PGA. IMPLEMENTERING AF NYT IT-SYSTEM, ER DER PT LUKKET FOR ANSØGNINGER !!!

Vi er i fuld gang med at implementere et nyt fondssystem. Det betyder, at der fremover skal ansøges via vores nye ansøgningsportal.
Der åbnes for ansøgninger igen den 15. april 2020, hvor link til den nye portal også vil fremgå af hjemmesiden.

Frister for ansøgning

Fonden arbejder med 4 årlige ansøgningsfrister. Der gælder særlige frister for ansøgning om MBA- og uddannelseslegater.
Læs mere om ansøgningsfrister under “Frister for ansøgning”.

Vejledning for ansøgning

Du kan finde information om Fondens uddelingspolitik, vejledninger for projektansøgninger og information om særlige initiativer under “Vejledning for ansøgning”.

Ansøgningsformularer

Ansøgningsformularer og yderligere information herom kan findes under “Ansøgningsformularer”.

Fremsendelse af ansøgning

Ansøgning fremsendes til Fonden ved at benytte nedenstående formular, som sikrer, at ansøgningen sendes krypteret. Fondens ansøgningsformularer benyttes. Tilhørende bilag vedhæftes i pdf-fil(er). Ansøgningsformularens “nøgleinformationer” vedhæftes i en separat pdf-fil. Budget/finansiering vedhæftes som Excel-fil(er).

Krypteret fremsendelse af ansøgning

  • Slip fil her eller

Fondens målsætning er, at Fondens uddelinger skal:

  støtte udviklingen af Det Blå Danmark
  være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
  gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
  gerne have en katalytisk effekt
  gerne skabe nye job
  have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter
  gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FNs 17 Verdensmål

Fonden støtter:

Almennyttige projekter

  Donationer til dækning af direkte relaterede omkostninger til projektet
  Ansøger forventes selv at bidrage med delfinansiering af direkte/indirekte projektomkostninger
  Skal danne basis for bred og almen vidensdeling
  Kan både være anvendt forskning, uddannelse, kampagner og konferencer

Erhvervsmæssige projekter

  Lån op til 50 % af projektbudget
  Early engagement lån til Start-ups (høj risiko)
  Vækstlån til projekter i Scale-ups (moderat risiko)
  Lån til R&D i SMV segmentet (moderat risiko)

Temaer

Produkt-, koncept og forretningsudvikling i Det Blå Danmark

  Udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling

Forskning

  Anvendt forskning indenfor maritim teknologi, forretningsudvikling, innovation og adfærd
  Forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bredt samarbejde
  Projekterne skal danne basis for almen vidensdeling

Uddannelse

  Støtte til ny- og videreudvikling af maritime uddannelser
  Støtte til uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark
  Rekrutteringskampagner for Det Blå Danmark

Konferencer og andre arrangementer

  Relevante maritime konferencer, events og møder
  Arrangementerne skal have et fremadrettet perspektiv
  Arrangementerne skal være tilgængelige og åbne for deltagelse

Politiske initiativer

  Initiativer, der støtter politiske målsætninger
  Fremme af Det Blå Danmark internationalt