Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli, 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.

Ifølge Fondens fundats er formålet følgende: ” Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer og tiltag, der kan tjene til at udvikle og fremme dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri.”

Fonden ser gerne ansøgninger om aktiviteter, der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Det vil sige projekter der udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor. Fonden ønsker igennem uddelingsaktiviteterne at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskæftigelse.

Under denne overskrift finder du mere om Fondens ”Uddelingspolitik”, ”Årsrapporter”, ”Bestyrelsen”, ”Sekretariatet”, ”Fundats” og ”God fondsledelse”.

Infoboks

Fondens Bestyrelse mødes fire gange om året hvor de indkomne ansøgninger behandles. Der kan løbende indsendes ansøgninger om støtte. Her på hjemmesiden kan du finde ansøgningsfrister og ansøgningsformularer. Du kan altid henvende dig til Fondens Sekretariat for råd og vejledning på mail eller telefon 77401611.