Ansøgning om økonomisk støtte fra Fonden kan ske på et hvilket som helst tidspunkt og fremsendes til Fondens sekretariat på mail: info@dendanskemaritimefond.dk.

Fondens Sekretariat kan give dig vejledning før du insender din ansøgning. Læs mere herom under “Vejledning for ansøgning”.

De indkomne ansøgninger behandles periodevis, fire gange om året, på Bestyrelsens møder.

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:

1. Produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling, og at støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger.

2. Forskning, herunder anvendt forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning, at forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde, og at forsknings projekter skal danne basis for almen vidensdeling.

3. Uddannelse, herunder ny- og videreudvikling af uddannelser, videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark og rekrutteringskampagner.

4. Konferencer og andre arrangementer, herunder relevante maritime konferencer, udstillinger, events og møder samt arrangementer, der har et fremadrettet perspektiv, og arrangementer, der er tilgængelige og åbne for deltagelse.

5. Politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger og fremme af Det Blå Danmark internationalt.

For yderligere information om Fondens uddelingspolitik henvises til afsnittet “Uddelingspolitik”.