Tilbage til projekter 1. Maritime erhvervsprojekter - 2022

Renable, Implementering af certificeret cirkulær økonomi for ophug af skibe

Renable

Baggrund

Skibsfarten har i mange år haft udfordringer med at ophugge skibe på en forsvarlig måde i forhold til  specielt miljø og arbejdsforhold. I den nuværende ophugningsproces er der mange eksempler på at skibsejerne ved videresalg ikke kender slutdestinationen for deres skibe, og ved ophug ikke har et  ordentligt greb om under hvilke omstændigheder skibene bliver hugget op. Desuden er skibsejerne ofte ikke informeret om, hvor de forskellige waste streams går hen og i hvor høj grad de bliver genbrugt til noget nyttigt. Med dette projekt bliver der skabt en proces hvor rederierne er i stand til at dokumentere alle de ovennævnte ting samt flere, for på den måde at forbedre branchens ry og rygte ifbm. ophug af skibe.

Projekt

Projektet har flere formål men fællesnævnerne er:

 1. Transparens og en certificerbar proces. For at sikre sig at alle delelementer af skibet kan trackes og at  man dermed kan verificere slutdestinationen for disse, skal der laves en proces, hvor dette er muligt.  Dette projekt vil ved hjælp af blockchain teknologi skabe transparens over processen og dokumentere den via certifikater der automatisk udstedes hver gang materialerne bevæger sig.
 2. CO2 aftrykket skal reduceres således at kun de mest klimavenlige processer og anlæg anvendes under forløbet
 3. Cirkulær økonomi. Alle delelementer fra skibet skal genbruges og certificeres som nævnt i punkt 1
 4. Økonomisk optimering. I forbindelse med ophug af skibe er der megen logistik involveret. Projektet vil anvende AI til at optimere den logistiske del
 5. Producere grønt stål (50% mindre CO2 udledning ifht. sort stål) indenfor Europa’s grænser

Forventede resultater

 • tilbyde skibsejere en løsning der laver en potentiel dårlig historie om til en god historie der viser et 360 grader fokus på klima og miljø
 • en certificeret genanvendelsesprocent på minimum 95%
 • en transparent proces hvor alle material streams er dokumenteret via blockchain
 • implementering af målbar cirkulær økonomi
 • et reduceret og målbart CO2 fodaftryk for alle delementer i processen
 • en reduktion af de logistiske omkostninger på 30% og dermed også en tilsvarende reduktion af CO2 fodaftrykket på denne del af processen
 • bidrage til forsyningssikkerheden af stål i EU/EØS og dermed bidrage til en øget uafhængighed af stålproducerende lande
 • skabe arbejdspladser og vækst i Danmark
 • introducere vores løsning som standard i industrien.

Projektresultat

Afsluttende projektrapport (oktober 2023) kan læses her: Link