­

About ml@dendanskemaritimefond.dk

This author has not yet filled in any details.
So far ml@dendanskemaritimefond.dk has created 107 blog entries.

EV.FIREE ApS, Innovativ brandbekæmpelse i el- og hybridbiler

Baggrund

Eldrevne biler er kommet for at blive. I 2030 vil Danmark udfase benzin- og dieseldrevne biler, hvor EU-kommissionen har et mål for samme i 2035. I særligt den maritime branche er der en bekymring for, hvordan en litiumbrand effektivt slukkes samt efterfølgende kontrolleres. Litiumbrande er selvoxyderende, svære at tilgå i en bil samt opnår hurtigt høje temperaturer, der medfører stor risiko for brandspredning. Det kræver meget vand at opnå en tilstrækkelig afkøling af en sådan brand, hvilket resulterer i ekstremt giftigt spildevand. Deployering af brandtæpper er ofte den eneste mulighed. Der opnås dog ikke kontrol med ilden, da den vil blusse op igen. Der findes ingen løsning på markedet, der kan sikre hurtig efterslukning samt kontrol med en litiumbrand. Dette udgør en markant risiko for fx passerfærger med bildæk samt bilskibe.
Teamet har tidligere opbygget en succesfuld startup (HydroPen). En løsning der aktivt bidrager til at imødekomme det globale problem med containerbrande ombord på containerskibe. Teamet har altid været bekendt med, at der mangler en optimal løsning på litiumbrande i elbiler, samt at problemet kun vil vokse i takt med udviklingen af elbils-agendaen.

Projekt

Projektet tager udgangspunkt i en ny innovativ teknologi til fleksibel indkapsling samt drukning af brændende elbiler. Løsningen er hurtigt deployeret, hvilket kun stiller begrænset krav til menneskelig involvering. Herefter er produktet fuldautomatiseret i sin funktion, hvor et vandbassin former sig om bilen og herved isolerer og indkapsler elbilens batterielement. Vi kalder løsningen for EV.FIREE. EV.FIREE bliver via dette projekt det første produkt i verden til løse problematikken ved litiumbrande i elbiler, der b.la. bliver transporteret til søs. Sikkerheden vil øges for personalet, medvirke til undgåelse af miljøskader/katastrofer, hjælpe slutkunden samt højne sikkerheden generelt, hvor der er (kommer) elbiler = menneskeliv reddes.

Forventede resultater

Vi forventer at projektet vil resultere i en rejse fra udviklingen af en prototype til etableringen af et markeds- og produktionsmodnet produkt, der fleksibelt og ubesværet kan produceres samt sælges på både det globale – og nationale marked. Vi forventer at de første salg af løsningen vil materialisere sig slutningen af projektforløbet, således der udelukkende skal fokuseres på salgsoptimering efter afslutningen.

 

DTU Compute, Digital Tech Summit – maritimt spor: Digitalization as an enabler for a safe and green transition

Baggrund

Med afsæt i sidste års gode erfaringer med at skabe en maritim stand på Digital Tech Summit, vil vi i år løfte barren og lave et større maritimt område. Sammen med Danske Havne, Danske Maritime Danske Rederier og Maritim Research Alliance, vil vi invitere den maritime branche til videndeling, samarbejde, netværk og rekruttering af fremtidens maritime medarbejdere!

Projekt

Den grønne omstilling beror sig på mange måder, på ny teknologi samt digitalisering. Vi ønsker med det maritime område at understøtte den omstilling, der er så pressent i disse år inden for digitalisering og grøn omstilling på det maritime område. Det ønsker vi at gøre ved igen i år at etablere en strategisk innovationszone på det maritime område på Digital Tech Summit d. 25.-26.oktober 2022 i Bellacentret, hvor store som små virksomheder kan lære af hinanden og af universiteterne, og hvor vi kan understøtte det maritime fællesskab.
Vi ønsker med samarbejdet at illudere forsyningskæden fra skib til havn over i lastbiler samt alle de digitale bindeled, der gør dette muligt. Vi ønsker at vise systemets samarbejde og hvordan det maritime ikke længere står alene i processen om at omstille sig til de grønne alternativer. Kun ved at etablere samarbejde og trække på gode digitale løsninger, når vi i mål. Vi vil altså fysisk vise de forskellige led i forsyningskæden samt de små bindeled af virksomheder der understøtter den store kæde. Det er afgørende, at der er et godt samarbejde mellem de teknologier, der udvælges og implementeres, og de mennesker, der skal arbejde med dem – derfor vil vi have fokus på, hvordan dette samarbejde bedst nås.

Forventede resultater

1. Via en større stand på DTS at skabe en strategisk innovationszone for digital transformation og bæredygtighed i den maritime sektor.
3. Samle en gruppe af maritime virksomheder, der selv køber en stand på Digital Tech Summit i et maritimt område. Vi arbejder på at etablere et område i tilknytning til den maritime stand, hvor der står andre udstillere inden for det maritime område, fx Mærsk, DNV, DFDS mv. mhp. at kunne vise spændende teknologier i konkrete produkter og services, der er implementeret og deres teknologiske visioner for det maritime økosystem.
4. Via aktiviteter på DTS og konference-sessioner at give nemmere adgang til nye digitale teknologier og forskning på universiteterne, for den maritime sektor.
5. Gennem DTS at sætte fokus på maritim kompetenceudvikling, professionel opkvalificering, efteruddannelse, læring og netværk.
6. Udvikle en stærk kommunikationsplatform for synliggørelse af den maritime sektor.

Links: https://my.eventbuizz.com/event/digital-tech-summit-2022-10651/detail

 

Danske Rederier, Videreførelse af rekrutteringskampagnen World Careers

DetBlaaDanmark_world_careers_logo_vertical

Baggrund:

Rekrutteringskampagnen for Det Blå Danmark har i perioden januar 2021 – marts 2022 være drevet af den nationale maritime klyngeorganisation MARLOG. Forud for denne periode har den været drevet som en selvstændig kampagne med ledelsesfundament og ejerskab i Danske Rederier. Efter konkursbegæringen af MARLOG ønsker Danske Rederier, som ejer de immaterielle rettigheder til kampagnen, at tilbagetage og drive kampagnen med primært fokus på rederibranchen, hvilket er efterspurgt af såvel bestyrelse, medlemskreds samt maritime uddannelsesinstitutioner. Nuværende kendskab til kampagnen er opnået gennem arbejdet med kampagnen gennem mange år med såvel driftsmæssige opgaver samt udvikling og lancering af helt nye tiltag. Til bevarelse af kendskabet ønskes momentum anvendt til hurtigt at videreføre World Careers. Kampagnestrategien for den kommende periode justeres, og der ansøges derfor om støtte til videreførelse af kampagnens kerne aktiviteter i en afgrænset periode.

Projektet:

Projektet er en videreførelse af rekrutteringskampagnen World Careers i perioden Maj 2022 – juli 2023 i en tilrettet udgave med henblik på i perioden dels at sikre, at kendskabet til Det Blå Danmark bevares, at de vigtigste rekrutteringsaktiviteter kan afvikles og at få udarbejdet en ny strategi for kampagnen. Formålet med World Careers er via en koordineret og målrettet kampagne at sikre den maritime branche har en positiv plads i de unges bevidsthed, at rekruttere de bedst egnede kandidater til de maritime uddannelsesinstitutioner og til rederierne, samt at informere bredt om branchens forskellige uddannelsestilbud. Kampagnen, der vil fortsat have fokus på det generelle kendskab til maritime uddannelser og karriereveje, vil i perioden også have særligt fokus på; Diversitet, bæredygtighed, De maritime og tekniske erhvervsrettede uddannelser, IT-uddannelserne i shipping samt målgruppen 13-17 årige.

Forventede resultater:

Målsætning for perioden maj 2022 – juli 2023 er at sikre videreførelsen af World Careers med henblik på fastholdelse (forøgelse) af antallet af ansøgere til de maritime uddannelsesinstitutioner og til rederierne, samt at udvikle en ny strategi for rekrutteringskampagnen med henblik på fastholdelse af positionen som en nationalt og internationalt anerkendt rekrutteringskampagne for den maritime verden.

 

Derfor er der brug for en ny uddannelse til fremtidens maritime ledere

Lotte 003 - beskåret

Læs med i ugens Søfart, Maritime synspunkt, hvor Lotte G. Lundberg fortæller om Fondens bidrag til etablering af The Blue Board Leadership Programme ved CBS Executive,  og hvordan det understøtter Fondens fokus på lifelong learning i Det Blå Danmark.

Derfor er der brug for en ny uddannelse til fremtidens maritime ledere

Projekter der har modtaget støtte i årets første uddelingsrunde

Marine Deck Officer or Chief mate on deck of offshore vessel or ship , wearing PPE personal protective equipment - helmet, coverall. He holds VHF walkie-talkie radio in hands.

Den Danske Maritime Fond har ved årets første uddelingsrunde bevilget 8,6 millioner kroner til Det Blå Danmark til 11 projekter.

I januar blev en ny kampagne lanceret for at tiltrække flere maritime iværksættere og entreprenører. Omdrejningspunktet i kampagnen er øremærket risikovillig kapital til start ups i den tidlige fase.

Vi har i denne runde modtaget et betydeligt øget antal ansøgninger om startkapital fra iværksættere og kan med glæde meddele, at en stor del af puljen er gået til maritime iværksættere og entreprenører. Således er fem start ups fundet så interessante, at de har fået high risk seed funding. Herudover er tre almennyttige projekter blevet tildelt støtte, hvor aktiviteterne indirekte og meget relevant også understøtter iværksætteri i Det Blå Denmark.

Alle bevilligede projekter er beskrevet kort nedenfor.

Erhvervsprojekter

Magfu ApS har fået støtte til at udvikle prototype af en autonomt sejlende havvindturbine. Slutmålet er en havvindturbine i fuld skala, der kan producere 3,5 tons hydrogen ombord per døgn. Hydrogen, som enten i sig selv eller videreforarbejdet kan benyttes som brændstof til den maritime sektor. Tanken er, at en stor flåde af havvindturbiner skal sejle rundt langt ude på havet i fx Nordsøen for at generere fremtidens brændstoffer.
Læs mere om projektet her.

Aprendio ApS har fået støtte til at bygge og markedsføre en markedspladsplatform indenfor maritim træning. Aprendio skal gøre det muligt for træningsleverandører at skabe og levere en unik læringsoplevelse, som en kombination af teori og praktiske øvelser, der kan tilgås hele døgnet uanset hvor man befinder sig, fx på et skib. Platformen udvikles i tæt samarbejde med træningsleverandører og slutbrugere.
Læs mere om projektet her.

CleanQuote har fået støtte til at videreudvikle virksomhedens eksisterende handelsplatform, der gør det muligt at indkøbe materialer til fx rensning af skroget (støttet af Fonden i 2018). Det nye projekt skal udvikle en række yderligere funktionaliteter, der skal gøre det muligt at samle og automatisere alle de eksisterende opgaver i værdikæden omkring rengøring (indkøb af kemikalier, bestilling af rengøringshold, lagerlister ombord, proaktiv lagerstyring, osv).
Læs mere om projektet her.

Nautimated har fået støtte til at udvikle et nyt modul til en eksisterende indkøbsportal, der i dag primært henvender sig til skibsværfter og deres kunder. Det nye modul skal hjælpe parterne i forsyningskæden med at dokumentere det CO2-forbrug, der er bundet op på egne aktiviteter samt aktiviteter, der trækker spor bagud i forsyningskæden.
Læs mere om projektet her.

Monopulse ApS har fået støtte til at udvikle et system kaldet SmartSAR, der på en ny og mere automatiseret måde kan bistå aktører på eftersøgnings- og redningsområdet ved hjælp af autonome droner, der på egen hånd afsøger og rapporterer tilbage til skibet.
Læs mere om projektet her.

Almennyttige projekter

Foreningen til drift af TechBBQ har igen i år fået støtte til den maritime del af TechBBQ Summit i september 2022. Projektet har i år et særligt fokus på at føre danske maritime iværksættere sammen med investorer og store maritime virksomheder, der kan hjælpe med at teste nye teknologier. Der er planer om et stort maritimt område med en udstilling, store foredrag, mindre workshops samt muligheder for networking.
Læs mere om projektet her.

Tomorrow Collective ApS har igen i år fået støtte til at udvikle et nyt område, Sea Tomorrow, på Tomorrow Festival, der afholdes den 26.-27. august 2022. Sea Tomorrow indebærer et innovativt maritimt expo-område, der skal showcase den maritime sektors projekter indenfor den grønne omstilling. Området har til formål at bevidstgøre danskerne om den maritime industris afgørende rolle i den grønne omstilling samt synliggøre og positionere Det Blå Danmarks teknologiske innovationskraft og overordnede klimaindsats. Derudover vil de maritime partnere deltage i Tomorrow Summit.
Læs mere om projektet her.

CBS EXECUTIVE FONDEN har fået støtte til at udvikle en ny ’Blue Board Leadership’-uddannelse, der er rettet mod kommende og nuværende bestyrelsesmedlemmer i den danske maritime sektor. Målgruppen for uddannelsen er bestyrelsesmedlemmer, c-suite ledere samt ejere, der varetager selskabets interesser.
Læs mere om projektet her.

DTU Management har fået støtte til et globalt acceleratorprogram for grønne maritime iværksættere. Programmet fokuserer på at fremme maritimt iværksætteri, innovation og eksport ved at give virksomheder, iværksættere, forskere og studerende adgang til viden og sparring med afsæt i teknologiske og maritime hotspots i USA. Målet med platformen er at fremme grønne maritime løsninger samt udvikle og vækste Det Blå Danmark.
Læs mere om projektet her.

DTU Aqua har fået støtte til at udvikle en standardiseret protokol, der skal udpege og afgrænse et såkaldt ’Same-Risk-Area’. Et Same Risk Area er et geografisk afgrænset område, hvor den naturlige spredning af marine arter er så stor, at skibsfarten kun bidrager minimalt til øget risiko for spredning af marine arter, og hvor skibe, der sejler i fast rutefart i området fx færger og forsyningsskibe, principielt kan søge dispensation om internationale krav om rensning af ballastvand.
Læs mere om projektet her.

DTU Mekanik har fået støtte til et forskningsprojekt, der skal udvikle og forbedre et effektivt Open Source-værktøj, som den maritime industri og konsulentvirksomheder nemt kan bruge til at beregne seakeeping egenskaber og forøget bølgemodstand for almindelige skibe samt for fremtidens skibe med betydelig vindfremdrivning fra sejl, rotor eller drage.
Læs mere om projektet her.

Støtte til de almennyttige projekter ovenfor er bl.a. muliggjort af bevilling i 2021 fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

 

Flydende brint-fabrikker skal løse klimakrisen

Flydende brint-fabrikker skal løse klimakrisen_billede

Den Danske Maritime Fond har i 2022 målrettet 30 millioner af fondens bevillinger over de næste to år til innovative start ups og high risk projekter, hvor man knokler for at udvikle nye grønne teknologier til den maritime sektor. Magfu Aps er et eksempel på én af de innovative virksomheder, der i denne uddelingsrunde blev tildelt seed funding.

Magfu Aps har sat sig for at udvikle en prototype af en ny type vindturbine, der kan sejle autonomt og omdanne vindenergi til brint. Tanken er, at en stor flåde af vindturbiner skal sejle besætningsfrit rundt langt ude i fx Nordsøen for at genere fremtidens alternative brændstoffer.

Magfu vil videreudvikle den klassiske vindmølle
Store skibe kan ikke elektrificeres på samme måde som personbiler og busser, men kræver i stedet at vi benytter CO2-neutralt brændstof. Det efterlader branchen med en række udfordringer, som Magfu nu har sat sig for at løse. Eksempelvis er der brug for en teknologisk løsning, der gør det nemmere at etablere mere havvind og samtidig omdanne den grønne vindenergi til brændstof.
”Når en vindturbine kan sejle autonomt langt ude på havet og generere grøn energi, slipper vi for at lede efter steder, hvor det lader sig gøre at fastgøre vindturbinen til havbunden eller steder, hvor vi kan få tilladelse til at opsætte dem på land. Det er en klar fordel både politisk og praktisk, når det kommer til at udrulle meget store mængder vindenergi,” fortæller Thomas Borch, CEO i Magfu.
I første omgang er målet at konstruere og afprøve en prototype i mindre skala. Det skal vise fremtidige investorer, at der er et stort potentiale i teknologien og bringe Det Blå Danmark et skridt tættere på en løsning, der kan fremstille billigt, grønt brændstof og dermed reducere den maritime sektors CO2-udslip.

Stort potentiale for Det Blå Danmark
Det er slutmålet, at Magfus havvindturbiner i fuld skala skal producere 3,5 tons hydrogen ombord per døgn, som enten i sin rene form eller videreforarbejdet kan benyttes som brændstof i den maritime sektor. Det betyder, at det kun vil kræve 8 havturbiner at holde DFDS-færgen, som sejler fra Gøteborg til Immingham, forsynet med grønt brændstof. Potentialet for teknologien er altså stort i forhold til den grønne omstilling af Det Blå Danmark.
Den økonomiske støtte fra Den Danske Maritime Fond gør drømmen om at bygge en selvsejlende havturbine og udforske potentialet til en realitet, fortæller Thomas Borch:
”Nu skal vi i gang med at bygge en prototype, som kan bevise, at vores teknologi ikke bare er et ’moonshot’ – men at det kan blive til en reel månelanding. Det kan vi kun komme i gang med takket være Den Danske Maritime Fond, der har modet til at støtte os i denne tidlige fase”.

Læs mere om projektet her.

Støtte skal lokke flere iværksættere til søs

Støtte skal lokke flere iværksættere til søs_billede

Den Danske Maritime Fond har i den seneste uddelingsrunde støttet tre almennyttige projekter, der alle er med til at understøtte iværksætteriet i Det Blå Danmark. Nemlig TechBBQs maritime track, DTUs maritime accelerator program, samt Tomorrow Festival og Summit 2022, der har fokus på det maritime.

De tre projekter er et led i Den Danske Maritime Fonds nye indsats, der skal styrke massen af maritime iværksættere. Fonden ønsker at tilbyde start ups og scale ups de bedste betingelser for at udvikle nye koncepter, teste produkter i et virkelighedsnært miljø og udforske nye forretningsmuligheder. Derfor rettes støtten ikke kun til virksomhederne direkte, men også til projekter der har til formål at fremme iværksættermiljøer og indirekte skabe plads til, at nye idéer kan blomstre. De tre almennyttige projekter, der har modtaget støtte i denne runde, er alle gode eksempler på, hvordan maritime iværksættere kan hjælpes på vej.

TechBBQ Summit 2022 får støtte til maritimt track
Foreningen til drift af TechBBQ tildeles støtte til den maritime del af TechBBQ Summit, der løber af stablen i september 2022. Projektet har i år fokus på at give danske maritime iværksættere mulighed for at bygge relationer med de cirka 450 investorer og store virksomheder, der forventes at deltage, og som kan bidrage med kapital og testmiljøer til de innovative idéers potentielle vækstrejse. Det kommer til at foregå i et stort maritimt område med en udstilling, store foredrag, mindre workshops og arrangementer, der skal fremme nye netværksrelationer.
Læs mere om projektet her.

Sea Tomorrow bliver en realitet til august
Tomorrow Collective ApS har fået støtte til at udvikle et nyt område kaldet ’Sea Tomorrow’ på Tomorrow Festival, der afholdes den 26.-27. august 2022. Sea Tomorrow er et innovativt maritimt expo-område, der skal showcase det maritime erhvervsliv som en vigtig aktør i omstillingen til mere effektive, intelligente og bæredygtige løsninger. Her demonstreres de mest lovende industrielle prototyper, demo-modeller, film og aktiviteter fra maritime start ups og virksomheder. Området skal bidrage til at bevidstgøre danskerne om den maritime industris afgørende rolle i den grønne omstilling og synliggøre Det Blå Danmarks teknologiske innovationskraft og overordnede klimaindsats.
Læs mere om projektet her.

Globalt acceleratorprogram skal fremme maritimt iværksætteri
DTU Management har fået støtte til at udvikle et globalt acceleratorprogram for grønne maritime iværksættere. Platformen fokuserer på at fremme maritimt iværksætteri, innovation og eksport ved at give virksomheder, iværksættere, forskere og studerende adgang til den rette viden og sparring med afsæt i teknologiske og maritime hotspots i USA. Målet med platformen er at fremme grønne maritime løsninger samt udvikling og vækst i Det Blå Danmark.
Læs mere om projektet her.

Projekterne skal på hver sin måde bidrage til at forløse potentialet blandt danske maritime iværksættere – til gavn for hele branchen.

Propelpoleringsrobot henter investorkapital til sidste fase af produktudviklingen

Propelpoleringsrobot henter investorkapital til..._billed

SubBlue Robotics har med støtte fra Den Danske Maritime Fond udviklet en robot, der kan rense skibspropeller under vandet. Nu har de fået yderligere kapitalindskud fra to danske investorer, Thomas Visti og Ralf Aastrup, der skal bidrage til den sidste fase af produktudviklingen.

SubBlue Robotics er kommet langt siden Den Danske Maritime Fond første gang stiftede bekendtskab med virksomheden. Robotiværksætterne modtog tilbage i 2018 og 2019 seed funding til at udvikle verdens første undervandsrobot, der kan polere korrosion og begroninger væk fra skibspropeller. Nu er et kapitalindskud fra de to nye medejere med til at finansiere de allersidste faser af produktudviklingen og kickstarte virksomhedens vækstrejse.

Automatisering skal gøre propelrengøring nemmere
Kommercielle skibspropeller bliver i dag poleret manuelt af erhvervsdykkere 1-2 gange om året, mens skibet ligger for anker. Det er en både farlig og besværlig proces, men det er afgørende for at sikre fremdrift og spare brændstof, og ideelt set gjorde man det endnu oftere. Robotstartuppen, SubBlue Robotics, har de seneste år udviklet en fjernstyret propelrobot, der kan klare arbejdet.
Når propelrengøringen bliver automatiseret med robotter, elimineres de menneskelige risici. Poleringen kan samtidig foregå, mens skibet alligevel ligger i havn og laster eller losser:
”Propelpolering skal gøres så enkelt og let tilgængeligt, at frekvensen af polering kan øges til et mere ideelt niveau på fx 3-5 gange årligt. Det vil hæve energieffektiviteten for skibsrederne og på den måde gøre shipping mere grøn”, fortæller Michael Hermansen, CTO i SubBlue Robotics.

To nye investorer med ombord
Den Danske Maritime Fond tildelte for første gang iværksætterne støtte i 2019. Siden har DFDS og flere internationale rederier vist interesse og stillet sig til rådighed for tests. Og senest har SubBlue Robotics fået to nye investorer med om bord, Thomas Visti og Ralf Aastrup, der er blevet medejere med en sjettedel hver især i virksomheden.
”Den opbakning og støtte vi har fået fra Den Danske Maritime Fond har bestemt del i, at vi nu har fået investorer på bordet. Fondens bidrag til produktudviklingen har gjort os mere markedsklar og det er alfa omega for at få investorer med ombord,” fortæller Don Fischer, CEO i SubBlue Robotics.
Kapitalindskuddet fra de to nye investorer skal sætte skub i propelrobottens vækstrejse. Når SubBlue Robotics har færdigudviklet den fjernstyrede robot, venter et potentielt marked på cirka 60.000 kommercielle skibe på verdensplan.

Læs mere om projektet her og her.

TechBBQ, Kapital og teststeder til maritime iværksættere

TechBBQ II

Baggrund:

Danmark har mange iværksættere med produkter og ydelser til den maritime sektor. Ved TechBBQs arrangement i 2021 var vi i kontakt med 50 iværksættere, hvoraf 22 deltog som udstillere på Summit i september. Der er mange flere iværksættere, som vi gerne vil finde. Især to forhold har stærk indflydelse på iværksætternes udvikling:
– Finansiering i faserne for etablering og opskalering.
– Tests af iværksætternes produkter og løsninger hos brugerne.

Projekt:

Dette projekts formål er at føre danske maritime iværksættere sammen med investorer og store maritime virksomheder, som kan teste nye teknologier. Vi vil på det store TechBBQ Summit, to dage i september 2022, samle disse parter i et stort område med udstilling, store foredrag, mindre workshops og networking. TechBBQ Summit vil i 2022 have flere gæster og den udenlandske deltagelse vil blive større. Arrangementet planlægges således flyttet til Lokomotivværkstedet med plads til ca. 8.000 besøgende. Vi vil i projektet søge danske og udenlandske investorer og store virksomheder til tests.

Forventede resultater:

Iværksættere:
Vi vil finde og rekruttere maritime iværksættere til projektet, hvilket er muligt gennem TechBBQs eksisterende kontakter og via Danske Rederiers netværk. Desuden vil vi finde nye maritime kontakter i de regionale erhvervshuse, på de maritime regionale uddannelsesinstitutioner og på CBS, DTU, SDU og AAU. Vi stiler mod 25-30 deltagende iværksættere.

Investorer og store virksomheder:
TechBBQ har et godt netværk til investorer i Danmark og i udlandet, da disse er typiske brugere af TechBBQ Summits, men at rette deres fokus mod den maritime verden kræver en indsats. Ved TechBBQ Summit i september 2021 deltog ca. 450 investorer, men deres interesse for det maritime var begrænset. Derfor vil vi i projektet gennemføre en kampagne for investering i danske iværksættere, der har maritime brugere. Vi vil skaffe store virksomheder dels ved en direkte henvendelse, dels vil Danske Rederier skaffe tilslutning.

Summit 2022:
Det maritime område skal tiltrække investorer, de store virksomheder og andre, der ønsker at opleve nye løsninger og iderigdom. Dertil vil vi afholde både store foredrag og mindre workshops, hvor vi faciliterer kontakt. På udstillingsområdet vil vi have de 25-30 iværksættere og deres teknologier.

CBS Executive Fonden, Udvikling af ny Blue Board leadership uddannelse / bestyrelsesuddannelse forankret og rettet imod den danske maritime sektor

CBS, Bestyrelsesudd

Baggrund

Det Blå Danmark (DBDK) er et globalt maritimt kraftcenter og et af Danmarks største og bedst indtjenende eksporterhverv med afgørende betydning for dansk økonomi, beskæftigelse og velfærd.
Danmarks globale maritime styrkeposition er baseret på et globalt udsyn, stærke kompetencer, diversitet, stolte traditioner og ikke mindst evnen til at samarbejde på tværs af den maritime klynge i et globalt marked under konstant forandring. Danmark er blandt verdens førende søfartsnationer kendetegnet af høj kvalitet, udsyn og stærk konkurrenceevne med dygtige veluddannede medarbejdere overalt i klyngen. Der er stor efterspørgsel efter danske produkter og services, og den danske maritime udstyrsindustri er tilsvarende førende med fremsyn og banebrydende nytænkning indenfor både produkter som services. Der er global respekt om hele Det Blå Danmark (DBDK) og de mange dygtige medarbejdere tilknyttet i ind- og udland.
En forudsætning, og et væsentligt fundament for at fastholde Danmarks maritime styrkeposition, er netop derfor en fortsat fornøden tilgang, uddannelse og fastholdelse af dygtige, omstillingsparate og kompetente medarbejdere i alle dele af det maritime økosystem, herunder i bestyrelseslokalerne.

Projekt

Krav til fremtidens DBDK-bestyrelsesmedlemmer og det aktive bestyrelsesarbejde er i hastig udvikling med stigende kompleksitet, uforudsigelighed, volatilitet og andre betingelser, herunder risikohåndtering og hele ESG agendaen, som DBDK bestyrelser skal kunne navigere i.
CBS Bestyrelsesuddannelserne (v. CBS Executive Fonden) og ’Blue’ EMBA Alumni Association lancerer en ny ’board leadership’ uddannelse rettet imod kommende og nuværende bestyrelsesmedlemmer i den danske maritime sektor. Arbejdstitlen er: The ‘Blue’ Board Leadership Program.
Uddannelsen har som klar målsætning at forberede både kommende og nuværende DBDK-bestyrelsesmedlemmer til disse udfordringer, der skal løses med fornyet styrke og med nye kompetencer. Dette sker i tråd med skiftende regeringers enighed og vision for DBDK, senest med 2018 vækstplanen for Det Blå Danmark, som indeholder initiativer, der frem mod 2025 skal bidrage til en fortsat positiv udvikling af Danmark til et globalt maritimt kraftcenter og vækstgenerator i samfundsøkonomien. Der tilstræbes, at DBDK udvikler sig til: 1) Et kraftcenter for digitalisering, 2) Et kraftcenter med attraktive rammevilkår, 3) Et kraftcenter af viden og knowhow, 4) Et kraftcenter med globalt udsyn og tiltrækningskraft.

Forventede resultater

Bestyrelsesuddannelsen vil netop understøtte ovennævnte målsætninger ved at 1) introducere nyeste forskning og praksis omkring digitalisering og grøn omstilling i den maritime sektor, 2) inddrage ledende professorer, rådgivere, bestyrelsesmedlemmer, interessenter og beslutningstagere fra den globale maritime sektor som fakultet, 3) udvikle det globale udsyn i en global sektor, og 4) undervise med relevante cases, der tager udgangspunkt og er forankret i erhvervets aktuelle udfordringer, trusler og markedsdynamikker.