­

Aktuelt

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 53 blog entries.

Den maritime forskning og udvikling er alt for fragmenteret

Finn-Salomon-Nielsen-FK5

Den Danske Maritime Fond har til forårets bevillingsrunde støttet initiativet, Maritime Research Alliance. Her er CBS, DTU, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gået sammen med Søfartsskolerne Simac og Martec om at samle kræfter omkring tværgående maritim forskning.
Læs med i SØFART, Maritimt Synspunkt: Søfart, Maritimt Synspunkt, Uge 19, 2020
Læs mere om Maritime Research Alliance under Fondens støttede projekter:  https://www.dendanskemaritimefond.dk/cbs-m-fl-maritime-research-alliance/

Nyhedsbrev nr. 1, marts 2020

Nyhedsbrev marts 2020

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 18 millioner kroner til 13 projekter.
Fondens første uddelingsrunde i 2020 har i særlig grad adresseret grøn omstilling og digitalisering. Det er temaer, som vi som fond er glade for at understøtte. Et af de store projekter, som vi har valgt at tilgodese, er DFDS’ Fuel Cell Test Skib. Her tilbyder man partnerskab for virksomheder, der er interesseret i at gå i åben innovation om at finde fremtidens fremdrift med særligt fokus på teknologi indenfor brændselsceller. Ad denne vej vil man støtte udvikling af bæredygtige power løsninger og dermed kombinere Danmarks styrkepositioner indenfor bæredygtig drift af skibe og grønne teknologier. Herudover er en større bevilling tilgået det gode initiativ fra stort set alle danske universiteter og søfartsakademier om at etablere et samarbejde, Maritime Research Alliance, der befordrer maritim forskning på tværs. Bl.a. som resultat af den tidligere af Fonden støttede analyse fra 2018, der fastslog, at maritim forskning var underfinansieret. Igen her er hovedtemaerne grøn omstilling, digitalisering og automatisering. Endeligt er der et antal interessante erhvervsprojekter (start-up/scale-ups), som er bevilget lån. Alle er kendetegnet ved ildsjæle indenfor Det Blå Danmark, som har rigtigt gode projekter til både operationelle og kommercielle platforme, der via digitalisering bringer mere effektivitet ind i forretningen.
Du kan læse nyehdsbrevet her: Nyhedsbrev 1, marts 2020

Foto: Seahealth & Welfare fotokonkurrence 2019.

Diversitet. Hvorfor går det så langsomt?

CarstenLundager,WIS Denmark arrangement23jan2020

Fotograf: Carsten Lundager.

Der arbejdes aktivt med diversitet på strategisk niveau i mange af de store maritime virksomheder. Men hvorfor går det så langsomt med tiltrækning og rekruttering af flere kvinder til sektoren?
Læs med i SØFART, Maritimt Synspunkt, hvor Sekretariatschef Lotte G. Lundberg debatterer udfordringen.

Lotte G. Lundberg: Diversitet. Hvorfor går det så langsomt? – Maritimt Synspunkt, SØFART

Der er gang i digitaliseringen, men stadig et uforløst potentiale

2018-068, billede 2
Læs med her på Esbjergs Havns Nyhedsbrev af den 6. dec., hvor sekretariatschef Lotte G. Lundberg taler lidt om digitalisering i den maritime sektor.

Lotte G. Lundberg: Der er gang i digitaliseringen, men stadig et uforløst potentiale

Danske Maritime, Anvendt maritim forskning i Danmark

galleri.industri.101

Baggrund

Den offentlige investering i ”grønne” tilskudsprogrammer for forskning udvides i de kommende år. Dette vil forventeligt også gavne den maritime sektor, der netop arbejder indgående med at udvikle nye, forbedrede energi-, klima- og miljøteknologier – som led i at finde nye løsninger på en række af de globale udfordringer, som også Danmark skal bidrage til at løse. Den maritime forskning på offentlige institutioner kan vise vej til store CO2-reduktioner i samspil med branchen, og netop dette mål tilgodeses i høj grad, når tilskud prioriteres.

Nærværende projekt skaber større og ny viden om anvendt forsknings betydning for den maritime sektor. Projektet er fokuseret på anvendt forskning, der har den største direkte betydning for maritime virksomheder i Danmark. Disse har et væsentligt konkurrenceparameter i form af enestående samspil med forskningsinstitutioner med vægt på anvendelse af nye teknologier. Projektet vil vurdere betydningen af denne anvendte forskning.

Projekt

Projektet indeholder en analyse af:
– Omfanget af anvendt forskning blandt forskningsinstitutioner og maritime virksomheder i Danmark.
– Betydningen af anvendt forskning for danske virksomheder.
– Sammenligning af anvendt forskning i Danmark og udvalgte relevante lande.

Analysearbejdet vil bestå af indhentning af kvantitative data samt interviews med udvalgte forskere i feltet.

Resultaterne af analysen vil blive præsenteret i en rapport og ved en åben konference med deltagelse af repræsentanter for den maritime sektor og de offentlige institutioner, der styrer tilskudsprogrammerne.

Forventede resultater

I debatten om forskning og indretningen af offentlige tilskudsprogrammer er der et stærkt behov for dokumenteret viden om:
– Omfanget af anvendt forskning i forskellige sektorer og relationerne herfra til virksomheder. Viden om den maritime sektor er relevant, fordi den har et potentiale for at levere CO2-besparelser.
– En sammenligning af den danske maritime forskning med lande med maritime sektorer, der ligner den danske, fx Finland, Holland og Tyskland, for at kunne vurdere styrken og effekten af den danske offentlige forskning.

 

WIS-Denmark (Women in shipping), Erhvervsnetværk for kvinder i den maritime industri

DSC_2665

Baggrund:

WIS-Denmark er et erhvervsnetværk for kvinder i den maritime industri i Danmark. Netværket har til hensigt at sætte fokus på minoriteten i branchen, med udgangspunkt i den feminine tilgang til erhvervslivet. Initiativet er igangsat med et ønske om at følge med tiden og gøre op med gamle normer og barrierer den maritime branche er tynget af, samt at arbejde målrettet mod at opnå mere mangfoldighed og lighed. Der arbejdes ud fra en vision om at ville styrke de eksisterende kvinder i branchen, give dem bedre muligheder og på sigt at være med til at gøre branchen mere attraktiv for kvinder. Netværker er tiltænkt alle kvinder indenfor den maritime sektor på tværs af stilling, segment og anciennitet.

Projekt:

WIS-Denmark’s vision er at samle kvinder i den maritime industri med netværket som katalysator for værdiskabende møder, der inspirerer til større foretagsomhed og tro på egne evner. Netværket har til opgave at afholde årlige events, med diverse relevante indslag og debatter, der berører faglige problemstillinger og samtidigt bidrage til løsningen på nogle af tidens udfordringer. Konceptet er at skabe en platform der tiltrækker kvinder fra alle segmenter i branchen, for herved at bidrage til udvikling, samt at opnå et bredere fagligt perspektiv. Et netværk hvor der skabes nye muligheder og større nysgerrighed omkring det professionelle arbejdsliv og dets muligheder, hvor formatet og det faglige indhold er relevant for deltagerne.
Der arbejdes ud fra et ønske om at skabe et rum, hvor kvinder kan gøre brug af hinanden, finde inspiration, erfarringsudveksle, søge sparring samt åbne døre for hinanden på vej mod deres mål og ambitioner, på tværs af anciennitet, erfaring, alder og segment.

Forventede resultat:

Gennem netværket skabes der et forum hvor der er mulighed for at italesætte og definere, samt debattere, de udfordringer branchen har med udgangspunkt i den feminine tilgang. Et netværk hvor kvinder i fællesskab, er med til at løfte hinanden professionelt, samt i fællesskab definere de aktuelle problemstillinger og herved skabe et talerør for minoriteten i branchen. Udover et ønske om at udvikle den enkelte, vil WIS-Denmark, i fællesskab, også være med til at definere problemstillinger og samarbejde om, at gøre branchen mere attraktiv for kvinder og tiltrække den rette talentmasse. Diversitet i netværket, på tværs af segment, skal ses som en styrke og som kan medbringe relevante samtaler, diskussioner og løsninger på branchens udfordringer. Endvidere ses der muligheder i at indgå samarbejde og dialog med diverse organisationer og virksomheder, hvor man gennem samarbejde kan fremme mulighederne og udviklingen i branchen.

DSC_2714 - Copy

Maritim forskning er underfinansieret

2018-056, billede

Danmark halter efter vores nordiske lande, når det gælder om at investere offentlige midler i maritim forskning. Det går ikke !

Herunder kan du læse Sekretariatschef Lotte G. Lundbergs indlæg i SØFART, Maritimt Synspunkt, uge 45.

Lotte G. Lundberg, Maritim forskning, Maritimt synspunkt, SØFART

Fuld fart i maritim digitalisering

Inspektions drone (002)

Den maritime digitalisering og automatisering er “alive and kicking”. Og endda specielt i forhold til iværksætteri.

Herunder kan du læse Sekretariatschef Lotte G. Lundbergs indlæg i SØFART, Maritimt Synspunkt, uge 37.

Lotte G. Lundberg, Maritim digitalisering, Maritimt synspunkt, SØFART

Kære maritime kolleger; der er store muligheder i FN’s verdensmål

Verdensmaal-logo-liggende-white-baggrund-RGB

Det danske maritime erhverv er vant til at agere agilt i international sammenhæng, og virksomhederne har været i front med at have gode løsninger klar til at understøtte bæredygtig vækst – Så lad os nu komme i gang !

Herunder kan du læse Sekretariatschef Lotte G. Lundbergs indlæg i SØFART, Maritimt Synspunkt, uge 26.

Lotte G. Lundberg, Muligheder i FN’s verdensmål, Maritimt synspunkt, SØFART

Rektorkollegiet for de Maritime Uddannelser, Etablering af sekretariat

billede

Baggrund

De maritime uddannelsesinstitutioner uddanner fremtidens medarbejdere til Det Blå Danmark. Som på det øvrige uddannelsesområde, er de statslige krav til dokumentation og det kontinuerlige reformpres stort. Der er behov for at sikre de maritime uddannelser i Danmark en central placering i de politiske beslutningsprocesser og arbejde for, at udviklingen af uddannelserne bliver på det højst mulige niveau. Alle de øvrige rektorkollegier har allerede professionelle sekretariater, men da de maritime institutioner er små med begrænsede midler, så har det ikke indtil nu været prioriteret. Inden for de senere år er det dog blevet tydeligt, at der vil kunne opnås mere i forhold til at skabe gode rammer for uddannelsesinstitutionerne og de studerende/eleverne, hvis der sker en professionalisering af sekretariatsarbejdet. Rektorkollegiet for de maritime uddannelser har derfor oprettet et sekretariat.

Projekt

Udviklingen og driften af et sekretariat er kerneopgaven i projektet. Sekretariatet skal styrke samarbejdet mellem institutionerne, med myndighederne og med øvrige interessenter og arbejde for at varetage de maritime uddannelsesinstitutioners interesser. Sekretariatet står også for det praktiske og administrative i forbindelse med afholdelse af bl.a. rektorkollegiemøder, generalforsamling og høringssvar. Vigtigheden og omfanget af et velfungerende sekretariatsarbejde understøttes af, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har givet tilsagn om at bidrage til den løbende drift af et sekretariat.
Rektorkollegiet for de maritime uddannelser har indgået en samarbejdsaftale om etablering af et sekretariatssamarbejde med Danske Erhvervsakademier. Der er pr. 1. august 2019 ansat en dedikeret medarbejder til at betjene de maritime institutioner. Medarbejderen har sit daglige arbejde i København og vil hos Danske Erhvervsakademier kunne trække på netværk, lokaler og kompetencer. I løbet af de første tre år skal sekretariatet udvikles og bidrage til at øge kvaliteten af den måde, hvorpå opgaverne løses i relation til at uddanne kvalificerede unge til dansk søfart.

Forventede resultater

Rektorkollegiet for de maritime uddannelser forventer, at der efter tre år er etableret et professionelt sekretariat, som i væsentlig grad bidrager til at løfte opgaver for de maritime uddannelser i Danmark. Det er håbet, at rektorkollegiet for de maritime uddannelser efter tre år kan vise over for det politiske bagland, at dette er en god investering.