­
Bestyrelsen - 003_7919

Aktuelt

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 124 blog entries.

Tommy Thomsen og Carsten Jensen er genudpeget til Bestyrelsen hos Den Danske Maritime Fond

Bestyrelsen - 003_7919

Danske Rederier og Færgerederierne har pr. jan. 2023 for den kommende to-års periode genudpeget hhv. Tommy Thomsen, Adm. direktør for Lauritzen Fonden og Lauritzen Fonden Holding og CEO for Molslinjen Carsten Jensen, som erhvervsorganisationernes bestyrelsesmedlemmer i Den Danske Maritime Fond. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Den samlede bestyrelse i Den Danske Maritime Fond kan ses her: Bestyrelse

Flydende kraftværk skal omdanne bølger til grønt brændstof

Offshore energy solutions

Offshore Energy Solutions vil genbruge gamle skibe til flydende kraftværker, der skal udnytte bølgernes energi til at skabe grøn vedvarende strøm og gøre offshore Power-to-X muligt. Og så skal skibet kunne flytte sig og producere strøm præcis dér, hvor der er brug for det.

En af de største udfordringer ved overgangen til CO2-neutrale energikilder er tilgængelighed. Hvis vi skal nedbringe vores afhængighed af de fossile brændstoffer, har vi brug for at have adgang til grøn energi døgnet rundt, hver dag, hele året. Her kan bølgeenergi i kombination med vind forbedre stabiliteten og leveringssikkerheden.

Med specialistviden indenfor bølgeteknologi og offshore operationer har Offshore Energy Solution derfor sat sig for at udnytte havets enorme energipotentiale til at bidrage til den grønne energiomstilling. Ifølge Glenn McGuire, der er en af grundlæggerne hos Offshore Energy Solutions, er det nemlig afgørende, at vi bliver dygtigere til at kombinere energien fra bølger med andre typer vedvarende energi og dermed optimere stabiliteten i netværket og sikre den billigst mulige strøm.

”Bølgernes potentiale er enormt, og selvom vi i dag stadig er på et tidligt stadie som industri, så oplever vi lige nu samme niveau af innovation og udvikling, som vind og sol-industrierne tidligere har oplevet. Vi udvikler en løsning, der kan imødekomme fremtidens behov og supportere den grønne omstilling med flere offshore-muligheder,” siger Glenn McGuire og fortsætter:

”Vi tror på, at teknologien til at udvindeenergi fra bølger skal være robust og fleksibel, så den både kan udgøre en enkeltstående direkte strømkilde til eksempelvis fjerntliggende øer, og i kombination med vindmølleparker indgå i et netværk og være med til at bidrage ti power-to-x og fremtidens alternative brændsler, såsom f.eks. metanol og ammoniak,” siger Glenn McGuire.

Målet er, at et flydende strømgenerator-fartøj, der skal produceres af ældre, genanvendte skibe, som har vist sig i stand til at operere under ekstreme vejrforhold, som fx i Danmark og Nordsøen, med et potentiale til at generere 20 til 40 MW strøm.

Stærkt bud på fremtidens energikilde

Den Danske Maritime Fond har tradition for at være risikovillige i deres uddelinger. Det skyldes, at de stræber efter at præge udviklingen af Det Blå Danmark ved at fokusere på nye, innovative initiativer for den maritime fremtid. Både for at sikre den teknologiske udvikling i den maritime branche men også med tanke på at sikre det maritime Danmark som et attraktivt erhverv at arbejde indenfor i fremtiden.

Lotte G. Lundberg, der er direktør hos Fonden, siger om bevillingen af lån til Offshore Energy Solutions:

”Offshore Energy Solutions er en samling af meget erfarne folk fra shipping og offshore branchen, der er gået sammen om et stort og ambitiøst projekt, der skal skabe endnu et stærkt svar på fremtidens udledningsfrie energikilde. Samtidig formår de at tænke maritim cirkularitet ind i produktionen, hvilket gør projektet enestående sammenlignet med andre projekter indenfor bølgeenergi – det er især den sidstnævnte vinkel, der gør det interessant for os at støtte.”

Den Danske Maritime Fond har derfor valgt at støtte med et early engagement lån til den første fase af projektet, der dækker skibsdesign og udvikling.

Danmark har en gylden position

Det Blå Danmark har vist sig at være et attraktivt afsæt for nye projekter som dette. For Glenn McGuire var det helt oplagt at søsætte ideen om den flydende strømgenerator med afsæt i Danmark:

”Der er en stor velvilje fra regeringens side til at pushe grønne teknologiprojekter, men så sandelig også interesse fra en bred vifte af aktører fra den lokale offshore industri, vi har mødt på vores vej. Herunder er støtten fra Den Danske Maritime Fond med til at give os et rygstød i form af troværdighed og en blåstempling samt konkret kapital til at udvikle skibet,” siger Glenn McGuire.

Glenn understreger også, at det netop er bevillinger som denne, der er med til at muliggøre udviklingen af bølgeenergien – og det er der behov for, hvis det skal blive en bæredygtig forretningsmodel i fremtiden.

Med en historisk know-how og store aktører indenfor både konstruktion og drift i offshore industrien, let adgang til Nordsøen samt opbakning fra regeringen til at udvikle fremtidens grønne løsninger, står Danmark stærkt i forhold til at indtage en global førende rolle indenfor bølgeenergi i fremtiden – akkurat som vi tidligere så det med vindenergien.

Ny forskning skal vælge sejl til fremtidens skibe

Maersk-Pelican

Nyt forskningsprojekt skal bane vejen for sejl på fremtidens containerskibe og gøre det let at finde den optimale løsning afhængig af skibstype, rute og budget.

Et større fokus på grøn omstilling har betydet en stigende interesse blandt skibsejere og operatører for grønne fremdriftsalternativer til de fossile brændstoffer. Det har betydet et overraskende comeback til sejl, der i nye og innovative versioner skal hjælpe den maritime branche med at udlede færre drivhusgasser.

Men størstedelen af løsningerne til mere vindbåren sejlads er fortsat forbundet med usikkerhed, og der findes ikke en one-size-fits-all. Derfor skal et nyt forskningsprojekt fra DTU på virksomheden North Sails, med støtte fra Den Danske Maritime Fond, kortlægge potentialet ved vindfremdriftsteknologier på forskellige ruter.

Målet er at udvikle et analyseværktøj, der kan beregne, hvilke teknologier, der er mest optimale til et bestemt skib på en bestemt rute, så det bliver lettere at vælge den mest optimale løsning afhængig af skibstype, rute og budget, fortæller Martina Reche Vilanova, der er PhD på forskningsprojektet:

”Det er svært for rederier og operatører at gennemskue, hvilket Wind Propulsion System, der er den optimale til deres specifikke behov og krav. Rotorsejl, rigide vingesejl, dragesejl mv. kan hver især være overlegne på et bestemt sæt af ruter, skibe og operationelle løsninger – men det er helt umuligt at udpege én generel løsning, der er optimal på alle ruter. Derfor er vores mål at udvikle et værktøj, der ud fra den rute og skibstype, man står med, gør det muligt for operatørerne at se, hvad der vil virke bedst for dem. Det handler om at gøre det lettere og sikrere at vælge den grønne løsning.”

Selv om der er stor interesse i at investere i vindteknologier, fordi mange tror på potentialet, er det meget komplekst at forstå og afkode fordele og ulemper ved en bestemt vindteknologi, fortæller Martina Vilanova.

Ambitionen er, at cost-benefit analyseværktøjet kan ruste branchen til at udnytte vindens potentiale optimalt og derved fremskynde den grønne omstilling. Det vil ligeledes sænke den økonomiske byrde på operatørudgifter og tage højde for de driftsmæssige begrænsninger, når de rustes til at træffe den mest optimale beslutning, der passer til deres behov.

North Sails skal efter planen implementere værktøjet og bruge det internt i deres rådgivning til potentielle kunder.

Vigtigt analyseværktøj til at fremskynde grøn omstilling

Den maritime branche har de seneste år udviklet sig med stor hast, og det er blevet normalt at se nye, innovative teknologier i brug på danske skibe. Der bliver fortsat testet, udviklet og diskuteret hvad de bedste løsninger er – men flere sættes også i søen end nogensinde før.

Det glæder Lotte G. Lundberg, der er direktør i Den Danske Maritime Fond. For det er netop tiltag som disse, der bliver spejdet efter i ansøgningsbunken, når der fire gange om året skal uddeles støtte. Men mindst lige så vigtigt er det at blive i stand til at vælge den rette løsning blandt de mange muligheder. Og det er netop her projektet fra North Sails, kommer til sin ret:

”North Sails er et meget spændende erhvervsforskningsprojekt, der tager fat i de mange endnu uudforskede muligheder med vind som energikilde. Projektet bliver forhåbentligt et stærkt bidrag til mange forskellige aktører i Det Blå Danmark og kan hjælpe branchen på vej mod fremtidens fossilfrie fremdriftsenergi, når beslutningsgrundlaget for vindfremdriftsteknologier bliver stærkere”, siger Lotte G. Lundberg.

Støtten fra Den Danske Maritime Fond til North Sails sker med henblik på at udvikle branchens viden indenfor vindfremdriftsteknologier og konkrete værktøjer, der gør den grønne omstilling lettere og mere tilgængelig for flere aktører i Det Blå Danmark.

Projekter støttet i fjerde og sidste uddelingsrunde i 2022

frank-weichelt-Sa8ArXdpoTI-unsplash

Den Danske Maritime Fond har ved fjerde og sidste uddelingsrunde i 2022 bevilget 10,5 mio. kr. til Det Blå Danmark fordelt på 9 projekter. Hermed har i alt 46 projekter modtaget 46,6 mio. kr. i 2022.

Med de fire bevillingsrunder, vi har haft i 2022, er der grund til at hylde den til stadighed øgede lyst til iværksætteri i det maritime. For et år siden lancerede Den Danske Maritime Fond en kampagne, hvor vi stillede 30 mio. kr. til rådighed i 2022 og 2023 øremærket seed funding til maritime start ups. Dette var særligt motiveret af, at vi i slut 2020 og 2021 havde registreret et betydeligt fald i denne type projekter. Vi kan efter et års kampagneforløb hylde det faktum, at vi har fået et væsentligt øget antal ansøgninger på iværksætterprojekter og dermed også støttet et højere end forventet antal projekter med seed-funding. I alt er 17 start ups blevet hjulpet på vej i år, og de fleste under overskrifterne digitalisering, automatisering og grøn omstilling. Det er dermed projekter, der alle understøtter FN’s 17 Verdensmål, som er et vigtigt pejlemærke for Den Danske Maritime Fond også at operere under.

Bevilligede projekter er beskrevet kort nedenfor.

Erhvervsprojekter 

Offshore Energy Solutions er bevilget seed funding til første fase af et større projekt, hvor man vil udvikle et flydende ”Offshore Power Generator Vessel” baseret på genanvendelse af store container-, tank- og bulkskibe, der eftermonteres med moonpools og bølgeenergifangstteknologi til at producere elektricitet.
Du kan læse mere om projektet her.

UVision er bevilget seed funding til at udvikle en vision-baseret inspektions- og kontrolløsning til undervands-robotter. Sensoren vil gøre det lettere og billigere at visualisere, navigere og agere under havoverfladen og således accelerere den digitale transformation af undervandsarbejde.
Du kan læse mere om projektet her.

CLIIN Robotics er bevilget seed funding til et udviklingsprojekt omkring omkostnings- og kompleksitets-reduktion af deres nuværende robot, som bl.a. benyttes til indvendig tankrensning, udvendig skrogrensning, samt udvendige rensnings- og inspektionsjobs, der kræver arbejde i højden.
Du kan læse mere om projektet her.

Maritim forskning

North Sails har fået støtte til et erhvervsforskningsprojekt, der skal udvikle et cost-benefit analyseværktøj til analyse af forskellige vindfremdrivningsteknologier. Alle kendte vindfremdrivningsteknologier inddrages, herunder rotorsejl, rigide vingesej, dragesejl, DynaRig, Turbosail, hvoraf nogle allerede er i drift og andre endnu er på konceptstadiet. Målet er at bestemme den optimale teknologi for konkrete skibe på forskellige ruter, med henblik på at udnytte vindens potentiale maksimalt, fremskynde den grønne omstilling, og sænke brændstofomkostninger med respekt for operationelle begrænsninger.
Du kan læse mere om projektet her.

DTU Electro har fået støtte til et forskningsprojekt, der skal bidrage til at afdække elementerne, som er væsentlige i forhold til arbejdet med autonome skibe. Målet er at udvikle et intelligent beslutningsstøtte-system, som kan analysere et navigationsscenarie baseret på både COLREGS (de internationale søfartsregler) og en datadrevet modellering af ”godt sømandskab”, og som kan levere navigationsforslag, der reducerer risikoen for ulykker.
Du kan læse mere om projektet her.

 Maritim erhvervsudvikling

 Green Ship of the Future har fået støtte til at udfærdige et studie af mulighederne for energioptimerede retrofit løsninger. Projektet vil via casestudier af tre typer tonnage (større containerskib, feederskib og RoRo tonnage) og deres tekniske og operationelle profil undersøge, hvad der er muligt at retrofitte, og hvad der forventes muligt frem mod 2030. Derudover vil projektet med udgangspunkt i et af skibene undersøge, hvordan energieffektivitet forbedringsmulighederne påvirkes af en eventuel konvertering til metanol baseret fremdrift.
Du kan læse mere om projektet her.

Relevent ApS har fået støtte til afholdelse af en konference/udstilling om cirkulær økonomi. Med støtten etableres et maritimt track, hvor maritime virksomheder får mulighed for at udstille deres produkter, services og cirkulære forretningsmodeller.
Du kan læse mere om projektet her.

Danske Rederier m.fl. har fået støtte til aktiv deltagelse og synliggørelse af Det Blå Danmark på Folkemødet på Bornholm, der finder sted i dagene den 15. juni – 18. juni 2023. Arrangementet afholdes i samarbejde med Danske Maritime og Danske Havne. Formålet med deltagelsen er at sikre det maritime erhverv en stærk position over for beslutningstagere og befolkning og højne bevidstheden om Det Blå Danmarks rolle, virke og væsentlighed.
Du kan læse mere om projektet her.

Uddannelse og rekruttering

Danske Maritime har fået støtte til at indgå et partnerskab med kampagnen ”Engineer the Future”. Hensigten med samarbejdet er at få flere børn og unge til at interessere sig for teknologi, herunder teknologi i forbindelse med den maritime industri og i forlængelse heraf få flere unge til at søge ind på teknologiske og maritimt relevante uddannelser – ikke mindst ingeniøruddannelser.
Du kan læse mere om projektet her.

Relevent, Vækst og bæredygtighed – Danmark kan blive førende på cirkulær økonomi i den maritime industri

Relevent

Baggrund

EU har med European Green Deal udråbt cirkulær som den vigtigste brik i den grønne omstilling. I Danmark har vi har kapaciteten og ekspertisen til at blive førende på området og til at udnytte det enorme potentiale, der ligger i det cirkulære til gavn for både klima og økonomisk vækst. Det kræver samarbejde og partnerskaber på tværs, og fokus på alle led i værdikæden og alle faser i skibets livscyklus – fra design, konstruktion, drift, reparation og ophugning. Dette projekt sætter fokus på mulighederne i den maritime sektor i en cirkulær kontekst for at fremme cirkulære løsninger, teknologier og forretningsmodeller i den maritime industri.

Projektbeskrivelse

Den maritime industri spiller en afgørende rolle i dansk erhvervsliv – den position skal fastholdes også i forhold til de muligheder, der er på den bæredygtige agenda. I forbindelse med nordens førende event for cirkulær økonomi – LOOP Forum – sættes der i samarbejde med Danske Maritime fokus på cirkulær omstilling i den maritime industri. Dels ved at showcase løsninger og forretningsmodeller i et fælles udstillingsområde. Dels ved inspiration og videndeling på et 2-timers konferencespor. Visionen med LOOP er at samle og inspirere på tværs af nationer, sektorer og værdikæder. Den maritime sektor bliver nu inkluderet, så hullerne i det cirkulære kredsløb kan identificeres og lukkes i samarbejde med både skibsværfter, producenter og andre virksomheder.

Forventede resultater

Det er vigtigt at vi bliver bedre til at udnytte de ressourcer og råmaterialer, som indgår i den maritime industri. Mange virksomheder her er allerede begyndt at kigge i en cirkulær retning med nye produkter og forretningsmodeller. Disse løsninger skal frem i lyset og inspirere flere til en cirkulær transition.
Målet med projektet er derfor at samle hele værdikæden i den maritime industri til at lade sig inspirere fra andre brancher, der også deltager på LOOP. Med et konferenceprogram på højeste faglige niveau, og et udstillingsområde med maritime virksomheder med cirkulære løsninger og forretningsmodeller øges kendskabet til behovet og muligheder for denne omstilling.

 

UVision, UVision sensor til vision-baseret inspektions- og kontrolløsning til undervandsrobotter

UVision

Baggrund

Uanset om vi arbejder med skibsskrog, ballasttanke, havvindmøller eller studerer miljøfaktorer i vores oceaner, lever vi i en verden med et stigende behov for at forstå, hvad der sker under vandet. Undervandsdroner er et godt alternativ til dykkere, når der skal udføres dyre og ofte farlige opgaver i et udfordrende maritimt miljø. Dronerne har dog sine begrænsninger. – Videooptagelser er en besværlig og tidskrævende måde til at få overblik over målet for sin undersøgelse. – Manglende orientering og rumlig forståelse gør droneoperatørensnavigation og automatisering af navigationen til en udfordring. – Præcis kontrol af droner er vanskelig på grund af dønninger og strøm.
I projektet vil vi udvikle en UVision Sensor løsning til undervandsdroner for at gøre det lettere og billigere at visualiser, navigere og agere under overfladen. Ved at kombinere forskellige teknologiske komponenter vil vi forbedre effektiviteten af arbejdet under vand, samt øge kvaliteten af resultaterne. Vi vil således accelerer den digital transformation af undervandsarbejde.

Projekt

I projektet vil vi udvikle software og hardware og til slut have en prototype, der er klar til produktion. Der skal laves en grundig vurdering af de komponenter, der skal integreres, tilpasses og optimeres til de use-cases vi fokuserer på. Eksempelvis skal vi identificere de optimale computer-vision-algoritmer til at mappe og visualisere omgivelserne såvel som til at beregne position og orientering af Sensoren. Der ligger også en stor opgave i det design, vi skal lave af indbygningen i forhold til komponenter, dronemontering og -integrering
samt vandtryk.

Forventede resultater

I projektet vil vi udvikle en kundevalideret prototype med følgende funktioner:

  • 3D fotogrammetri: Fotorealistisk 3D digital repræsentation eller “digital twin” af emner under vand.
  • 3D-kortlægning i realtid: Kortlægger omgivelserne, hvilket letter operatørens arbejde og muliggør automatisering af dronen.
  • Forbedret dronekontrol: Mere akkurate positionering baseret på computer-vision og bevægelsessensorer, der giver en forbedret stabilitet af dronen til præcisionsopgaver.
  • Cloud og webportal: Hvor 3D modellerne opbevares og kan ses og kommenteres af alle involverede parter.

I projektet vil vi forberede produktionprocesser, så vi hurtigt er klar til at sælge og levere.

Danske Rederier, Danske Maritime og Danske Havne, Folkemødet på Bornholm 2023

DR, Folkemødet

Baggrund

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime ønsker at fortsætte og følge op på tidligere års fælles deltagelse af Det Blå Danmarks fremstød på Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni 2023.

Projektbeskrivelse

Danske Rederier, Danske Havne og Danske Maritime deltager på Folkemødet 2023 i fællesskab og repræsenterer den samlede maritime klynge – Det Blå Danmark. De maritime organisationer bruger Folkemødet strategisk og målrettet til at markere den maritime klynges samfundsrelevans og værdiskabelse overfor relevante interessenter – ministre, folketingsmedlemmer, lokalpolitikere, embedsmænd, organisations- og erhvervsfolk, pressen og befolkningen.

Forventede resultater

Formålet med deltagelsen på Bornholm er at gavne hele erhvervet ved at vise sektorens samfundsbidrag og kulturelle aftryk, samtidig med at befolkning og beslutningstagere gøres opmærksom på aktuelle problemstillinger med relevans for de maritime erhverv.

 

Danske Maritime, Partnerskab med Engineer the Future

Danske Maritime Force Technology 2021

Danske Maritime
Force Technology 2021

Baggrund

For den maritime industri er adgang til de rigtige medarbejdere med de rigtige uddannelser og kompetencer afgørende for branchens fortsatte succes og udvikling. Derfor er Danske Maritime engageret i en lang række aktiviteter og indsatser inden for uddannelse og rekruttering, ikke mindst igennem projekter støttet af Den Danske Maritime Fond. Den maritime industri oplever en betydelig mangel på medarbejdere med tekniske uddannelser, herunder ingeniører.

Projekt

Dette projekt centrerer sig om at tiltrække flere til maritimt relevante tekniske uddannelser, herunder ingeniøruddannelser, ved at indgå et partnerskab med kampagnen Engineer the Future i perioden 2023 og 2024. Partnerskabet skal bl.a. bidrage til skabe interesse for STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, sætte fokus på behovet for ingeniører i den maritime industri, inddrage den maritime branche i kampagneaktiviteter og
kvalificere samarbejder med uddannelsesinstitutioner m.m.

Forventede resultater

Der er mange interessante karrieremuligheder inden for det maritime felt, som børn og unge i Danmark i alt for lille grad har øje for. Et samarbejde mellem Danske Maritime og Engineer the Future vil kunne give danske skole- og gymnasieelever et indblik i og interesse for en branche, de ellers let kan overse. Vores fælles aktiviteter vil kunne øge synligheden af den maritime industri og de mange spændende job, der findes her

 

International interesse i dansk undervandsrobot

Historie1_hydrohull

International interesse i den fjernstyrede undervandsrobot, der er på vej til at blive implementeret i store havne verden over. Den danskproducerede ROV gør det lettere og hurtigere at rengøre skibsskrog og dermed sikre hurtigere sejlads og mindre brændstofforbrug.

Startupvirksomheden, Hydro Hull Cleaning, har med støtte over flere gange fra Den Danske Maritime Fond udviklet en undervandsteknologi, hvor man med et joystick, sonar og videomonitorering kan rense skibenes bund for konkylier og organismer – også kaldet biofouling. Sea Badger hedder den. Nu er undervandsfartøjet klar til at blive implementeret i store havne verden over og bidrage til en hurtigere og mere bæredygtig sejlads på tværs af verdenshavene.

”Vi har udviklet en undervands ROV, som er blandt verdenstoppen. Det har krævet flere års arbejde at nå hertil, men nu er vi i dialog med både NATO-flåder og kommercielle brugere om at lease vores teknologi til dem. Og nu er vi klar til at vise den globale skibsbranche, hvor godt vores produkt faktisk er,” siger Robert Kledal, der er CEO hos Hydro Hull Cleaning.

Startupvirksomheden har udviklet og finpudset deres prototype gennem flere år, og efter omfattende tests og beregninger, melder de sig nu klar til at gå på markedet med deres fjernstyrede undervandsrobot. Det skyldes ikke mindst en hjælpende hånd fra Den Danske Maritime Fond.

”Støtten fra Den Danske Maritime Fond har været livgivende for os. Det koster mange penge, ressourcer og mod at kaste sig ud i at udvikle en helt ny teknologi. Over flere gange har fonden vist sig at have stærk fagindsigt og en ikke bureaukratisk struktur, som gør dem til en optimal partner for os,” siger Robert Kledal.

Den Danske Maritime Fond valgte for første gang i 2014 at støtte projektet, hvor den første prototype blev udviklet. Sidenhen er tilflydt yderligere midler. Det er resulteret i to søstervirksomheder, hvoraf den ene udvikler og producerer ROV’en, Sea Badger, og den anden et tilhørende elektrisk system, en thruster, der både benyttes til undervandsfartøjet samt sælges til brug på andre undervandsfartøjer.

Skal løse flere af skibsbranchens udfordringer

Der har de senere år kun været en voksende interesse for at finde de gode løsninger til skibsrengøring i takt med at den grønne omstilling har gjort sit indtog i industrien. Og her byder Sea Badger sig til ved at kunne løse tre centrale problemstillinger.

For det første sejler skibene hurtigere, når bunden og siderne skrabes fri af snavs. Og sådan kan man samtidig spare på brændstoffet – og dermed også CO2-udledningen – men komme lige så hurtigt frem.

For det andet kan det være med til at sikre den globale biodiversitet. Når bunden lettere og oftere renses, undgår vi at skibe, der sejler på langfart, slæber invasive fremmed arter med hjem fra fx Brasilien til København, når de flyttes på tværs af havmiljøer. Det er en af de største trusler mod biodiversiteten.

For det tredje undgår man at bruge dykkere til at rense skibskrog. Gennem flere år har der været frygtelige historier forbundet med at lade lokale dykke ned på bunden af havne for at rense skibsskrog. Det er et meget farligt arbejde, og kræver derfor også de helt rette strømforhold for at kunne udføres. Det betyder, at en dykker kun kan udføre arbejdet, når der er strømforhold på max 1 knob, mens Sea Badger kan udføre arbejdet i strømforhold på op mod 3 knob.

Læs mere om de to søstervirksomheder her:

Copenhagen Subsea: https://www.copenhagensubsea.com/

Hydro Hull Cleaning: https://www.hhcleaning.dk/

 

Projekter støttet i årets tredje uddelingsrunde

Port of Aarhus in Denmark

Den Danske Maritime Fond har ved årets tredje uddelingsrunde bevilget 8 mio. kr. til Det Blå Danmark fordelt på 11 projekter.

Udover de stadig indkommende ansøgninger og efterfølgende bevilling af seed funding til start ups, er der denne gang to universiteter, der har fået støtte til forskning og udvikling af undervisningsmateriale. Maritim Forskning forbliver et af de større støtteområder for Den Danske Maritime Fond, og dette område bevilges typisk hvert år med omkring 25% af vores uddelte midler.

De bevilligede projekter er beskrevet kort nedenfor.

Erhvervsprojekter

SilkOcean har modtaget seed-funding til videreudvikling af et avanceret elektronisk kontrol- og tændingssystem til UV-baserede ballastvandsrensningsanlæg. Systemet skal håndtere problemerne med nuværende tekniske løsninger, nemlig størrelse, omkostninger og pålidelighed.
Du kan læse mere om projektet her.

VizTrack har modtaget seed-funding til videreudvikling af en kamera-baseret tracking løsning, som kan identificere og lokalisere trailere på terminaler og ombord på RoRo/RoPax skibe. Projektet sker i samarbejde med DFDS.
Du kan læse mere om projektet her.

Maritim forskning

DDTU Electro har fået støtte til at udvikle en metode til opsamling og analyse af laser-ablateret maling. Laser ablation (også kaldet laser blasting) er tænkt som et miljøvenligt alternativ til traditionel sandblæsning af skibsskrog under dokning, hvilket medfører en betydelig forurening af både land- og havmiljøet, hvor malingspartiklerne ender som mikroplast og andre giftstoffer. For at vurdere metodens miljømæssige påvirkning, skal både faststof og gasudvikling fra laser-ablationen analyseres ved forskellige laser- og malingsparametre.
Du kan læse mere om projektet her.

DTU Management har fået støtte til et forskningsprojekt, der skal udvikle nye prognosemetoder til at forudsige efterspørgsel og prisniveau i dry-bulk fragtmarkeder på relativt kort sigt (6-måneders forecasts).
Du kan læse mere om projektet her.

CBS er bevilget midler til blandt andet at understøtte udarbejdelsen af en ny international forskningsbaseret lærebog med arbejdstitlen ”The Great Integration – Global Shipping in the Digital Era”. Andre arbejdsopgaver vil være undervisning på kurset ”Strategy and Digitalization” på CBS samt udarbejdelse af en international tidsskriftartikel om emnet.
Du kan læse mere om projektet her.

Maritim erhvervsudvikling  

Rådet for Grøn Omstilling har fået støtte til afholdelse af en workshop i Danmark, hvor danske erfaringer med succesfuld håndhævelse af SECA-regulering (Sulphur Emission Control Area) præsenteres. Målgruppen er Middelhavslande, hvor det forventes at et SECA etableres på sigt.
Du kan læse mere om projektet her.

OSK-ShipTech har fået støtte til at udfærdige en teknisk velfunderet analyse, der skal dokumentere, at fremtidige færger til indenrigsfart uden forringelse af sikkerheden kan konstrueres efter reglerne gældende for High Speed Craft (højhastighedspassagerfartøjer). Analysen skal danne grundlag for udvikling af et internationalt regelsæt, der fremmer anvendelsen af mere moderne materialer og byggemetoder i nybygning af fremtidige passagerskibe.
Du kan læse mere om projektet her.

Asia House har fået støtte til en for-analyse, der vil afdække innovations- og eksportmulighederne for danske maritime teknologier i Indien. Analysen omfatter blandt andet kortlægning af konkrete indiske maritime behov og potentielle danske maritime løsninger samt facilitering af en indledende dialog mellem parterne.
Du kan læse mere om projektet her.

Danske Maritime har fået støtte til en analyse af den danske maritime industris eksport til de vigtigste markeder globalt. Målet er at dokumentere og synliggøre den maritime industris andel af og betydning for dansk eksport, for at skabe opmærksomhed om sektorens rammevilkår og dermed sikre indflydelse.
Du kan læse mere om projektet her.

Nul-Kryds (forening som repræsenterer skibsingeniørstuderende på DTU) har fået støtte til afholdelse af den traditionsrige NTHS-kongres i 2022. Studerende fra 5 nordiske tekniske universiteter får på 5 dage mulighed for at besøge en række danske maritime virksomheder og opbygge et skandinavisk fagnetværk.
Du kan læse mere om projektet her.

Støtte til de almennyttige projekter ovenfor er bl.a. muliggjort af bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.