Ansøgning

Der kan løbende indsendes ansøgninger om støtte. Fondens Bestyrelse mødes fire gange om året hvor de indkomne ansøgninger modtages. Forud for hvert Bestyrelsesmøde er der en indsendelsesfrist for ansøgninger for at sikre behandling ved førstkommende møde. Du kan under dette punkt finde generel information om ansøgninger herunder Fondens næste ansøgningsfrist, ansøgningsformularer og vejledninger.

READ MORE
Projekter

Fonden har siden 2005 støttet mere end 780 forskellige projekter og i alt uddelt mere end kr. 630 millioner til gavn for Det Blå Danmark. Du kan finde en kort beskrivelse af projekterne her og dermed få et indtryk af den rækkevidde og mangfoldighed Fondens aktiviteter har. Disse projekter kan også tjene til inspiration og vejledning vedrørende den type af aktiviteter Fonden har støttet.

READ MORE
Om Fonden

Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli, 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10 % aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter. Her kan du læse mere om Fonden.

READ MORE
Årsrapport

Her kan du orientere dig om Fondens økonomi. Fondens formelle indrapporterede ”Årsrapport” kan findes her, for alle år. Fonden udgav i de første 10 år en skriftlig beretning som også kan findes her. Fra og med 2015 er projekterne der modtager støtte nøjere beskrevet på denne hjemmeside.

READ MORE
Bestyrelsen

Her kan du finde information om Fondens Bestyrelse, hvad de ellers beskæftiger sig med og hvem der har udpeget hvem til denne bestyrelse. Bestyrelsen består af erfarne personer fra Det Blå Danmark. Bestyrelsen leder Fondens arbejde og træffer alle beslutninger om Fondens uddelinger, uddelingspolitik og særlige initiativer.

READ MORE
Sekretariatet

Her kan du se hvem der arbejder i Fondens Sekretariat. Sekretariatet administrerer Bestyrelsens beslutninger og står til rådighed for dig som ansøger. Sekretariatet forestår også opfølgningen på de støttemidler der uddeles og deres anvendelse, igennem regelmæssig kontakt med dig som projektansvarlig.

READ MORE
Nyheder

Her kan du læse Fondens nyhedsbreve, generelle nyheder og også orientere dig i vort arkiv. Du kan også tilmelde dig til at modtage Fondens nyhedsbreve når de udkommer, cirka fire gange om året. Nyhedsbrevene vil beskrive de uddelinger Fondens Bestyrelse har besluttet efter hvert bestyrelsesmøde.

READ MORE