På denne side finder du relevante ansøgningsformularer og samtykkeerklæringer.
Vi anbefaler at du gør dig bekendt med Fondens ansøgningsfrister og vejledninger for ansøgning forinden en ansøgning udarbejdes og fremsendes.

Fremsendelse af ansøgning

Ansøgninger skal fremsendes til Fonden via “formularen”, som du finder under siden “Ansøgning”, “krypteret fremsendelse af ansøgning”.
Ved at benytte denne formular til fremsendelse af ansøgning sikres det, at ansøgningen sendes krypteret.

Ansøgningsformular og tilhørende bilag vedhæftes “formularen” som pdf-fil(er).
Ansøgningsformularens “nøgleinformationer” vedhæftes i en separat pdf-fil.
Budget/finansiering vedhæftes som Excel-fil(er).

Infoboks

Fonden beder om at alle ansøgere anvender Fondens ansøgningsformularer og følger det format disse har. Som ansøger er du altid velkommen til at henvende dig til Fondens Sekretariat på mail mail eller telefon 77401611.