­

Aktuelt

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 58 blog entries.

Læs med om et af vores erhvervsprojekter der via en app bidrager til sikkerhedslæring til søs

IHS Markit pictures2  IHS Markit pictures, ver 4

Scoutbase fik i 2019 et start-up lån af Fonden til at videreudvikle deres produkt (Sikkerhedslæring til søs) fra en tidlig MVP til en skalerbar og kommercielt levedygtig løsning. Scoutbase er en digital feedback-platform via en app på smartphone til besætningen på skibe, der automatisk sporer problemer relateret til “de menneskelige faktorer”, som påvirker arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel om bord på skibe. Rederierne får adgang til de indsamlede data, på et simpelt og intuitivt dashboard, hvor man kan holde øje med, hvordan de forskellige indikatorer for menneskelige faktorer udvikler sig, hvor de kommer fra, hvor ofte de opstår, og hvad konsekvenserne er. Data kan ses for hele flåden eller for de enkelte skibe, således at det kan afgøres, hvor der er behov for tiltag.
Scoutbase er kommet rigtig godt fra start og bruges i øjeblikket af både DFDS og Shell Maritime & Shipping. Det næste halve år går med at udrulle Scoutbase til yderligere to-tre rederier samt via forholdet til Shell at begynde at adressere de over 400 virksomheder, der deltager i deres “Partners in Safety” program.
Scoutbases afsluttende rapport til Fonden om projektets forløb og resultater giver et godt indblik i proces og milestones, om landvindinger, udfordringer, next step mv.
Du kan læse mere om projektet og deres afsluttende rapport her: Link

Maritim innovation på en ny måde

2019-002 nyt billede

Læs med i ugens SØFART, Maritimt Synspunkt om DTU Skylab og den nye maritime vinkel, som Den Danske Maritime Fond har medvirket til at facilitere.

Den maritime industri har brug for flere startups og iværksættere. En bevilling fra Den Danske Maritime Fond skal inspirere centre, institutter og uddannelsesretninger på DTU til at udvikle ny teknologi til søfarten. Tre maritime startups, MASH Energy, Dacoma og Subblue Robotics, var tidligere på DTU Skylab programmet og har efterfølgende fået finansiering fra bl.a. Den Danske Maritime Fond til videreudvikling.

Lotte G. Lundberg: Maritim innovation på en ny måde – Maritimt synspunkt, SØFART

 

Nyhedsbrev nr. 2, juni 2020

edited-03220-kopi, ROBOT

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 13 millioner kroner til 14 projekter. I denne Fondens 2020 sommeruddeling er vi glade for at have bidraget væsentligt til forsknings- og uddannelsesaktiviteter. En større bevilling går til etablering af en ”Maritime Chair” på DTU. Herudover doneres et betydeligt beløb til styrkelse af CBS’ shipping bachelor program, idet vi har ønsket at understøtte Bachelorløftet lanceret fra Uddannelses- og Forskningsministeriet sidste år, og som en række virksomheder i Det Blå Danmark har bundet sig til. Endnu en interessant rammebevilling går til DTU Skylab, som Fonden har ønsket at støtte pro-aktivt. DTU studerende får mulighed for at udvikle ideer og prototyper, som på sigt måske kunne kommercialiseres. På trods af Covid-19 krisen er vi også glade for at se den uændrede virkelyst på start-ups, og denne gang er der også ydet et antal lån til udvikling af digitale løsninger indenfor både kommercielle og operationelle aktiviteter.
Du kan læse nyhedbrevet her: Nyhedsbrev nr. 2 – Juni 2020

Danish Export Association, The Maritime 3D Virtual Reality Showroom

Grafik www

Baggrund

Skibsbygning og shipping er en global markedsplads med mange rejser både indenfor salg og løbende kravs-ændringer. Et 3D og Virtual Reality (VR) Showroom kan skabe en fælles platform, hvor danske leverandører kan vise og diskutere tekniske løsninger i en virtuel skibsmodel, for på den måde at spare tid, og penge og reducere miljøbelastning og installationsfejl. Men VR-udvikling og -udstyr er omkostningstungt og begrænser sig ofte til kun at være tilgængeligt for store aktører. The Maritime 3D Virtual Reality showroom skal give adgang til at hele værdi-kæden kan gøre brug af 3D VR-fremvisning og projektmøder globalt.

Projektet bygger på den danske styrke i samarbejde og vidensdeling, der muliggør, at leverandører af alle størrelser kan være med i dette digitaliseringstiltag.

Projekt

The Maritime 3D Virtual Reality Showroom er en virtuelt designet skibsmodel med danske løsninger. Kunder og slutbrugere kan vises rundt og se de danske maritime produkter indsat i den rigtige kontekst i et virtuelt skib. Det virtuelle skib skal understøtte digitaliseringen af den danske maritime industri. Virtual Reality lader Det Blå Danmark agere og levere digitalt. Projektet skal bidrage til samarbejder og partnerskaber mellem udstyrsproducenter, arkitekter, designere, skibsværfter og rederier, ligesom projektet øger kvalitet og slutresultat samtidig med en reduktion af rejseomkostninger og miljøbelastning for salgs- og projektdelen af den globale skibsbygningsindustri.

Forventede resultater

Projektet vil styrke dialogen med mulige kunder samt alle, der influerer beslutningsprocessen omkring valg af udstyr. Projektet giver de maritime virksomheder i Danmark øgede muligheder for salg og udvikling af løsninger i samarbejde med kunderne.

Resultaterne bliver:

* Bedre international markedsføring af danske maritime virksomheder og branding af Det Blå Danmark og understøtter UNs bæredygtige udviklingsmål (SDG) nr. 8 (Anstændige jobs og økonomiskvækst).
* Besparelser på rejseomkostninger og reduktion af miljøbelastningen (SDG 13: Klimaindsats).
* Øget kvalitet med inddragelse af flere brugere tidligt i processen til minimering af fejl og mangler (SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion).
* Tættere og tidligere dialog med kunden: Nemmere adgang til virtuelle fællesmøder inde i skibsdesignet med alle relevante aktørerne på samme tid. (SGD 17: Partnerskab for handling).

CoInsights ApS, Teknologikonference på DTU i 2020

edited-03583-kopi

Baggrund

I samarbejde med DTU blev der i efteråret 2019 afholdt en teknologikonference under navnet; RoboInsights, omhandlende ny teknologi indenfor bla. robotics og kunstig intelligens. Konferencen var en succes og vil blive gentaget i 2020 nu med en tilføjelse af et maritimt spor.

Projekt

Konferencen afholdes på DTU den 4. november 2020. Programmet vil, indenfor det maritime område, have fokus på fremtidens løsninger indenfor autonom skibsdrift og virtual og augmented reality mv. Der vil være oplæg fra forskere om igangværende maritim forskning, oplæg fra ShippingLab samt oplæg fra maritime virksomheder og start-ups. En del af programmet vil være besøg på DTU´s nye test center for robotter; ASTA (Autonomous Systems Test Arene).

Forventede resultater

På konferencen bliver der rig mulighed for at netværke samt at finde inspiration fra andre brancher, idet forskere og virksomheder vil være til stede fra forskellige brancher.
Med støtten fra Den Danske Maritime Fond er der mulighed for at invitere 50 studerende til konferencen med det mål at synliggøre Det Blå Danmark og inspirere til at vælge STEM/det maritime område.

edited-02991-kopi

Den maritime forskning og udvikling er alt for fragmenteret

Finn-Salomon-Nielsen-FK5

Den Danske Maritime Fond har til forårets bevillingsrunde støttet initiativet, Maritime Research Alliance. Her er CBS, DTU, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet gået sammen med Søfartsskolerne Simac og Martec om at samle kræfter omkring tværgående maritim forskning.
Læs med i SØFART, Maritimt Synspunkt: Søfart, Maritimt Synspunkt, Uge 19, 2020
Læs mere om Maritime Research Alliance under Fondens støttede projekter:  https://www.dendanskemaritimefond.dk/cbs-m-fl-maritime-research-alliance/

Nyhedsbrev nr. 1, marts 2020

Nyhedsbrev marts 2020

Den Danske Maritime Fond har netop bevilget 18 millioner kroner til 13 projekter.
Fondens første uddelingsrunde i 2020 har i særlig grad adresseret grøn omstilling og digitalisering. Det er temaer, som vi som fond er glade for at understøtte. Et af de store projekter, som vi har valgt at tilgodese, er DFDS’ Fuel Cell Test Skib. Her tilbyder man partnerskab for virksomheder, der er interesseret i at gå i åben innovation om at finde fremtidens fremdrift med særligt fokus på teknologi indenfor brændselsceller. Ad denne vej vil man støtte udvikling af bæredygtige power løsninger og dermed kombinere Danmarks styrkepositioner indenfor bæredygtig drift af skibe og grønne teknologier. Herudover er en større bevilling tilgået det gode initiativ fra stort set alle danske universiteter og søfartsakademier om at etablere et samarbejde, Maritime Research Alliance, der befordrer maritim forskning på tværs. Bl.a. som resultat af den tidligere af Fonden støttede analyse fra 2018, der fastslog, at maritim forskning var underfinansieret. Igen her er hovedtemaerne grøn omstilling, digitalisering og automatisering. Endeligt er der et antal interessante erhvervsprojekter (start-up/scale-ups), som er bevilget lån. Alle er kendetegnet ved ildsjæle indenfor Det Blå Danmark, som har rigtigt gode projekter til både operationelle og kommercielle platforme, der via digitalisering bringer mere effektivitet ind i forretningen.
Du kan læse nyehdsbrevet her: Nyhedsbrev 1, marts 2020

Foto: Seahealth & Welfare fotokonkurrence 2019.

Diversitet. Hvorfor går det så langsomt?

CarstenLundager,WIS Denmark arrangement23jan2020

Fotograf: Carsten Lundager.

Der arbejdes aktivt med diversitet på strategisk niveau i mange af de store maritime virksomheder. Men hvorfor går det så langsomt med tiltrækning og rekruttering af flere kvinder til sektoren?
Læs med i SØFART, Maritimt Synspunkt, hvor Sekretariatschef Lotte G. Lundberg debatterer udfordringen.

Lotte G. Lundberg: Diversitet. Hvorfor går det så langsomt? – Maritimt Synspunkt, SØFART

Der er gang i digitaliseringen, men stadig et uforløst potentiale

2018-068, billede 2
Læs med her på Esbjergs Havns Nyhedsbrev af den 6. dec., hvor sekretariatschef Lotte G. Lundberg taler lidt om digitalisering i den maritime sektor.

Lotte G. Lundberg: Der er gang i digitaliseringen, men stadig et uforløst potentiale

Danske Maritime, Anvendt maritim forskning i Danmark

galleri.industri.101

Baggrund

Den offentlige investering i ”grønne” tilskudsprogrammer for forskning udvides i de kommende år. Dette vil forventeligt også gavne den maritime sektor, der netop arbejder indgående med at udvikle nye, forbedrede energi-, klima- og miljøteknologier – som led i at finde nye løsninger på en række af de globale udfordringer, som også Danmark skal bidrage til at løse. Den maritime forskning på offentlige institutioner kan vise vej til store CO2-reduktioner i samspil med branchen, og netop dette mål tilgodeses i høj grad, når tilskud prioriteres.

Nærværende projekt skaber større og ny viden om anvendt forsknings betydning for den maritime sektor. Projektet er fokuseret på anvendt forskning, der har den største direkte betydning for maritime virksomheder i Danmark. Disse har et væsentligt konkurrenceparameter i form af enestående samspil med forskningsinstitutioner med vægt på anvendelse af nye teknologier. Projektet vil vurdere betydningen af denne anvendte forskning.

Projekt

Projektet indeholder en analyse af:
– Omfanget af anvendt forskning blandt forskningsinstitutioner og maritime virksomheder i Danmark.
– Betydningen af anvendt forskning for danske virksomheder.
– Sammenligning af anvendt forskning i Danmark og udvalgte relevante lande.

Analysearbejdet vil bestå af indhentning af kvantitative data samt interviews med udvalgte forskere i feltet.

Resultaterne af analysen vil blive præsenteret i en rapport og ved en åben konference med deltagelse af repræsentanter for den maritime sektor og de offentlige institutioner, der styrer tilskudsprogrammerne.

Forventede resultater

I debatten om forskning og indretningen af offentlige tilskudsprogrammer er der et stærkt behov for dokumenteret viden om:
– Omfanget af anvendt forskning i forskellige sektorer og relationerne herfra til virksomheder. Viden om den maritime sektor er relevant, fordi den har et potentiale for at levere CO2-besparelser.
– En sammenligning af den danske maritime forskning med lande med maritime sektorer, der ligner den danske, fx Finland, Holland og Tyskland, for at kunne vurdere styrken og effekten af den danske offentlige forskning.