­

Aktuelt

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 90 blog entries.

Jenny N. Braat er genudpeget til Bestyrelsen hos Den Danske Maritime Fond

Bestyrelsen - 003_7919 small (002)
Danske Maritime har pr. okt. 2021 for den kommende to-års periode genudpeget Adm. direktør for Danske Maritime, Jenny N. Braat, som erhvervsorganisationens ene af to bestyrelsesmedlemmer i Den Danske Maritime Fond.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde. Den samlede bestyrelse i Den Danske Maritime Fond kan ses her: Bestyrelse

Roskilde Universitet, Accelerating the Green Transition of the Blue Economies

RUCLodde

Baggrund

Den maritime industri har et ønske om at rekruttere personer med tekniske kompetencer og samtidigt med et behov for grøn omstilling. RUC udbyder tværfaglige projektbaserede uddannelser som beskæftiger sig med teknologi, ofte kombineret med grøn omstilling, samt områderne innovation, datalogi, informatik, bæredygtig omstilling, og samfundsfag med mere. Derfor er der et potentiale for dygtige medarbejdere i den maritime industri som ikke er udnyttet. Dette projekt vil sikre at studerende får kendskab til den maritime industri, og muligheder for at arbejde med teknik og grøn omstilling i den maritime industri, samt skabe videns overførsel mellem maritime virksomheder og studerende med fokus på at udvikle og støtte den maritime industri i Region Sjælland.

Projekt

Projektet skal fremme innovation, rekruttering, og den grønne omstilling ved at skabe samarbejde og videns overførsel mellem den maritime industri og Roskilde Universitet. Projektet vil fokusere pa samarbejde med maritime virksomheder i Region Sjælland. Dette vil foregå ved aktivt at fremme samarbejdet mellem studerende og virksomheder ved hjælp af hackathons, speeddating og case competitions, som skal resultere i projekter der vil udvikle og implementere løsninger til virksomheder, samt skabe øget interesse for den maritime industri blandt de studerende.
Projektet indeholder følgende aktiviteter:
– Arbejde på at skabe samarbejde mellem RUC og maritime virksomheder primært i Region Sjælland.
– Arrangere speed-dating, case competitions og hackathons for studerende sammen med maritime virksomheder og erhvervsorganisationer.
– Udarbejde en portefølje med innovative og relevante projektideer i den maritime sektor.
– Matche studerende med virksomheder.
– Tilføje ideer til den maritime foresight radar.
– Samarbejde med Open Entrepreneurship lab omkring videreudvikling af projekter med potentiale for at blive til nye virksomheder eller produkter.

Forventede resultater

– Et stærkt partnerskab mellem RUC og den maritime industri i Region Sjælland samt andre steder.
– Øget opmærksomhed pa den maritime sektor blandt studerende og forskere.
– Vidensdelingen mellem RUC og den maritime sektor omkring grøn omstilling, teknologi, og andre relevante områder.
– Innovations ideer og koncepter for produkter, systemer og forretnings modeller i den maritime sektor.
– Prototype udvikling af nye innovative produkter som er klar til implementering i virksomheder eller start-ups.
– Øget rekruttering af studerende med teknisk viden og viden om grøn omstilling i den maritime sektor.

Det forventes at projektet vil have skabt basis for et stærkt samarbejdet med den maritime sektor der vil fortsætte efter projektets afslutning.

 

DTU Compute, Digital omstilling i den maritime sektor og Digital Tech Summit

DTU, TechSummit, Billede

Baggrund

Coronakrisen har vist, at digitalt modne virksomheder er dem, der står stærkest rustet til fremtiden. Ligeledes har krisen vist, at digitalisering spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Det gælder fx ift. optimering af motorer og logistikstyring til at nedbringe udslip af drivhusgasser fra søfarten.
Skal vi understøtte en yderligere digital og grøn transformation i den maritime sektor og de værdikæder, der understøtter sektoren, er det nødvendigt med nye kompetencer og et tættere samarbejde med universiteterne for at få adgang til rette viden og teknologi. Det er netop den form for digital transformation, som det nye universitetsbaserede tech event ”Digital Tech Summit” (DTS) sætter fokus på og som dette projekt vil være en del af. Eventet afholdes d. 30. november -1. december 2021 i Øksnehallen, København.

Projekt

Et samlet strategisk fokus på den maritime sektor på Digital Tech Summit vil være et unikt udstillingsvindue for det maritime område over for de forventede 5.000 besøgende og knap 70 udstillere. Projektets hovedelementer er:
1. Via en større stand på DTS at skabe et strategisk samlingspunkt for digital transformation og bæredygtighed i den maritime sektor.
2. Via aktiviteter på DTS og konference-sessioner at give nemmere adgang til nye digitale teknologier forskning på universiteterne for den maritime sektor.
3. Gennem DTS at sætte fokus på maritim kompetenceudvikling, professionel opkvalificering, læring og netværk med afsæt i de maritime virksomheders vidensbehov.
4. Udvikle en stærk kommunikationsplatform for synliggørelse af den maritime sektor, herunder relevante initiativer inden for det maritime område, der kan danne basis for bred vidensdeling.

Forventede resultater

Ambitionen med DTS er at bidrage til at flytte virksomheder i deres digitale transformation mod en mere teknologibaseret bæredygtig retning, hvor af et betydeligt antal af virksomhederne forventes at være inden for den maritime sektor. Konkret forventer der følgende effekter af projektet:
• Et stort antal besøgende fra det maritime område, som får en værdiskabende oplevelse ved at være på DTS ift. at understøtte deres digitale transformation gennem netværk og nye kontakter.
• Læring og videnoverførsel via 4-5 konference sessioner og ca. 20 indlæg vedr. teknologier med relevans for det maritime område.
• Generelt et tættere samarbejde mellem forskere, studerende og startups og virksomheder inden for et maritime område.
• Skabe øget politisk synlighed ift. forbedringen af rammebetingelserne for maritime aktører mht anvendelse af ny teknologi, herunder omtale i medier ift. det maritime område.

 

Nyhedsbrev, oktober 2021

5 Påske i Storebælt

Den Danske Maritime Fond har netop ved årets tredje uddelingsrunde bevilget 12,9 millioner kroner til et antal projekter. Flere af dem er kendetegnet ved fællesnævneren udbredelse og profilering af og samarbejde om Det Blå Danmarks innovation og grønne omstilling.

Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev, oktober 2021

DHI GRAS, Sat4rescU – Satellite-based target identification for remote search and rescue

DHI, Sat4RescU_image

Baggrund:

I de senere år er skibstrafikken i Arktis øget signifikant, hvilket afstedkommer øgede sikkerhedsmæssige udfordringer indenfor en række maritime sektorer (fragt, mineralefterforskning, krydstogtsturisme og
fiskeri). Samtidig med denne øgede trafik og det stigende risikobillede for maritime ulykker og interessekonflikter i Arktis finder en rivende udvikling sted indenfor tilgængeligheden af radarsatellitdata. Dette betyder at objekter som førhen ikke kunne identificeres på radarsatellitbilleder, nu kan det samtidig med at hyppigheden, hvormed et givent område overflyves af en satellit mindskes. Denne teknologiske udvikling åbner en række muligheder for gennem anvendelsesorienteret forskning at imødekomme
behovet for øget maritim sikkerhed gennem brugen af radarsatellitter.

Projekt:

Projektets formål at udvikle et system til effektiv lokalisering af redningsflåder og små fartøjer med udgangspunkt i højopløselige radarsatellitdata, og i kombination med en række andre datakilder, for
dermed at øge sikkerheden til søs i Arktis og andre øde egne. I denne udvikling undersøges, hvordan radarsatellitter mest effektivt kan bidrage til identifikation af redningsflåder/ små fartøjer, samt hvordan eksempelvis radarreflektorer kan øge disse objekters synlighed i radarsatellitbilleder. Desuden vil projektet undersøge hvordan der i radarsatellitbilleder kan skelnes mellem is og redningsflåder/ små fartøjer. Endeligt vil projektet undersøge muligheder for at kombinere flere forskellige radarsatellitdatakilder og hvordan disse bedst kombineres for at opnå så høj en tidslig opløsning som muligt.

Forventede resultater:

1. Udvikling af veldokumenteret og velafprøvet system til identifikation af redningsflåder og småbåde i Arktisk og andre øde egne baseret på satellitdata og in-situ data gennem brugen af machine-learning og kunstig intelligens. Flåder/ både på ca 4 meters længde forventes identificeret med få meters nøjagtighed med få timers intervaller.
2. Afdækning af muligheder for anvendelse af objektdetektion på tværs af maritime brancher.
3. Generelt anvendeligt koncept for maritim dataintegration og konkret validering af maritimt udstyr til maritim objektidentifikation.
4. Gennemførsel af innovationsprojekt med fokus på samproduktion med maritime virksomheder omhandlende maritim digitalisering og risikominimering.

 

DanCompliance, Udvikling af en maritim regulatorisk online nyhedsplatform

DanCompliance - News platform

Baggrund:

Rederier bruger i dag mange ressourcer og tid på at holde sig opdateret omkring regulativer og lovgivnings nyheder i hele verden. Det gør de gennem en lang række forskellige maritime nyhedssider og hos organisationer og myndighederne. Dog er det ikke muligt at få et samlet overblik over lovmæssige og regulatoriske ændringer i det maritime, hvilket gør det svært for rederierne and andre maritime virksomheder at have overblik over alle de for dem relevante regulatoriske nyheder.

Projekt:

DanCompliance vil udvikle en online abonnementsbaseret nyhedsplatform, hvor rederier og andre maritime virksomheder og organisationer får ét samlet sted at hente alle deres regulatoriske nyheder fra hele verden. DanCompliance tilbyder i dag servicen MarineRegulations, som giver maritime virksomheder de juridiske dokumenter som danner grundlag for lovændringerne. DanCompliance har oplevet stor efterspørgsel på en platform som oversætter de juridiske dokumenter, til korte faglige artikler, hvilket denne platform vil imødekomme, og samtidig give rederierne mulighed få notifikationer når der er nyt på særlige udvalgte områder.

Forventede resultater:

Resultatet af projektet er en lanceret nyhedsplatform med omkring 50-100 artikler, som hver dag vil blive udbygget med 3-5 nye artikler omkring regulativer og lovgivningen. Det forventes at platformen vil spare kunderne for tid og ressourcer, både i selve videns søgningen og på skibe, hvor der undgås bøder og forsinkelser ved at kende regulativerne. Indledningsvist vil platformen udtømmende afdække de tre største maritime områder: Den IMO, EU, USA. Det vil løbende blive udvidet til at dække hele verden.

 

Varsling af nye bevillingsvilkår for erhvervsprojekter

Til nyhed om nye vilkår for erhvervslånphoto-1589666564459-93cdd3ab856a (002)

En vigtig del af Den Danske Maritime Fonds aktiviteter består i at støtte maritime start-ups og medfinansiere innovation i etablerede virksomheder. Dette har vi gjort i mange år med bevilling på op til halvdelen af projektbudgettet med tilbagebetalingspligt og på meget favorable vilkår. I forhold til at Fonden typisk støtter projekter i et endog meget tidligt og eksperimenterende stadie for start-ups – og før andre fonde og finansieringskilder normalt vil medfinansiere – har vi kunnet konstatere en pæn succes og videreudvikling af de projekter, vi har støttet med denne form for uddeling.

Vores vilkår har og vil forblive at være meget favorable, men i takt med at at early stage funding muligheder i markedet generelt har udviklet sig, har vi ladet os inspirere af andre fondes modeller for rammeaftaler med tilbagebetalingspligt. Derfor implementerer vi fra juni 2021 en ny og mere simplificeret model for aftalegrundlag for erhvervsprojekter. Konceptet er uændret støtte på op til 50% af projektbudgettet med tilbagebetalingspligt og 0% rente. Vi indfører imidlertid en fast tilbagebetalingsfri periode fra dato for bevilling, som derefter efterfølges af en periode med faste halvårlige tilbagebetalinger med faste betalingsdatoer.

Vi håber på mange ansøgninger fra både start-ups og virksomheder, der har relevante projekter, der kan bidrage til væksten af Det Blå Danmark.

Photo by Anne Nygård on Unsplash

DBI, ELBAS – Electric Vehicle Fires at Sea – New Technologies & methods for Tackling EV Fires Onboard Ships

Electric vehicles charging in a parking garage.

Baggrund:

Som en del af Regeringens plan for grøn omstilling i Danmark projekteres det at der vil være 750.000 elbiler på de danske veje i 2030. Et stigende antal elbiler er et vigtigt led i målet om klimaneutralitet, men batterier i elbiler har særlige udfordringer når det kommer til brandsikkerhed. Batteribrande kræver en anden tilgang end brande i benzin- eller dieselbiler, og stiller særlige krav til både udstyr og træning. Disse udfordringer er særligt komplicerede til søs hvor både plads, besætning og materialer er begrænsede. Danske færger spiller en vigtig rolle i mobilitet på tværs af landet, og det forventes at efterspørgslen på ladning af elbiler ombord kun vil stige over de kommende år. For at imødekomme denne udvikling vil projektet fokusere på at nedbryde barrierer for den grønne omstilling ved at identificere udfordringer og løsninger, og medvirke til at styrke brandsikkerheden på danske færger både nu og i fremtiden.

Projekt:

Projektet vil fokusere på at identificere praktiske og konkrete løsninger, som kan implementeres løbende for at imødekomme den stigende transport af elbiler til søs, samt efterspørgslen for lademuligheder under sørejsen. Gennem samarbejde med danske færgerederier og landberedskab vil projektet kortlægge udfordringer på både kort og lang sigt, og udvikle tests, materialer og træning til at imødekomme disse udfordringer for brandsikkerhed. Derudover vil projektet øge bevidstheden om kompleksiteten af elbilbrande, og adressere brandsikkerhedsudforinger der kan udgøre en barriere for at nå målene i den grønne omstilling.

Forventede resultater:

Det forventes at projektet bidrager med udarbejdelse af en holistisk brandsikkerhedsstrategi for batteribrande i elbiler ombord på færger. Denne strategi vil dels være baseret på overførsel af eksisterende ekspertise i brandbilsslukning fra landberedskab til den maritime sektor gennem interdisciplinært samarbejde, dels på gennemførelsen af selvstændig research, brandtests, analyse og evaluering som fører til nyindsigt. Det forventede resultat er udarbejdelse af konkrete metoder og materiale til maritim brandslukning af elbiler, evaluering og udvikling af nye standarder, og et langsigtet perspektiv på fremtidige krav for både udstyr og træning.

CBS, Accelerating the Energy Transition at Sea and on Land: Ports as Hubs

CBS, Grenå Havn

Baggrund

Skibsfartens fremtidige energibehov er komplekst, og der er ingen enkelt overgang til grønne brændstoffer. Det vil kræve innovation og investeringer. Det anslås, at 87% af investeringerne skal være i land. Navnlig en satsning på brint bør fokusere på både efterspørgslen og udbudssiden, og der er en vigtig sektorkobling mellem energi og skibsfart. Havne får en vigtig rolle som knudepunkter i produktion af grønt brændstof og som leverandører af bunkerinfrastruktur, og investeringer er i gang. I Danmark er der f.eks. planer for opførelse af et stort PtX-anlæg i Esbjerg, et elektrolyseanlæg i Aabenraa og et LNG- og biogasanlæg i Hirtshals. Der er udfordringer og muligheder, f.eks. hvordan havnene hurtigt og effektivt kan fremme omstillingen, men også hvordan de med den rette forretningsmodel kan tiltrække virksomheder, skabe grønne klynger og bevare deres ”sociale licens”. En anden udfordring er, at oceangående skibe skal kunne tilgå grønne brændstoffer globalt, og internationalt havnesamarbejde er vigtigt. Der er behov for omfattende og koordineret F&U-indsats, der kan fremskynde den grønne omstilling. Desuden skal skibsfarten og energisektoren opøve talenter med tværfaglige kompetencer i et tempo ikke tidligere set.

Projekt

Projektet vil 1) afdække muligheder og udfordringer gennem værdikæden for energiomstillingen til søs og i land med fokus på havnenes rolle og 2) med udgangspunkt i denne afdækning opbygge et forskningspartnerskab med deltagelse af virksomheder og universiteter i Danmark, Europa (EØS), Nordamerika og Fjernøsten.

Forventede resultater

– Kortlægning af forudsætninger for Det Blå Danmark, energisektoren og tilgrænsende erhverv i omstillingen til grøn energi og brændstoffer, herunder identifikation af forskningsbehov og -potentialer.
– Etableringen af et forskningspartnerskab med danske og udenlandske universiteter, erhvervsinteressenter, søfartsmyndigheder m.fl.
– Udvikling af to offentligt finansierede erhvervs-ph.d.-satsninger med start i efteråret 2022.
– Nye tværfaglige uddannelseselementer i regi af Maritime Research Alliance på bachelor- og kandidatniveau (undervisningscases, valgfag, studieture, projekter og afhandlinger m.m.).
– Ny viden om energiomstillingen, globale forsyningskæder og forretningsmodeller og udvikling af kompetencer – til gavn for Det Blå Danmark.

 

Danske Maritime, Strategisk indsats: Tiltrækning af tech-kompetencer til den maritime industri

DM, Udd initiativ, Elever på værkstedet (5)

Baggrund

Den maritime industri oplever stigende udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft – særligt inden for de tekniske fag. Det er der flere årsager til, herunder manglende synlighed, misforstået image og generel lav interesse for STEM-fag på alle uddannelsesniveauer. For branchen er dygtige medarbejdere absolut afgørende, hvis branchens udviklings- og vækstpotentiale skal udnyttes til fulde. Med nærværende projekt vil vi derfor arbejde strategisk og målrettet med at sikre, at den maritime industri fremover kan rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Projekt

Projektet sigter mod at tiltrække flere med de rette kompetencer til den maritime industri ved at:
a) Skabe bedre sammenhæng mellem maritime virksomheders behov på den ene side og elever, studerende og ansattes uddannelsesvalg på den anden side.
b) Øge bevidstheden om, at industrien eksisterer, og hvad den kan tilbyde uddannelses- og karrieremæssigt.
c) Skabe en øget interesse for det tekniske område – med særligt fokus på det maritime.
d) Øge diversiteten i branchen – og skabe bevidsthed om, at branchen er for alle.
e) Ændre den maritime industris (misforståede) image: Fra sort industri til grøn førertrøje.
f) Skabe en samlet platform for information om og samarbejde med den maritime industri på det uddannelsesmæssige område.
Projektet vil opnå ovenstående igennem kampagner, samarbejder, aktiviteter og arrangementer samt en samlende online platform. Projektet bygger ovenpå en lang række positive erfaringer fra tidligere projekter, hvor Danske Maritime i tæt samarbejde med maritime virksomheder og uddannelsessektoren har øget interessen for uddannelses- og karrieremuligheder inden for det maritime område. I Danske Maritime ser de imidlertid et behov for, at denne nye indsats har et mere strategisk sigte, idet der er behov for at skabe større og varige ændringer til gavn for den maritime industri.

Forventede resultater

Med projektet forventer Danske Maritime at skabe ændringer, der rækker ud i tid og skaber grobund for langvarige strategiske samarbejder, der vil gavne branchen i mange år frem. Danske Maritime forventer, at kendskabet til den maritime industri og dens grønne profil øges, at interessen for tekniske fag, der finder anvendelse i den maritime industri, bliver større samt at flere med de rette kompetencer finder vej til den maritime industri.