Tilbage til projekter 1. Maritime erhvervsprojekter - 2022

Aprendio, Enabling high impact learning for the maritime front line

Aprendio

Baggrund

Aprendio’s platform adresserer en række udfordringer på det globale maritime træningsmarked. Udbydere af træning har et behov for nye digitale redskaber til at udvikle, sælge og levere deres produkter og services. Aprendio bygger og markedsfører en platform som sikrer levering af høj kvalitets træning/læring til søfarende over hele verden såvel ombord og på land. Platformen vil fungere som en markedsplads der sikrer en attraktiv økonomisk model for udbyderne af træning og et godt udvalg for kunderne. Platformen udvikles oven på eksisterende afprøvet teknologi i tæt samarbejde med træningsleverandører og slutkunder/brugere.

Projekt

Projektet vil fokusere på den tekniske udvikling af Aprendio platformen for høj kvalitets træning og læring, herunder følgende features:
• Cloud-baseret full-mission simulation og VR-træning
• Skræddersyet træning til den enkelte
• Relevante integrationer gennem API
• Udvikling af markedsplads

Forventede resultater

• Projektet vil give digitale redskaber til at træningsleverandører på Aprendio kan udvikle bedre digitalt leverede læringsoplevelser
• En demokratisering af markedet for maritim digital læring. Dels ved at give nye redskaber, adgang og nye markedsmuligheder til bl.a. danske træningsleverandører, og dels ved at åbne markedet for digital læring og give rederier/kunder flere alternativer
• Aprendio vil åbne for nye muligheder for danske og udenlandske leverandører med fysiske træningscentre så de kan udnytte deres kompetencer ind i en fremtidig digital og bæredygtig forretningsmodel
• Aprendio vil være en platform for udbud af træning for maritime træningsleverandører og skabe markedsmæssige synergier for fælles teknologiudvikling, marketing, salg, ecommerce, samt forbedrede tilbud til kundesiden.