Ny Søgning

Aarhus Universitet, Robotten/teknologien som kollega

billede 2019-018

billede: copyright Coor (www.coor.dk)

 

Baggrund

Et stigende antal arbejdsopgaver i det Blå Danmark bliver i disse år automatiserede og skal udføres af robotter. Disse nye teknologier kalder ofte på nye samarbejdsformer og relationer mellem fagpersoner ombord, fagpersoner og beslutningstagere i rederiorganisationerne, samt i udviklervirksomhederne. Mange aktører forholder sig til selve teknologien, men ofte introduceres teknologierne dog uden dybdegående undersøgelser af den organisatoriske og praktiske sammenhæng, de skal indgå i.

Projekt

Projektet gennemfører en antropologisk analyse af forholdet mellem a) smarte teknologier (fx automation, smarte algoritmer eller drone- og vision-teknologier) b) fagpersoner ombord ifm. navigation) c) fagpersoner og beslutningstagere i rederiorganisation (som bestillere af ny teknologi) og d) udviklervirksomhederne (som designere af fremtidens løsninger) for at afklare, hvilke ikke-tekniske aspekter, der skal tages højde for og hvilke nye samarbejdsformer, der er behov for, og hvordan disse understøttes organisatorisk, når nærmeste ’kollega’ for fagpersonerne ombord bliver en robot eller en automatiseret teknologi. Fokus i projektet vil være på, hvordan samarbejdet mellem medarbejder/leder og robot/drone/teknologi skal/kan organiseres, samt hvordan de nye typer ’kolleger’ vil påvirke organiseringen af samarbejdet. Projektet sker i samarbejde med bl.a. firmaerne Upteko ApS og Vesco Systems ApS, som tidligere er støttet af Den Danske Maritime Fond(referencer: https://www.dendanskemaritimefond.dk/upteko-autonomt-dronesystem/ og https://www.dendanskemaritimefond.dk/vesco-systems-remote-pilot/).

Forventede resultater

Projektets mål er at skabe ny viden om, hvordan relationen mellem menneske og automatiserede teknologier udvikles og forandres, når de bliver ’kolleger’, og i forlængelse heraf bidrage med anbefalinger om, hvilke nye ikke-tekniske kompetencer og arbejdsformer, der skal udvikles i rederibranchen, når nærmeste kollega er en robot, drone eller anden automatiseret teknologi.