Om ansøgningen

Inden du søger

Inden du søger hos Den Danske Maritime Fond, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med Fondens støttemuligheder og krav for støtte. Kun ansøgninger, der understøtter Fondens formål, herunder fundats, uddelingspolitik og generelle krav, vil blive taget i betragtning.

Du kan finde information om Fondens uddelingspolitik og vejledninger for projektansøgninger her.

Fremsendelse af ansøgning

Ansøgninger til Den Danske Maritime Fond fremsendes via Fondens ansøgningsportal, og ansøgninger modtages kun digitalt via denne digitale ansøgningsportal. Opret derfor en profil, hvis du ikke allerede har en profil. Du kan derefter bruge dit log-in og arbejde med ansøgningen frem til ansøgningsfristen.

Start din ansøgning

Frister for ansøgning

Fonden arbejder med 4 årlige ansøgningsfrister. Der gælder særlige frister for MBA legat.

Se ansøgningsfrister for året her.

Ved bevilling fra Fonden

Ved en bevilling fra Fonden skal efterfølgende dialog, afrapportering samt anmodning om udbetaling mv. ske via Fondens ansøgningsportal. Du skal bruge samme log-in som ved oprettelsen af din ansøgning. Fonden offentliggør uddelinger i nyhedsbrev, LinkedIn mv. umiddelbart efter, at bekræftelse af bevilling er kommunikeret til ansøger.

Login til Fondens portal her

 Om bevillingen

Typer af bevilling

Den Danske Maritime Fond har tre forskellige typer af bevillinger, som er erhvervsprojekter, almennyttige projekter samt MBA legat.

Uddeling med tilbagebetaling
Erhvervsprojekter

Projekter der går under lån til maritime erhvervsprojekter med op til 50% finansiering af projektbudget, early engagement lån/seed funding til Start-ups/scale-ups og medfinansiering af højrisiko R&D/innovation i virksomheder.

Indenfor følgende kategorier:

  Indtjeningsvækst
  Driftsoptimering
  Klima & miljø
  Health & safety

Donation
Almennyttige projekter

Projekter indenfor maritim erhvervsudvikling, udvikling af maritime uddannelser og rekruttering, maritim forskning og maritim kompetenceudvikling. Disse skal danne basis for bred og almen vidensdeling.

Indenfor følgende kategorier:

  Maritim Erhvervsudvikling
  Udvikling af maritime uddannelser og rekruttering
  Maritim forskning

MBA Legater
Kompetenceudvikling

Støtte til MBA uddannelse.

Målsætning

Den Danske Maritime Fonds formål er, at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter. Dette med et mål om at skabe nye arbejdspladser og styrke branchen internationalt.

Fondens uddelinger skal:

  • støtte udviklingen af Det Blå Danmark
  • gavne danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
  • støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
  • have en katalytisk effekt og skabe nye jobs
  • have et erhvervsorienteret indhold, såvel ved långivning som ved donation
  • gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FNs 17 Verdensmål