Fondens administration kan kontaktes for rådgivning både før ansøgning og efterfølgende ved opfølgning på uddeling.

Fondens administration kan kontaktes på:
Info@dendanskemaritimefond.dk

Infoboks

Fondens administration behandler alle henvendelser og ansøgninger, der modtages af Fonden. Hver enkelt ansøgning bliver vurderet herunder hvorvidt ansøgningen er skønnet indenfor Fondens fundats, uddelingspolitik og uddelingspraksis. Administrationens kerneopgaver kan beskrives som følger: (1) At bibringe Fondens Bestyrelse en anbefaling om tildeling eller afslag; (2) At administrere Fondens uddelinger i henhold til beslutning om uddeling, administrationens forretningsorden og Fondens Aftalegrundlag; (3) At vejlede ansøgere om ansøgning i henhold til Fondens ansøgningspolitik og ansøgningsprocedurer; (4) At markedsføre Fonden således at et bredt felt af ansøgere tiltrækkes til gavn for den langsigtede vækst i Det Blå Danmark; (5) At være orienteret om fremtidsrettede tendenser indenfor uddelingspolitikkens rammer.