Regnskabsåret 2005/6

Fonden modtog i det første regnskabsår (13. juli 2005 til 31. december 2006) et aktieudbytte på kr. 42,8 mio. og havde andre finansielle indtægter på kr. 0,7 mio.

Fondens overskud udgjorde efter skat kr. 41,8 mio. hvoraf der i 2006 blev uddelt i alt kr. 40,2 mio til Fondens formål, og henført kr. 1,6 mio. til uddelingsreserven.

I regnskabsåret modtog Fonden i alt 94 ansøgninger, hvoraf 26 blev imødekommet med en samlet uddeling på kr. 40,2 mio. 17 ansøgninger var ved årsskiftet 2006/07 fortsat under behandling, mens de resterende 51 ansøgninger blev afvist eller afsluttet af anden grund.

Fondens Årsrapport for 2005/06 kan hentes her:

Årsrapporten 2005/06 (pdf)

Årsberetningen 2005/06 (pdf)