Regnskabsåret 2013

Fonden har i regnskabsåret modtaget aktieudbytte på t.kr. 47.100 og har haft andre finansielle indtægter på t.kr. 1.242.

Fondens overskud udgør efter skat t.kr. 45.234. Der er i 2013 uddelt i alt t.kr. 60.300 til Fondens formål, og anvendt t.kr. 4.763 af uddelingsreserven.

Fondens Årsrapport for 2013 kan hentes her:

Årsberetning 2013

Årsrapport 2013