Regnskabsåret 2010

Fonden har i regnskabsåret modtaget aktieudbytte på t.kr. 39.390 og har haft andre finansielle indtægter på t.kr. 1.182.

Fondens overskud udgør efter skat t.kr. 37.999. Der er i 2010 uddelt i alt t.kr. 34.800 til Fondens formål, og henført t.kr. 5.889 til uddelingsreserven.

Fondens Årsrapport for 2010 kan hentes her:

Årsberetning 2010

Årsrapport 2010