Regnskabsåret 2019

I 2019 bevilgede Den Danske Maritime Fond  i alt 51 mio. kr. til 69 projekter, enten via lån til erhvervsprojekter eller donationer til projekter af almennyttig karakter, med henblik på at

•at støtte udviklingen af Det Blå Danmark,
•at være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter,
•at støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter,
•at have en katalytisk effekt,
•at skabe nye jobs
•Gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til et eller flere af FNs 17 Verdensmål

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:

•Produkt- og forretningsudvikling og innovation. Støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt og udlånt kr. 18 mio. (35%).
•Forskning indenfor teknologi og forretningsudvikling med fokus på almen vidensdeling. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt kr. 10 mio. (19%).
•Uddannelse og rekrutteringskampagner. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt kr. 17 mio. (34%).
•Konferencer og politiske initiativer. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt kr. 6 mio. (12%)

Fondens Årsrapport for 2019 kan hentes her:

Årsrapport 2019