Frister for ansøgning

Fonden arbejder med 4 årlige ansøgningsfrister. Der gælder særlige frister for ansøgning om det maritime MBA legat, uddannelseslegater, studie-og praktikophold i udlandet (i henhold til Fondens uddannelsesmæssige aktiviteter for 2018 og 2019).
Læs mere om ansøgningsfrister under “Frister for ansøgning”.

Vejledning for ansøgning

Du kan finde information om Fondens uddelingspolitik, vejledninger for projektansøgninger og information om særlige initiativer under “Vejledning for ansøgning”.

Ansøgningsformularer

Fondens ansøgningsformularer skal benyttes ved ansøgning om støtte. Ansøgningsformularer og yderligere information herom kan findes under “Ansøgningsformularer”.

Fremsendelse af ansøgning

Ansøgning fremsendes til Fonden ved at benytte nedenstående formular, som sikrer, at ansøgningen sendes krypteret. Fondens ansøgningsformularer skal benyttes. Tilhørende bilag skal vedhæftes i pdf-fil(er). Ansøgningsformularens “nøgleinformationer” skal vedhæftes i en separat pdf-fil. Budget/finansiering vedhæftes som Excel-fil(er).

Krypteret fremsendelse af ansøgning

  • Slip fil her eller

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:

1. Produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling, og at støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger.

2. Forskning, herunder anvendt forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning, at forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde, og at forsknings projekter skal danne basis for almen vidensdeling.

3. Uddannelse, herunder ny- og videreudvikling af uddannelser, videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark og rekrutteringskampagner.

4. Konferencer og andre arrangementer, herunder relevante maritime konferencer, udstillinger, events og møder samt arrangementer, der har et fremadrettet perspektiv, og arrangementer, der er tilgængelige og åbne for deltagelse.

5. Politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger og fremme af Det Blå Danmark internationalt.

For yderligere information om Fondens uddelingspolitik henvises til afsnittet “Uddelingspolitik”.