Regnskabsåret 2018

print

Regnskabsåret 2018

I 2018 modtog Fonden i alt 149 ansøgninger, og der blev foretaget uddelinger til 84 af disse.
De imødekomne ansøgninger fik samlet tilsagn om støtte på 60 mio. kr.

Uddelingerne fordeler sig indenfor Fondens uddelingspolitik, hvorved uddeling sker med mål at have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter, samt:
•at støtte udviklingen af Det Blå Danmark,
•at være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter,
•at støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter,
•at have en katalytisk effekt,
•at skabe nye jobs.

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:
•Produkt- og forretningsudvikling, inkl. innovation og koncept- og systemudvikling mv. Støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt og udlånt kr. 37 mio. (61%).
•Forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning med fokus på almen vidensdeling. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt kr. 10 mio. (17%).
•Uddannelse og rekrutteringskampagner. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt kr. 11 mio. (19%).
•Konferencer, events, politiske initiativer. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt kr. 2 mio. (3%).

Fondens Årsrapport for 2018 kan hentes her:

Årsrapport 2018