Frister for ansøgning

Fonden arbejder med 4 årlige ansøgningsfrister.
Der gælder særlige frister for uddannelseslegater til MBA og maritim diplomuddannelse.
Læs mere om ansøgningsfrister under “Frister for ansøgning”.

Vejledning for ansøgning

Inden du vælger at gå i gang med en ansøgning til Den Danske Maritime Fond, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med Fondens støttemuligheder og krav for støtte. Kun ansøgninger, der understøtter Fondens formål, herunder fundats, uddelingspolitik og generelle krav, vil blive taget i betragtning.

Du kan finde information om Fondens uddelingspolitik og vejledninger for projektansøgninger under “Vejledning for ansøgning”.

Fremsendelse af ansøgning

Ansøgninger til Den Danske Maritime Fond fremsendes via Fondens ansøgningsportal. Ansøgninger modtages kun digitalt via denne digitale ansøgningsportal. Opret derfor en profil, hvis du ikke allerede har en profil. Du kan derefter bruge dit log-in og arbejde med ansøgningen frem til ansøgningsfristen.

Ansøg her: Start din ansøgning

Fondens uddelinger skal:

  støtte udviklingen af Det Blå Danmark
  være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
  gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
  gerne have en katalytisk effekt
  gerne skabe nye job
  have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter
  gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FNs 17 Verdensmål

 Fonden støtter:

Almennyttige projekter

  Donationer til dækning af direkte relaterede omkostninger til projektet
  Skal danne basis for bred og almen vidensdeling
  Kan både være anvendt forskning, uddannelse, kampagner og konferencer
  Ansøger forventes selv at bidrage med delfinansiering af direkte/indirekte projektomkostninger

Erhvervsmæssige projekter

  Lån op til 50 % af projektbudget
  Early engagement lån til Start-ups
  Lån til projekter i Scale-ups
  Lån til R&D i SMV segmentet
  Medfinansiering af innovationsprojekter i større virksomheder

Temaer

Produkt- og forretningsudvikling i Det Blå Danmark

  Produkt- og forretningsudvikling med et tydeligt innovativt indhold

 Forskning

  Anvendt forskning indenfor maritim teknologi, forretningsudvikling, innovation og adfærd
  Forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bredt samarbejde
  Projekterne skal danne basis for almen vidensdeling

Innovation og fremme af Det Blå Danmark

  Udvikling af maritime uddannelser
  Maritime konferencer og events
  Rekrutteringskampagner for Det Blå Danmark

Uddannelse

  Uddannelseslegater til medarbejdere i Det Blå Danmark