Herunder kan ses Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jævnfør årsregnskabslovens paragraf 77 a.

Den Danske Maritime Fond, ”God Fondsledelse”

Infoboks

Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse med Folketingets lov om omdannelse af Danmarks Skibskreditfond til aktieselskabet Danmarks Skibskredit A/S. Fondens grundkapital udgøres af 10% af aktiekapitalen i Danmarks Skibskredit A/S, og afkastet heraf udgør Fondens primære indtægter.