Regnskabsåret 2017

print

Regnskabsåret 2017

I 2017 behandlede Fonden i alt 126 ansøgninger, og der blev foretaget uddelinger til 75 af disse. Heraf gik 21 til det maritime MBA Legat. Fonden støttede således 60 % af de behandlede ansøgninger. De resterende 51 ansøgninger blev enten afvist eller afsluttet af anden årsag.
De 75 imødekomne ansøgninger fik samlet tilsagn om støtte på 38 mio. kr.
Uddelingerne fordeler sig indenfor Fondens uddelingspolitik, hvorved uddeling skal ske som støtte for:
•udviklingen af Det Blå Danmark,
•til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter,
•gerne støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter,
•gerne have en katalytisk effekt,
•gerne skabe nye job, og
•have et erhvervsorienteret indhold eller være af almennyttig karakter.

Fondens målsætning fastsætter, at støtte gives inden for følgende områder:
•Produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling, og at støtten sker igennem et lån på op til 50 % af projektets omkostninger. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt og udlånt t.kr. 14.220.
•Forskning, herunder anvendt forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning, at forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde, og at forskningsprojekterne skal danne basis for almen vidensdeling. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt kr. 10.489.
•Uddannelse, herunder ny- og videreudvikling af uddannelser, videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark og rekrutteringskampagner. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 9.067.
•Konferencer og andre arrangementer, herunder relevante maritime konferencer, udstillinger, events og møder samt arrangementer, der har et fremadrettet perspektiv, og arrangementer, der er tilgængelige og åbne for deltagelse. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 1.519.
•Politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger og fremme af Det Blå Danmark internationalt. Til dette område er der i regnskabsåret uddelt t.kr. 2.445.

Fondens Årsrapport for 2017 kan hentes her:

Årsrapport 2017