Fondens administration kan kontaktes for rådgivning både før ansøgning og efterfølgende ved opfølgning på uddeling.

Fondens administration kan kontaktes på:
Info@dendanskemaritimefond.dk

Infoboks

Fonden uddeler omkring 50 millioner kroner årligt til både almennyttige projekter (donationer) og erhvervsprojekter (uddeling med tilbagebetalingspligt). Dette tilsvarer cirka 50 projekter årligt. Administrationen behandler alle henvendelser og ansøgninger og hvor relevant benyttes tilknyttede industrieksperter, typisk fra Danske Rederier, Danske Maritime og Søfartstyrelsen.