Frister for ansøgning

Fonden arbejder med 4 årlige ansøgningsfrister.
Der gælder særlige frister for uddannelseslegater til MBA og maritim diplom- og akademiuddannelse.
Læs mere om ansøgningsfrister under “Frister for ansøgning”.

Vejledning for ansøgning

Inden du vælger at gå i gang med en ansøgning til Den Danske Maritime Fond, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med Fondens støttemuligheder og krav for støtte. Kun ansøgninger, der understøtter Fondens formål, herunder fundats, uddelingspolitik og generelle krav, vil blive taget i betragtning.

Du kan finde information om Fondens uddelingspolitik og vejledninger for projektansøgninger under “Vejledning for ansøgning”.

Fremsendelse af ansøgning

Ansøgninger til Den Danske Maritime Fond fremsendes via Fondens ansøgningsportal. Ansøgninger modtages kun digitalt via denne digitale ansøgningsportal. Opret derfor en profil, hvis du ikke allerede har en profil. Du kan derefter bruge dit log-in og arbejde med ansøgningen frem til ansøgningsfristen.

Ansøg her: Start din ansøgning

Ved bevilling fra Fonden

Ved en bevilling fra Fonden skal efterfølgende dialog, afrapportering samt anmodning om udbetaling mv. ske via Fondens ansøgningsportal. Du skal bruge samme log-in som ved oprettelsen af din ansøgning. Fonden offentliggør uddelinger i nyhedsbrev, LinkedIn mv. umiddelbart efter, at bekræftelse af bevilling er kommunikeret til ansøger.

Login til Fondens portal

Strategi og målsætning:

Fondens uddelinger skal:

  støtte udviklingen af Det Blå Danmark
  være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter
  gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter
  gerne have en katalytisk effekt
  gerne skabe nye job
  have et erhvervsorienteret indhold, såvel ved långivning som ved donation
  gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FNs 17 Verdensmål

Typer af bevilling og temaer:

Erhvervsprojekter (uddeling med tilbagebetalingspligt)

  Lån til maritime erhvervsprojekter med op til 50% finansiering af projektbudget
  Early engagement lån til Start-ups og vækstlån i Scale-ups
  Medfinansiering af R&D/innovation i virksomheder

Indenfor følgende kategorier:

  Indtjeningsvækst
  Driftsoptimering
  Klima & miljø
  Health & safety

Almennyttige projekter (donation)

  Projekter indenfor maritim erhvervsudvikling, udvikling af maritime uddannelser og rekruttering, maritim forskning og maritim kompetenceudvikling
  Skal danne basis for bred og almen vidensdeling

Indenfor følgende kategorier:

Maritim Erhvervsudvikling

  Konferencer, events, kampagner mv.
  Almen erhvervsudvikling (generel vidensopbygning, analyser mv.)
  Politiske tiltag

Udvikling af maritime uddannelser og rekruttering

  Udvikling af undervisning og uddannelser
  Rekruttering

Maritim forskning

  Ledelse, økonomi og governance
  Driftsoptimering
  Klima & miljø
  Health & safety

Kompetenceudvikling (legater)

  MBA legat
  Maritim diplom- og akademiuddannelse