Fondens sekretariat modtager og behandler ansøgningerne.

I forbindelse med behandlingen kan ansøger blive bedt om at supplere sin ansøgning med yderligere informationer.
Efter behandlingen forelægges ansøgningerne for Fondens bestyrelse. Der afholdes ca. 4 bestyrelsesmøder om året.

Infoboks

Sekretariatet modtager og behandler alle henvendelser og ansøgninger der modtages af Fonden. Sekretariatet vurderer hver enkelt ansøgning; hvorvidt Ansøgningen er skønnet indenfor Fondens fundats, uddelingspolitik og uddelingspraksis. Sekretariatet udarbejder en skriftlig indstilling til Bestyrelsens beslutning og indgår gerne i en dialog med Ansøgerne om projekternes detaljer. Sekretariatet kontaktes på mail eller telefon 77401611.