Den Danske Maritime Fond ledes af en Bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Bestyrelsen er angivet nedenfor og der kan findes yderligere information om hvert enkelt bestyrelsesmedlem ved at klikke på ikonet til venstre for navnet.

CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande).
Udpeget af Danske Rederier (tidligere Danmarks Rederiforening).
Indtrådt den 1. jan. 2015, genvalgt jan. 2017, nuværende valgperiode udløber jan. 2019.
Medlem af bestyrelsen i Port of Singapore International, Lauritzen Fonden, Chemical Transportation Group og Falck Medical Services Africa A/S.
Medlem af Panama Canal Advisory Board.
Kompetencer inden for rederivirksomhed, generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser.

Adm. direktør for Danske Maritime.
Udpeget af Danske Maritime.
Indtrådt den 4. okt. 2011, genvalgt i okt. 2013 og okt. 2015, nuværende valgperiode udløber okt. 2017.
Medlem af bestyrelsen i Maritime Development Center (tidligere: Europas Maritime Udviklingscenter), MARCOD, Danish Maritime Days, SEA Europe, Orango A/S og Lyngdal Invest ApS.
Kompetencer inden for den internationale maritime industri, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser.

Direktør for Søfartsstyrelsen.
Udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren.
Indtrådt den 30. sep. 2014, nuværende valgperiode udløber sep. 2019.
Medlem af bestyrelsen i Maritime Development Center (tidligere: Europas Maritime Udviklingscenter), European Maritime Safety Agency, Consultative Shipping Group (formand) og Danish Maritime Days
Medlem af Board of Governors for World Maritime University, Advisory Board for Executive MBA in Shipping & Logistics og CBS.
Kompetencer inden for generel ledelse, maritim regulering samt erhvervs-, vækst- og skibsfartspolitik, og med praktisk maritim uddannelsesbaggrund.

Adm. direktør for Esvagt A/S.
Udpeget af Rederiforeningen af 2010.
Indtrådt den 1. jan. 2017, nuværende valgperiode udløber jan. 2019.
Formand for Rederiforeningen af 2010, medlem af bestyrelsen i Maersk Training A/S samt flere datterselskaber i Esvagt gruppen.
Kompetencer indenfor global rederivirksomhed, offshore virksomhed, generel ledelse internationalt og aktiv ledelse i bestyrelser.

Direktør for Karstensens Skibsværft A/S
Udpeget af Danske Maritime
Indtrådt den 5. apr. 2011, genvalgt i 2013, 2015 og 2017, nuværende valgperiode udløber april 2019.
Medlem af bestyrelsen i Karstensens Skibsværft A/S, Nuuk Værft A/S og Danish Yacht A/S
Kompetencer inden for skibsbygning, generel ledelse og aktiv ledelse i bestyrelser

CEO for TORM A/S
Udpeget af Danske Rederier (tidligere Danmarks Rederiforening)
Indtrådt den 12. jul. 2015, nuværende valgperiode udløber jul. 2017
Medlem af bestyrelsen i Danske Rederier, ICC Danmark, Syfoglomad, The Torm Foundation og flere TORM relaterede selskaber
Kompetencer inden for rederivirksomhed, generel ledelse af internationale virksomheder og aktiv ledelse i bestyrelser

Bestyrelsen fra venstre: Knud Degn Karstensen, Jacob Meldgaard, Jenny N. Braat, Søren N. Thomsen, Andreas Nordseth, Tommy Thomsen.

Infoboks

Fondens bestyrelse udpeges af; Danske Rederier (tidligere Danmarks Rederiforening) som udpeger Formand og et menigt medlem, Rederiforeningen af 2010 og Færge Rederierne (tidligere Bilfærgernes Rederiforening) udpeger i fællesskab et menigt medlem. Danske Maritime udpeger Næstformand og et menigt medlem. Erhvervs- og Vækst Ministeren udpeger et menigt medlem som udpeges for fem år ad gangen. Alle andre medlemmer udpeges for to årige perioder hvor genudpegning kan finde sted.