey Corporate Search Solution

BlueKey Data Onepager

 

Baggrund:

Aktører i shippingbranchen bruger et hav af data fra forskellige datakilder, når de skal udarbejde konkurrencedygtige tilbud, dels eksterne data (fx vind- og vejrforhold), dels virksomhedens egne interne data (information om skibe, performance, mm). De eksterne data tilgås igennem en række forskellige systemer, og optil flere kontaktpersoner er i spil, når et tilbud udarbejdes.

BlueKey vil simplificere denne proces og tilbyde samarbejdende shippingvirksomheder en skræddersyet platform, der virker som en søgemaskine. Her samles alle de senest opdaterede interne og eksterne data.

Projekt:

BlueKey samler information omkring eksempelvis et specifikt skibs placering, bunkerpriserne i en specifik havn, vejrforholdene undervejs på rejsen, og mange andre elementer i en intuitiv og pålidelig søgemaskine. BlueKey samler alt dette og skræddersyer de ønskede informationer og data til en specifik shippingvirksomhed. Løsningen kaldes BlueKey Corporate Search Solution. Dette projekt skal skabe denne platform for en række shippingvirksomheder, som derefter kan bruge de mange eksterne og interne data til at udarbejde tilbud, og ovenikøbet analysere deres egne data hurtigere. BlueKey vil sørge for, at virksomheder, der tilslutter sig og får oprettet en platform, ikke behøver at bekymre sig om IT, og i stedet kan bruge deres dyrebare tid på at gøre det, de er bedst til.

BlueKey har løbende dialog med kunderne omkring hvad de ønsker at se på deres platform. Det er stort set kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan udarbejdes på en skræddersyet søgemaskine. Hvis kunderne ønsker det, er det muligt yderligere at bruge kunstig intelligens på deres data, der vil finde mønstre og forhold, som brugerne af en BlueKey Corporate Search Solution kan anvende i deres beslutningsproces. Samme intelligens vil blive brugt til at skabe årvågenhed omkring CO2-forbrug. Dette vil, sammen med pålidelige og opdaterede data, bevirke, at virksomheder kan spare ressourcer og i sidste ende blive mere profitable.

Forventede resultater:

BlueKey forventer at have en række søgemaskiner færdige, så virksomheder, der gør brug af en Corporate Search Solution, vil blive mere effektive i deres udarbejdelse af tilbud og handler. Shippingvirksomhederne vil få et større overblik over deres egne interne data, og hvordan dette kan kombineres og analyseres sammen med eksterne data, hvor alt dette samles og vises i et pålideligt system. Shippingvirksomheder har efterfølgende større indsigt i deres egne data og kan benytte dette til at opnå en konkurrencemæssig fordel.

Danske Rederier m.fl., Maritime Højborge i Danmark

Maritime Højborge

Baggrund:

Danske Rederier og Danske Maritime har tidligere i 2016 med støtte fra Den Danske Maritime Fond gennemført en undersøgelse af Det Blå Danmarks betydning for dansk økonomi. Danske Havne har tidligere udført analyser om havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling. Formålet med den ønskede analyse er både at opdatere tallene for Det Blå Danmarks økonomiske betydning fordelt på kommuneniveau samt tilføje en kvalitativ dimension, der er med til at belyse og personliggøre de enkelte højborges særlige karakteristika.

Projektet:

Analysen skal være dagsordensættende og tydeliggøre den maritime sektors betydning og socioøkonomiske fodaftryk via lokale nedslag. Analysen og beskrivelsen af Danmarks Maritime Højborge skal tydeliggøre et faktuelt grundlag for de maritime erhvervs betydning for kommunernes bosætning og arbejdsstyrke samt potentiale for erhvervsudvikling. Analysen skal belyse og beskrive udviklingen i de maritime erhverv og lokaleerhvervsstrukturer i erhvervsklyngen, herunder virksomhedernes samlede markeds- og konkurrencesituation. Interviews med centrale interessenter skal bidrage til at identificere og kategorisere lokale udviklingspotentialer. Selve analysen vil bestå af følgende elementer:

1. Kvantitativ analyse af beskæftigelse og produktion for de Maritime Højborge i Danmark på kommuneniveau

2. Kortlægning af søfolkenes bopæl

3. Interviews fra de enkelte højborge, der viser potentialer, klyngesamarbejder, ønsker til politisk indsats. Der arbejdes med et analysedesign, der indfanger den særlige kultur/erhvervsfokus, der ligger i hver af de Maritime Højborge.

Forventede resultater:

Målet med analysen er at skabe en dagsordensættende opmærksomhed omkring Det Blå Danmarks muligheder og økonomiske betydning i de enkelte højborge. Foruden lokale politikere skal publikationen findeanvendelse blandt en meget bred kreds af interessenter med forskellige forudsætninger – og i forbindelse med fx lokale events, presseindsatser m.v., herunder særligt målrettet perioden frem mod valgkampen til regionsråd og kommunalbestyrelser i efteråret 2021.

 

DTU Mekanik, Five Ship Experiments in DTU’s Laboratories to Recruit and Educate Tomorrow’s Maritime Engineers

ship_experiments_Robert_Read

Baggrund:

DTU Mekanik har tidligere med hjælp fra FORCE Technology haft et kursus (41263 ’Grundlæggende skibs- og offshoreteknik 2’), hvor de studerende gennem modelforsøg studerede fremdrivningsforholdene for et skib. Igennem forsøgene udformede og undersøgte de studerende egne bulbe med sigte på at gøre stillevandsmodstanden mindre. Kurset blev støttet af Den Danske Maritime Fond, og på den måde kørte kurset gennem i alt 10 år; altid med særdeles god feedback fra de studerende. Den økonomiske støtte udløb med udgangen af 2020, hvilket var sammenfaldende med pensioneringen af den kursusansvarlige. DTU ønsker nu at udvikle et lignende kursus, men til forskel gennemført ved brug af DTUs egne faciliteter i DTUs Vandhal (B114).

Projekt:

Tanken er at udvikle fem skibstekniske modelforsøg til praktisk gennemførelse i Vandhallen. Gennem opgradering og ved brug af de eksisterende forhold skal tilbydes demonstrationsforsøg; alle med fokus på modstand og manøvrering. Specifikt vil indholdet i forsøgene sigte mod:
1. Stillevandsmodstand
2. Bølger og bølgegenerering
3. Forøget fremdrivningsmodstand ved sejlads i bølger
4. Propellerforsøg
5. Brug af skibssimulator mht. styring og manøvrering.
DTUs skibssimulatorer er leveret af FORCE og har allerede været brugt i undervisningen i en årrække. På basis af forsøgsrækken ønsker DTU også at udbyde forskellige workshops med et delvist rekrutteringsmæssigt perspektiv. Disse vil være målrettet gymnasieelever, erhvervsuddannelser samt diplomingeniørstuderende på deres første år inden specialisering. I tillæg er det tanken at udvikle et kursus lig med ovennævnte (historiske) kursus41263. Endelig er det oplagt at implementere forsøgene i eksisterende maritime kurser for at understøtte læringen af skibstekniske kerneområder. Samlet set opnås mulighed for at vise et segment af spændende, men også udfordrende, tekniske problemstillinger, som den maritime industri står over for i relation til energioptimering og bæredygtighed.

Forventede resultater:

Projektet vil give DTUs egne maritime studerende lettere og oftere adgang til praktiske skibstekniske modelforsøg, og samtidig åbnes for rekrutteringsevents, hvor unge mennesker i praksis kan møde det maritime. Herved rettes fokus mod en maritim (skibsteknisk) karriere og mod en forbedret læring, forståelse og viden hos de afsluttende maritime ingeniører fra DTU.

 

EnCoat ApS, Udvikling af miljøvenlig bundmaling til store skibe i kommerciel fart

IMG_1645[1]

Baggrund

EnCoat arbejder på at kunne tilbyde miljøvenlig bundmaling til handelsflåden med en effektivitet på linje med de bedste begroningshæmmende malinger. EnCoat vil via en særligindkapslingsteknologi anvendt i storskibsmaling åbne op for en betydelig reduktion af de nødvendige aktivstoffer. I sædvanlige bundmalinger bliveren væsentlig del af aktivstofferne udvasket i havet, uden at være virksomme. Indkapslingsteknologien gør, at aktivstofferne kan fastholdes i malingens overflade, hvorved man kan mindske mængden af den principielt uønskede gift, uden tab af effektivitet. Indkapslingsteknologien gør, at man kan kombinere effektivitet, miljøforbedring og omkostningsreduktion.

Projekt

Handelsflåden byder på udvidede krav til bundmalingen end lystbåde, hvor en holdbarhed på 1-2 sæsoner er normen. I storskibsfart skal malingen være virksom i hele intervallet mellem dokning – dvs. i op til 5 år. Men også fart, sejl mønster, saltholdighed, temperatur m.v. er anderledes. For at sikre effektivitet under disse betingelser, må indkapslingsteknologien – som er demonstreret effektiv til brug for lystbåde – videreudvikles, så den kan honorere kravene til bundmaling i handelsflåden. Når teknologien er udviklet til at møde kravene i handelsflåden, kan det indkapslede biocid direkte indlejres i gængse selvpolerende, biocidbaserede bundmalinger og et testprogram gennemføres på dette grundlag.

Forventede resultater

Med en færdigudviklet indkapslingsteknologi vil:

  • rederierne kunne flage miljøbevidsthed og benytte bundmalingen som en branding- og konkurrenceparameter, både i relation til mindst mulig forurening af havet, og når en glat bund mindsker brændstofforbruget og dermed luftforureningen
  • producenterne af skibsmaling kunne spare omkostninger ved at reducere mængden af aktivstoffer – typisk kobberforbindelser, som er langt den dyreste komponent i antifouling maling
  • antifouling malingen kunne honorere kommende, skærpede myndighedskrav til udledning af navnlig kobberforbindelser i havne, kystnære områder og regionale farvande
  • grunden være lagt til, at der kan etableres en dansk produktion af aktivstoffer indkapslet i en aerogel, baseret på en helt ny produktionsmetode.

 

IMG_16422 (002)

 

 

 

MiWire, Globalt 4G/5G data abonnements løsning til rederier

MiWire

Baggrund

Internet til søs er en omkostningstung udfordring for rederier globalt. I 2018 fik MiWire tildelt støtte af den Maritime Fond til deres SeaWire projekt, der netop skulle løse disse udfordringer til søs ved udvidet brug af det mobile 4G/5G datanetværk. SeaWire er en innovativ antenneteknologi til det mobile datanetværk, der ved brug af retningsbestemte antenner forbedrer internetforbindelsen i kystnære farvande.
MiWire har erfaret, gennem det igangværende SeaWire projekt, at kunderne har behov for enkel og kosteffektiv adgang til mobilabonnementer. Derfor afhænger projekts succes af, hvor attraktiv en Gigabyte pris, der kan opnås, samt enkel adgang til indkøb og administration af data.
Mange rederier har ikke allokeret ressourcer til at købe og administrere globale dataabonnementer. MiWire har i denne sammenhæng udvidet indsatsen i SeaWire projektet for at kunne tilbyde sine kunder billig og enkel adgang til globale dataabonnementer.

Projektet

Projektet består af tre delprojekter, der alle sigter mod at facilitere håndteringen af SIM-kort profiler på SeaWire RouDem:
1. Anvendelse af elektroniske e-SIM-profiler der kan hentes ned på SeaWire via en datakanal.
2. En SIM-kort bank der anvendes til indsættelse af konventionelle SIM-kort på selve skibet.
3. En SIM-kort bank der anvendes til indsættelse af konventionelle SIM-kort i en central server på land, hvorfra profilerne sendes til SeaWire på skibet.

Forventede resultater

SeaWire leverer stabile og hurtige internetforbindelser, der er 10 gange hurtigere end eksisterende løsninger til meget lavere omkostninger. Gennem udvidelsen af det eksisterende SeaWire projekt med en global dataplan, forventes det, at MiWire kan tilbyde rederierne en hurtig og enkel med besparelser på 50-90% af den traditionelle kost af data til søs. Dette vil øge værdien af det oprindelige projekt samtidig med, at det tilføjes et nyt forretningsområde med et væsentligt indtægtspotentiale. Første fase forventes færdig ved udgangen af 2021 og efterfølgende vil MiWire kontinuerligt arbejde på at optimere indkøbspriser og administration af de lokale data aftaler.

 

SafeSeas, Maritime Security Academy

Baggrund

Maritim usikkerhed, såsom pirateri, smugling og miljøforbrydelser er fortsat en af de største hindringer for at sikre sikkerhed til søs, udvikle den blåøkonomi og beskytte havmiljøet. Betydelige kapacitetsopbygningsindsatser er igangsat for at forbedre retshåndhævelsesfunktioner, retsforfølgelse og informationsdeling. Alligevel er der afgørende huller i de eksisterende tiltag:

De undervurderer betydningen af offentlig opmærksomhed og bevidsthedsskabelse. Ved utilstrækkelig offentlig opmærksomhed bliver maritim sikkerhed nedprioriteret, og politikere er ikke tilstrækkelig opmærksomme på det.

De nuværende træningsindsatser er kortvarige og har en for snæver målgruppe. De forsømmer de muligheder, der ligger i uddannelse med et mellemlangt til lang sigt og i at træne morgendagens eksperter og fagfolk.

God donorfinansieret kapacitetsopbygning kræver stærk lokal ekspertise, der kan informere om den politiske udvikling og de faktiske behov i et givet land. En sådan ekspertise skal udvikles.

Projektet styrker særligt de tre områder.

Projekt

Fremtiden for at skabe offentlig opmærksomhed og sikrekapacitetsopbygning ligger i online og sociale medier. Mens verden bevæger sig online, er det tid til at gribe denne mulighed. I dette projekt designer og udvikler SafeSeas en højkvalitets, open-acces og onlinelæringsressource om maritim sikkerhed baseret på uddannelsesvideoer med nøje udvalgte eksperter. Det bliver suppleret af et proof-of-concept træningskursus og fremmes gennem brug af sociale medier og brugerinddragelse.

Projektet udføres af SafeSeas og dets globale ekspertnetværk.

Forventede resultater

Nøgleresultatet er et globalt anerkendt bidrag til maritimkapacitetsopbygning. Jo flere folk, der ser videoerne, bliver nysgerrige, lærer og deltager i diskussionerne og uddannelseskurserne, jo mere aktivitet vil gro frem, der tackler maritim usikkerhed. Nye generationer af influencere, eksperter og ambassadører for maritim sikkerhed vil vokse frem.

Det øjeblikkelige resultat af projektet vil være en online ressource, der kan bruges til selvstudier i træning af kapacitetsopbygning og på videregående uddannelser. Det vil være go-to læringsressourcen for maritim sikkerhed.

DigitalLead, VDES Living Lab – en testplatform der udnytter VDES teknologien

illustration

Baggrund

Den danske maritime branche har nu en unik mulighed for at være blandt de første til at udnytte mulighederne med VDES (VHF Data Exchange System) som kan bruges til udsendelse af varsler og vejrprognoser, opsamling af udstyrdata og mange andre digitale tjenester. VDES er overbygningen på AIS-systemet, som er et krav på alle handelsskibe, men anvendes bredt ombord på alle type fartøjer. ITU (International Telecommunication Union under FN) besluttede i nov. 2019 at allokere radiofrekvenser til satellit-baseret VDES, der i samspil med de landbaserede frekvenser muliggør global dækning.

Projekt

Partnerne vil etablere en test-platform for danske maritime virksomheder, der ønsker at afprøve digitale “services”, der udnytter den nye VDES-teknologi. VDES kan ses som efterfølgeren til AIS-systemet, som automatisk udveksler skibes identitet, kurs, fart, position og flere detaljer i standardiserede sætninger og som findes på mere end 200.000 skibe i dag. VDES gør det muligt at udveksle alle former for data, udover de standardiserede AIS-sætninger, og vil dermed udgøre et væsentligt element i den digitale revolution af den maritime industri.

For at den danske maritime branche og den understøttende IKT-branche kan udnytte denne mulighed, vil det være nødvendigt at have et åbent laboratorium (virtuelt og fysisk), hvor danske virksomheder på en let tilgængelig måde kan afprøve teknologien i sammenhæng med deres eksisterende produkter og produkt-idéer. Endvidere vil laboratoriet finde anvendelse i forskningsøjemed, hvor en adgang til reel data er vigtig.

Projektet gennemføres på en måde, så de aftestede digitale tjenester umiddelbart efter projektets afslutning kan realiseres igennem f.eks. Sternula’s planlagte VDES-satellitter, hvor den første bliver opsendt i 2022.

Forventede resultater

Igennem projektperioden vil en test-platform blive opbygget og 15-20 virksomheder vil i projektperioden benytte sig af VDES-laboratoriet for at teste den nye teknologi på deres eksisterende produkter eller produkt-idéer.