Tilbage til projekter 1. Maritime erhvervsprojekter - 2007

Atlas-Danmark ApS: Apparat til neutralisering af ballastvand

Ballastvand forurenet med mikroorganismer er blevet et stigende problem med den stigende skibstrafik. IMO har derfor vedtaget et sæt regler til begrænsning af denne type forurening (”International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments”), som dog endnu ikke er trådt i kraft. Et forhold, som kunne forsinke en hurtig ikrafttræden, er manglen på udstyr, som kan løse problemerne på skibene. Atlas-Danmark har derfor med støtte fra Fonden igangsat udviklingen af et sådan udstyr, der baserer sig på tilsætning af ozon til ballastvandet, som neutraliserer mikroorganismerne. En mulig overdosering af ozon vil hurtigt frigøres fra det udledte ballastvand, og vil i meget små mængder stige op i atmosfæren uden at forurene havmiljøet. www.atlas-danmark.com