Regnskabsåret 2008

Fonden har i regnskabsåret modtaget aktieudbytte på t.kr. 59.160 og har haft andre finansielle indtægter på t.kr. 4.073.

Fonden overskud udgør efter skat t.kr. 61.404. Der er i 2008 uddelt i alt t.kr. 47.309 til fondens formål, og henført t.kr. 14.391 til uddelingsreserven.

Fondens Årsrapport for 2008 kan hentes her:

Årsrapport 2008

Årsberetning 2008