Regnskabsåret 2011

Fonden har i regnskabsåret modtaget aktieudbytte på t.kr. 73.890 og har haft andre finansielle indtægter på t.kr. 2.709.

Fondens overskud udgør efter skat t.kr. 73.783. Der er i 2011 uddelt i alt t.kr. 38.095 til Fondens formål, og henført t.kr. 38.689 til uddelingsreserven

Fondens Årsrapport for 2011 kan hentes her:

Årsrapport 2011

Årsberetning 2011