Regnskabsåret 2020

print

I 2020 bevilgede Den Danske Maritime Fond  i alt 43 mio. kr. til 39 projekter, enten via erhvervsprojekter med tilbagebetalingspligt eller donationer til projekter af almennyttig karakter, med henblik på

• At støtte udviklingen af Det Blå Danmark,
• At være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter,
• Gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter,
• Gerne have en katalytisk effekt,
• Gerne skabe nye jobs
• Have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter
• Gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til FNs 17 Verdensmål.

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:

  • Maritime erhvervsprojekter – produkt/forretningsudvikling med et tydeligt innovativt indhold. Støtten sker igennem lån på op til 50 % af projektets omkostninger. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt og udlånt t.kr. 10.787.
  • Maritim forskning indenfor teknologi og forretningsudvikling. Forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde, og forskningsprojekterne skal danne basis for almen vidensdeling. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 17.551.
  • Fremme af Det Blå Danmark, fx erhvervsudvikling & vidensdeling (analyser, konferencer), udvikling af uddannelser og rekrutteringskampagner. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 14.086.
  • Kompetenceudvikling (legater). Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 700.

Fondens Årsrapport for 2020 kan hentes her:

Årsrapport 2020