Tilbage til projekter 4. Maritim forskning - 2017

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik; medstrømstilpassende skibspropel (“Wake Pitching Propeller”)

Baggrund

En traditionel skibspropel opererer bag skibet og dermed i skibets medstrømningsfelt. Det medfører at vandindstrømningen til propellen varierer over propeldisken. Operationsforholdene for propelbladene varierer dermed med bladets position i medstrømningsfeltet og propelbladene operer dermed ikke altid i deres designpunkt. Dette giver nogle uønskede dynamiske effekter såsom vibrationer, kavitation, trykimpulser og støj. For at kompensere for disse dynamiske effekter designes propellen mere konservativt, som et kompromis med hensyn til overstående effekter, hvilket giver en lavere virkningsgrad for propellen.
Modsat en traditionel skibspropel er en ”Wake Pitching Propeller” en skibspropel, som er i stand til at tilpasse bladenes stigning/pitch individuelt i løbet af en rotation for at kompensere for den varierende vandindstrømning. Dermed kan de dynamiske effekter mindskes og propellen kan designes til at have en højere virkningsgrad. Wake pitching propelleren findes ikke på markedet i dag og har kun været sparsomt undersøgt i forskningsmiljøet.

Projekt

Projektet består i at teste en wake pitching propeller prototype i modelskala. Dette gøres for at evaluere og validere konceptet for wake pitching propelleren samt de udviklede computermodeller for udregning af hydrodynamikken omkring propellen. Der skal laves åbenvandsforsøg og selvfremdrivningsforsøg med modelpropellen hvor bladenes stigning/pitch ændres individuelt på forskellig vis og hvor bladene har fast stigning/pitch. For at kunne lave disse forsøg skal der laves et skibskrog i modelskala, som der laves modstandsforsøg med, samt måling af skibsskrogets medstrømningsfelt. Baseret på disse forsøg designes der to sæt propelblade. Det ene sæt designes på traditionel vis og det andet sæt designes til en wake pitching propeller. Begge sæt af propelbladene testes i åbenvandsforsøg og selvfremdrivningsforsøg.

Forventede resultater

Resultaterne fra åbenvandsforsøgene og selvfremdrivningsforsøgene bruges til at evaluere om wake pitching propellen er mere effektiv end en traditionel propel og dermed validere wake pitching propeller konceptet. Herudover bruges forsøgsresultaterne til at validere computermodellerne. Ved validering af computermodellerne kan disse bruges til at designe wake pitching propellen i fuld størrelse inkluderende aktuatorsystemet for stignings/pitch-ændringen. Det forventes at resultaterne offentliggøres i mindst to journal publikationer.
WPP propel

Udklip

Projektresultat

PhD afhandling fra 2020 kan læses her: PHD afhandling