Årsrapporter

/Årsrapporter
­

Fondens økonomi fremgår af Fondens årsrapport som kan ses her for alle år.
Der
er i årene 2005/6 til og med 2014 desuden udgivet en årsberetning som også kan findes her.
Fra 2015 udgives denne beretning ikke
længere men de af Fonden støttede projekter er mere
udførligt beskrevet her på hjemmesiden under projekter.
 

Infoboks

Fonden uddeler omkring kr. 50 millioner årligt til primært almennyttige formål men også erhvervsorienterede projekter. Dette tilsvarer cirka 50 projekter årligt og der modtages generelt mere end 100 ansøgninger. Fondens Sekretariat gennemgår hver enkelt ansøgning og afgiver indstilling til Fondens Bestyrelse om beslutning om støtte eller ej. Modtagere af støtte skal regelmæssigt rapportere til Fonden og Fondens Sekretariat følger alle projekter fra start til mål.