­

Arkiv

About Orango

This author has not yet filled in any details.
So far Orango has created 402 blog entries.

Nyhedsbrev nr. 1, 2016

Velkommen til Fondens nyhedsbrev. Fondens nyhedsbrev vil introducere jer til de uddelinger som Fondens Bestyrelse har besluttet ved det seneste bestyrelsesmøde afholdt den 15. marts 2016. Fremover vil vi efter hvert bestyrelsesmøde introducere jer igennem nyhedsbrevet til de besluttede uddelinger og de mere uddybende og detaljerede beskrivelser af de enkelte projekter vil være at finde på hjemmesiden. I kan tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside under ”Nyheder”, ”Tilmeld nyhedsbrev”, så I modtager det direkte i jeres mailboks og dermed bliver holdt løbende orienteret om Fondens aktiviteter.

Du kan læse nyhedsbrevet her: Nyhedsbrev nr. 1, 2016

Årsbrev for 2015

Fonden har besluttet fremover ikke at publicere en trykt årsrapport men snarere oplyse om projekter der har modtaget støtte på Fondens hjemmeside. I tillæg dertil kan du her læse en kort opsummering af Fondens aktiviteter i 2015, nemlig Fondens Årsbrev 2015.

Du kan læse Årsbrevet her: Årsbrev 2015

Fondens uddannelsesmæssige aktiviteter

Fonden offentliggjorde den 11. januar 2016 en pressemeddelelse om de initiativer Fonden ønsker at støtte de næste to år indenfor det uddannelsesmæssige område.

Du kan læse pressemeddelelsen her: Fondens uddannelsesmæssige aktiviteter fremadrettet

Danmarks Skibskredit A/S, Selskabsmeddelelse

Følgende selskabsmeddelelse er d.d. fremsendt fra Danmarks Skibskredit A/S.

Selskabsmeddelelse den 28/9-16

DTU Transport, Optimering af rute, container, drydock og bunkering

Atlas-Danmark ApS: Apparat til neutralisering af ballastvand

Ballastvand forurenet med mikroorganismer er blevet et stigende problem med den stigende skibstrafik. IMO har derfor vedtaget et sæt regler til begrænsning af denne type forurening (”International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments”), som dog endnu ikke er trådt i kraft. Et forhold, som kunne forsinke en hurtig ikrafttræden, er manglen på udstyr, som kan løse problemerne på skibene. Atlas-Danmark har derfor med støtte fra Fonden igangsat udviklingen af et sådan udstyr, der baserer sig på tilsætning af ozon til ballastvandet, som neutraliserer mikroorganismerne. En mulig overdosering af ozon vil hurtigt frigøres fra det udledte ballastvand, og vil i meget små mængder stige op i atmosfæren uden at forurene havmiljøet. www.atlas-danmark.com

Danmarks Rederiforening, Europæiske maritime klynger

Danmarks Rederiforening har, med støtte fra Fonden, udarbejdet en oversigt over eksisterende forskning i maritime klynger og deres økonomiske betydning for de nationale økonomier i Europa.

DTU Kemiteknik, slow steaming anti fouling paint

Projektet har primært fokus på prædiktion af performance af anti-fouling coatings når der tages hensyn til skrogbehandling ved påførsel (blasting and surface treatment), propeller og ror polering, skrogpolering i driftsperioden mellem dokninger. Projektet har fokus på containerskibe og vil indbefatte eksisterende såvel som nye, pipeline produkter, fra malingsfabrikanten Hempel. Desuden vil projektet forsøge at formulere helt nye malingsopskrifter der er særligt velegnede til slow steaming. Projektet er en del af INNO+ partnerskabet.

www.kt.dtu.dk

Søfartsstyrelsen, Markedsanalyse – Shipmanagementvirksomheder i Danmark

Søfartsstyrelsen har lavet en analyse af markedspotentialet for etablering af virksomheder der udfører ”teknisk management” i Danmark. Dette med baggrund i anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark om at realisere det uudnyttede potentiale som fortsat findes i Det Blå Danmark, således at sektoren i endnu højere grad kan skabe vækst og varige job i landet.

Roskilde Universitet, Kandidatafhandling om Shippingbranchen

To studerendes kandidatafhandling om: Containeren – den simple boks, der ændrede verden, Containerens betydning for Danmark og den danske shippingbranches rolle i den internationale containertransport. I specialet vil de følge en container fra ’vugge til grav’ for på denne måde at fortælle historien om, hvordan den globaliserede økonomi fungerer, og ikke mindst hvilken rolle, den danske shippingbranche spiller heri. Det er målet at få publiceret artikler herom i nationale medier.

www.ruc.dk