­

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 63 blog entries.

Udtalelse fra MBA Legatmodtager

Ingrid_Marie_Andersen_14635

Den Danske Maritime Fond har til formål at støtte vækst og udvikling af Det Blå Danmark. Et af mange fokusområder er at udvikle talentmassen i den maritime sektor.
Fonden ønsker med støtten af MBA legater at fremme og styrke lederudviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde ledere, som har et internationalt potentiale, branchen kan satse på. Du kan læse mere om MBA Legatet under “Vejledning for ansøgning”. Link her: Vejledning-for-ansoegning

Ingrid Marie fra Maersk er en af Fondens udvalgte modtagere af MBA Legatet og har i sommeren 2020 afsluttet sin executive MBA på DTU.
Du kan læse Ingrid Maries refleksion omkring studiet her: DDMF IMA, Ingrid Marie

Scyborg ApS, Service platform til havvindmølle vinger

MSS Involver - reduced

Foto: Charlotte Holst Frahm @MSS

Baggrund

Det store fokus på CO2 udledninger og grøn energi er medvirkende til at energi fra havvind står overfor en kraftig vækst i de kommende årtier, både i og udenfor Danmark. Danmark har været foregangsland indenfor havvind, hvilket har givet Danmark en førerposition indenfor vindmølle teknologier, service og mange af de maritime operationer som i dag udføres af de maritime Danmark.

Selvom prisen på havvind energi er kommet langt ned i pris, så er det fortsat relativt omkostningstungt på service og vedligehold. Møllerne står i et barsk miljø – de er ofte langt fra land og spredt over et stort areal.

I det barske vind- og vejrlig er vingerne specielt udsatte. Vejrliget giver anledning til skader fra lynnedslag samt overflade erosion af vingerne, som reducerer energien fra møllen. Det er omkostningstungt at servicere og reparere vingerne, fordi der stilles særlige krav til serviceskibene og mobilisering af de teknikere som skal udføre arbejdet på møllerne.

Projekt

I dag foregår service og reparation af vindmølle vinger hovedsageligt vha. kranskibe som afmonterer vingerne eller ved teknikere i klatreudstyr, som sendes ud til møllerne for at udføre service og reparationer. Disse metoder har nogle åbenlyse ulemper såsom sikkerhedsrisici for teknikkerne, høje omkostninger pga. ”tung” mobilisering og højt CO2 aftryk fra skibene.

Robot- og automatiserings-teknologi er udset til at blive et vigtigt element for service og reparation af fremtidens vindmøller, og eks. vingerobotter udvikles af flere spillere i markedet. Men, robot teknologi vil i sig selv ikke reducere omkostningerne, måske tværtimod, da disse er domineret af mobiliseringsomkostninger.

Projektet vil eftervise et nyt innovativt koncept til mobilisering af fremtidens robotløsninger til vingevedligehold. Det vil reducere omkostningerne ved at muliggøre en mere effektiv udnyttelse af skibene, give et markant lavere CO2 aftryk og ikke mindst gøre arbejdet til havs mere sikkert.

Forventede resultater

Projektets formål er at demonstrere en forretningsplan hvori løsningen kan færdigudvikles og bringes til marked. Projektet ønsker også at demonstrere et basic design, dvs. lave tekniske tegninger og beregninger på konceptet.

 

Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2020

Nyhedsbrev okt 2020

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 6,5 millioner kroner til 6 projekter. Der har til denne runde været lidt færre ansøgninger end vanligt, men til gengæld rammer projekterne bredt vort uddelingsfokus, herunder lån til start-ups og donationer til forskning og uddannelsesudvikling. Og de fleste med et højt element af digitalisering, automatisering og grøn omstilling – temaer som er gennemgående for vores uddelinger.
Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, oktober 2020

Marstal Navigationsskole, Nye øvelsesjoller

Untitled2

Baggrund

Maritime uddannelsestilbud i Danmark er fortsat og skal vedblive at være af højeste kvalitet for at sikre et konsolideret ”Blå Danmark”, som befinder sig i stadig større konkurrence med udlandet.
Marstal Navigationsskole har uddannet personel til dette segment af Danmark i mere end 150 år. Kvalitet og sikkerhed er derfor en hjørnesten i en ellers foranderlig verden, og der arbejdes kontinuerligt med både sikkerhed, kompetenceudvikling, udviklingsprojekter, materielvedligehold og -udskiftning samt studieordninger, der er tilpasset behovet fra Det Blå Danmark i en international verden.
Fornyelse af undervisningsmaterialer i form af øvelsesjoller er en del af projekt om opgradering af havnefaciliteter og materiel til gavn for alle studerende, kursister samt undervisere med henblik på at tilgodese ovenstående.

Projekt

Projektet er opdelt i tre faser med første og vigtigste fase, som er indkøb af to øvelsesjoller til sejlads med elever, studerende og kursister. Det er denne del Den Danske Maritime Fond har ydet støtte til.
Anden fase er indkøb af redningsbåd og FRB-båd med tilhørende davit- og kransystem. Denne del kræver projektering på havnen i Marstal i samarbejde med Ærø Kommune.
Sidste fase 3 er nye faciliteter i form af bådhal til anvendelse af opbevaring, vedligehold, undervisning, tørre- og omklædningsrum.

Forventede resultater

Marstal Navigationsskoles elever, studerende og kursister får de bedste undervisningsmuligheder og tidssvarende sikkerhedsudstyr, for at højne færdigheder i forbindelse med søredning.
Nyt og forbedret materiel samt nye havnefaciliteter vil styrke kursusvirksomhed, hvor både kvalitet og økonomi altid er vægtige parametre.
Udbud af FRB og redningsbådskurser samt kvalitetsløft af undervisning med øget indtjening på søsikkerhedsområdet, hvor der i nærmeste fremtid, atter forventes stort antal kursister, der skal gennemgå genopfriskning af søsikkerhed. Kravet om genopfriskning af søsikkerhed hvert 5. år blev indført 01.01.2017, og dermed er der igen et meget stort behov i ultimo 2021, primo 2022.

Fonden Dansk Standard, Udvikling af en ny ISO standard for maritim energieffektivitet

Billede til Fondens hjemmeside 2

Baggrund

IMO vedtog i 2013 Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) med det mål at sænke CO2 udledninger fra skibsfarten med 10%-50%. Men effekten har ikke været som ønsket. En IMO-rapport fra august 2020 påpeger, at der er sket en stigning i udledninger fra den globale skibsfart på 9,3% i perioden 2012 til 2018. Rederier, der ønsker at opfylde deres SEEMP, forventes at indkøbe og benytte mere energieffektive systemer. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage objektive sammenligninger af energieffektiviteten af maritime systemer, da der ikke findes uvildige mærkningsordninger eller standarder, der understøtter dette.

Projekt

Formålet med projektet er at udvikle en ny ISO-standard for maritime systemers energieffektivitet, herunder for elektriske installationer, udstyr, komponenter og systemer for retrofit såvel som nybyg. Projektets partnere (Dansk Standard, Danske Maritime og ReFlow Maritime) ønsker gennem den nye standard at give rederier og producenter af maritimt udstyr et internationalt anerkendt værktøj til at sammenligne og vælge de mest energieffektive løsninger. Projektet vil hjælpe den maritime sektor med at reducere CO2-udledning samt understøtte arbejdet med SEEMP og FN’s verdensmål.
I projektets første fase vil forslaget til en ny standard blive udviklet med indgående inddragelse af nationale interessenter fra den maritime sektor. I projektets anden fase vil forslaget til den nye standard blive fremsat i ISO, hvor Danmark vil stå i spisen for en arbejdsgruppe bestående af danske og internationale eksperter, der vil udvikle den endelige standard. I denne fase af projektet vil en indgående involvering af nationale og internationale interessenter også blive igangsat for at sikre opbakning til forslaget og at den endelige standard møder sektorens behov.

Forventede resultater

Den nye standard vil blive et vigtigt værktøj til at understøtte redere og producenter af maritimt udstyrs arbejde med at reducere udledning af drivhusgasser. Standarden vil gøre det muligt for redere og værfter at identificere de mest energieffektive komponenter, systemer og løsninger på et objektivt grundlag. Den nye standard vil også gøre det muligt at lave en objektiv sammenligning af maritime systemers energieffektivitet for at forhindre energitab, forbedre omkostningseffektiviteten og forbedre miljøet under maritim transport.

Læs med om et af vores erhvervsprojekter der via en app bidrager til sikkerhedslæring til søs

IHS Markit pictures2  IHS Markit pictures, ver 4

Scoutbase fik i 2019 et start-up lån af Fonden til at videreudvikle deres produkt (Sikkerhedslæring til søs) fra en tidlig MVP til en skalerbar og kommercielt levedygtig løsning. Scoutbase er en digital feedback-platform via en app på smartphone til besætningen på skibe, der automatisk sporer problemer relateret til “de menneskelige faktorer”, som påvirker arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel om bord på skibe. Rederierne får adgang til de indsamlede data, på et simpelt og intuitivt dashboard, hvor man kan holde øje med, hvordan de forskellige indikatorer for menneskelige faktorer udvikler sig, hvor de kommer fra, hvor ofte de opstår, og hvad konsekvenserne er. Data kan ses for hele flåden eller for de enkelte skibe, således at det kan afgøres, hvor der er behov for tiltag.
Scoutbase er kommet rigtig godt fra start og bruges i øjeblikket af både DFDS og Shell Maritime & Shipping. Det næste halve år går med at udrulle Scoutbase til yderligere to-tre rederier samt via forholdet til Shell at begynde at adressere de over 400 virksomheder, der deltager i deres “Partners in Safety” program.
Scoutbases afsluttende rapport til Fonden om projektets forløb og resultater giver et godt indblik i proces og milestones, om landvindinger, udfordringer, next step mv.
Du kan læse mere om projektet og deres afsluttende rapport her: Link

Maritim innovation på en ny måde

2019-002 nyt billede

Læs med i ugens SØFART, Maritimt Synspunkt om DTU Skylab og den nye maritime vinkel, som Den Danske Maritime Fond har medvirket til at facilitere.

Den maritime industri har brug for flere startups og iværksættere. En bevilling fra Den Danske Maritime Fond skal inspirere centre, institutter og uddannelsesretninger på DTU til at udvikle ny teknologi til søfarten. Tre maritime startups, MASH Energy, Dacoma og Subblue Robotics, var tidligere på DTU Skylab programmet og har efterfølgende fået finansiering fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til videreudvikling.

Lotte G. Lundberg: Maritim innovation på en ny måde – Maritimt synspunkt, SØFART

 

Nyhedsbrev nr. 2, juni 2020

edited-03220-kopi, ROBOT

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 13 millioner kroner til 14 projekter. I denne Fondens 2020 sommeruddeling er vi glade for at have bidraget væsentligt til forsknings- og uddannelsesaktiviteter. En større bevilling går til etablering af en ”Maritime Chair” på DTU. Herudover doneres et betydeligt beløb til styrkelse af CBS’ shipping bachelor program, idet vi har ønsket at understøtte Bachelorløftet lanceret fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sidste år, og som en række virksomheder i Det Blå Danmark har bundet sig til. Endnu en interessant rammebevilling går til DTU Skylab, som Fonden har ønsket at støtte pro-aktivt. DTU studerende får mulighed for at udvikle ideer og prototyper, som på sigt måske kunne kommercialiseres. På trods af Covid-19 krisen er vi også glade for at se den uændrede virkelyst på start-ups, og denne gang er der også ydet et antal lån til udvikling af digitale løsninger indenfor både kommercielle og operationelle aktiviteter.
Du kan læse nyhedbrevet her: Nyhedsbrev nr. 2 – Juni 2020

Danish Export Association, The Maritime 3D Virtual Reality Showroom

Grafik www

Baggrund

Skibsbygning og shipping er en global markedsplads med mange rejser både indenfor salg og løbende kravs-ændringer. Et 3D og Virtual Reality (VR) Showroom kan skabe en fælles platform, hvor danske leverandører kan vise og diskutere tekniske løsninger i en virtuel skibsmodel, for på den måde at spare tid, og penge og reducere miljøbelastning og installationsfejl. Men VR-udvikling og -udstyr er omkostningstungt og begrænser sig ofte til kun at være tilgængeligt for store aktører. The Maritime 3D Virtual Reality showroom skal give adgang til at hele værdi-kæden kan gøre brug af 3D VR-fremvisning og projektmøder globalt.

Projektet bygger på den danske styrke i samarbejde og vidensdeling, der muliggør, at leverandører af alle størrelser kan være med i dette digitaliseringstiltag.

Projekt

The Maritime 3D Virtual Reality Showroom er en virtuelt designet skibsmodel med danske løsninger. Kunder og slutbrugere kan vises rundt og se de danske maritime produkter indsat i den rigtige kontekst i et virtuelt skib. Det virtuelle skib skal understøtte digitaliseringen af den danske maritime industri. Virtual Reality lader Det Blå Danmark agere og levere digitalt. Projektet skal bidrage til samarbejder og partnerskaber mellem udstyrsproducenter, arkitekter, designere, skibsværfter og rederier, ligesom projektet øger kvalitet og slutresultat samtidig med en reduktion af rejseomkostninger og miljøbelastning for salgs- og projektdelen af den globale skibsbygningsindustri.

Forventede resultater

Projektet vil styrke dialogen med mulige kunder samt alle, der influerer beslutningsprocessen omkring valg af udstyr. Projektet giver de maritime virksomheder i Danmark øgede muligheder for salg og udvikling af løsninger i samarbejde med kunderne.

Resultaterne bliver:

* Bedre international markedsføring af danske maritime virksomheder og branding af Det Blå Danmark og understøtter UNs bæredygtige udviklingsmål (SDG) nr. 8 (Anstændige jobs og økonomiskvækst).
* Besparelser på rejseomkostninger og reduktion af miljøbelastningen (SDG 13: Klimaindsats).
* Øget kvalitet med inddragelse af flere brugere tidligt i processen til minimering af fejl og mangler (SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion).
* Tættere og tidligere dialog med kunden: Nemmere adgang til virtuelle fællesmøder inde i skibsdesignet med alle relevante aktørerne på samme tid. (SGD 17: Partnerskab for handling).

CoInsights ApS, Teknologikonference på DTU i 2020

edited-03583-kopi

Baggrund

I samarbejde med DTU blev der i efteråret 2019 afholdt en teknologikonference under navnet; RoboInsights, omhandlende ny teknologi indenfor bla. robotics og kunstig intelligens. Konferencen var en succes og vil blive gentaget i 2020 nu med en tilføjelse af et maritimt spor.

Projekt

Konferencen afholdes på DTU den 4. november 2020. Programmet vil, indenfor det maritime område, have fokus på fremtidens løsninger indenfor autonom skibsdrift og virtual og augmented reality mv. Der vil være oplæg fra forskere om igangværende maritim forskning, oplæg fra ShippingLab samt oplæg fra maritime virksomheder og start-ups. En del af programmet vil være besøg på DTU´s nye test center for robotter; ASTA (Autonomous Systems Test Arene).

Forventede resultater

På konferencen bliver der rig mulighed for at netværke samt at finde inspiration fra andre brancher, idet forskere og virksomheder vil være til stede fra forskellige brancher.
Med støtten fra Den Danske Maritime Fond er der mulighed for at invitere 50 studerende til konferencen med det mål at synliggøre Det Blå Danmark og inspirere til at vælge STEM/det maritime område.

edited-02991-kopi