­

About Orango

This author has not yet filled in any details.
So far Orango has created 390 blog entries.

DTU Transport, Optimering af rute, Container, drydock og bunkering

Atlas-Danmark ApS: Apparat til neutralisering af ballastvand

Ballastvand forurenet med mikroorganismer er blevet et stigende problem med den stigende skibstrafik. IMO har derfor vedtaget et sæt regler til begrænsning af denne type forurening (”International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments”), som dog endnu ikke er trådt i kraft. Et forhold, som kunne forsinke en hurtig ikrafttræden, [...]

Danmarks Rederiforening, Europæiske maritime klynger

Danmarks Rederiforening har, med støtte fra Fonden, udarbejdet en oversigt over eksisterende forskning i maritime klynger og deres økonomiske betydning for de nationale økonomier i Europa.

Studieophold i udlandet

DTU Kemiteknik, slow steaming anti fouling paint

Projektet har primært fokus på prædiktion af performance af anti-fouling coatings når der tages hensyn til skrogbehandling ved påførsel (blasting and surface treatment), propeller og ror polering, skrogpolering i driftsperioden mellem dokninger. Projektet har fokus på containerskibe og vil indbefatte eksisterende såvel som nye, pipeline produkter, fra malingsfabrikanten Hempel. Desuden vil projektet forsøge at formulere [...]

Søfartsstyrelsen, Markedsanalyse – Shipmanagementvirksomheder i Danmark

Søfartsstyrelsen har lavet en analyse af markedspotentialet for etablering af virksomheder der udfører ”teknisk management” i Danmark. Dette med baggrund i anbefalinger fra Vækstteamet for Det Blå Danmark om at realisere det uudnyttede potentiale som fortsat findes i Det Blå Danmark, således at sektoren i endnu højere grad kan skabe vækst og varige job i landet.

Roskilde Universitet, Kandidatafhandling om Shippingbranchen

To studerendes kandidatafhandling om: Containeren – den simple boks, der ændrede verden, Containerens betydning for Danmark og den danske shippingbranches rolle i den internationale containertransport. I specialet vil de følge en container fra ’vugge til grav’ for på denne måde at fortælle historien om, hvordan den globaliserede økonomi fungerer, og ikke mindst hvilken rolle, den [...]

DTU Mekanik, Sejlpraktik

Der søges etableret et formelt kursus på DTU; ”Sejlpraktik”, der skal give 5 ECTS point. Deltagelse skal muliggøres for bachelor- og diplomstuderende samt civilingeniørstuderende. Det er hensigten at sejlpraktikken skal kunne foretages på enten et handelsskib i service eller på DTU’s eget forsøgsskib ”DANA”. Med initiativet formaliseres ”sejlpraktik” og ønskes udformet således at tilbuddet fremstår [...]

C-leanShip; Udvikling af rensningsanlæg til spildevand

BAGGRUND ”Cost is driving the shipping business today” og bunkersomkostninger er en meget væsentlig del heraf. Rederierne forlænger, med nye og bedre malingstyper, dokningsintervallerne helt op til fem år, som er sammenfaldende med special survey. Dette giver et behov for at foretage undervands rensninger for at fjerne begroninger og den fedtede film der hurtigt danner [...]

Det Maritime MBA Legat

Den Danske Maritime Fond har uddelt i alt 32 maritime MBA legater i 2015. Af disse 32 legater er 29 uddelt under Fondens initiativ, der blev sat i søen i januar 2012 med en ambition om at uddele i alt 100 MBA legater til virksomheder i det Blå Danmark indenfor fem år. Legat nummer 100 [...]