Årsrapporter

/Årsrapporter
­

Fondens økonomi fremgår af Fondens årsrapport som kan findes herunder for alle år.
Du kan finde mere information om de enkelte 
støttede projekter under “Projekter”. 

Infoboks

Fonden uddeler omkring kr. 50 millioner årligt til primært almennyttige formål men også erhvervsorienterede projekter. Dette tilsvarer cirka 50 projekter årligt og der modtages generelt mere end 100 ansøgninger. Fondens Sekretariat gennemgår hver enkelt ansøgning og afgiver indstilling til Fondens Bestyrelse om beslutning om støtte eller ej. Modtagere af støtte skal regelmæssigt rapportere til Fonden og Fondens Sekretariat følger alle projekter fra start til mål.